Arkiv


BUDGETFORLIG


Flertal sikrer robust budgetaftale om kommunens fremtidige økonomi og udvikling


Det har været et grundvilkår i årets budgetdrøftelse at sikre, at kommunens budget fremadrettet bygger på en sund balance mellem indtægter og udgifter, og på samme måde har det været et grundvilkår, at vi har fravalgt at bede kommunens skatteborgere om at bidrage. Det er byrådet, som skal tage ansvar for, at udgifterne ikke stiger hurtigere end indtægterne. Vi har siden 2014 arbejdet med at håndtere de udfordringer, der har været og er for 2015-2017. Vi er kommet et godt stykke, men med dette års budgetlægning tager vi et langt sejt træk, som skal bringe os resten af vejen og skabe den nødvendige robusthed i 2017 og årene, der kommer.  

 

”Vi har haft en bunden opgave, som vi løser med denne aftale. Med markante besparelser på administration, ledelseslag og sekretariater, er det lykkes at reducere vores udgifter. Det betyder samtidig, at vi har kunnet droppe en lang række besparelser på daginstitutioner, skoler og ældre,” siger borgmester Søren Kjærsgaard.


Med baggrund i de indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti og Venstre samt ændringsforslaget fra Liberal Alliance, har de tre partier drøftet mulighederne for et samlet stærkt udspil, der på én og samme gang løser de økonomiske udfordringer i 2017 og samtidig giver det kommende byråd et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet i perioden 2018-2021.


Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre er gået sammen i en bred forligskreds, der sikrer årets budgetaftale.


Aftalen fjerner blandt andet en del af de foreslåede besparelser på den borgernærer service.


” Vi er lykkes med at tage brodden af nogle markante besparelser, der rammer vores svageste borgere, samtidig med at vi skaber luft til at udvikle, der hvor det er nødvendigt. Det er jeg meget tilfreds med,” siger viceborgmester John Harpøth, der fortsætter ”Der er også blevet plads til et løft på byggesagsbehandlingen og flere penge til trafiksikkerhed”.


Med afsæt i ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti og Venstre, har Liberal Alliance stillet en række underændringsforslag, med udgangspunkt i Liberal Alliances eget ændringsforslag, som styrker og udbygger det oprindelige forslag og derfor bakkes op af alle 3 partier. Samlet set er der tale om rigtig god budgetaftale.


”Vi glæder os over, at der er opnået enighed om at holde skatter og afgifter i ro samtidig med, at der er skabt muligheder for at understøtte en stærk udvikling i hele kommunen. Vores forslag er med til at sætte endnu mere gang i den positive udvikling, tiltrække både flere tilflyttere og flere nye virksomheder, samtidigt med der arbejdes intensivt med at skabe en mindre bureaukratisk og mere effektiv kommunal organisation til gavn for vores borgere”, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig fra Liberal Alliance.


Budgetforligskredsen vil sikre en endnu tættere økonomisk styring og rapportering med henblik på  overholdelse af de økonomiske rammer, som budgettet lægger, og løbende justere, når det bliver nødvendigt. Budgettets prioriteringer vil naturligt sætte retning for Byrådets videre politiske arbejde. Forligskredsen vil, såfremt der måtte visse sig et merprovenu eller være midler, der ikke er disponerede inden for budgetrammen, beslutte anvendelsen af disse.


Der er i det samlede budget afsat nye midler til at hente kvalificeret inspiration ind fra andre kommuner fra hele landet, som gør det muligt at udvikle den kommunale opgaveløsning hurtigere og på baggrund af kendt viden og metoder, der virker.


Forligspartierne ønsker at arbejde målrettet med afbureaukratisering for at opnå større tilfredshed blandt borgerne, og større tilfredshed og arbejdsglæde blandt kommunens medarbejdere. Vi skal være en endnu stærkere medspiller og sammen sikre et stærkt ejerskab og fællesskab omkring Holbæk i Fællesskab.


Budgetforligskredsen glæder sig over, at der er opnået enighed om et sundt budget for 2017 og med mange muligheder for det nye byråd. Holbæk Kommune er inde i en stærk udvikling med historisk mange tilflyttere, vækst i hele kommunen og mange nye projekter og udviklingsinitiativer. Denne positive udvikling ser vi frem til at understøtte med denne budgetaftale.  


Med venlig hilsen

Dansk Folkeparti
Liberal Alliance
Venstre

29. september 2016


 


 
Kære Medlemmer

Tiden nærmer sig hastigt, over halvdelen af denne Byrådsperiode er gået, og der er ikke lang tid til nyt kommunalvalg. Efteråret 2017 skal DF Holbæk igen have en masse kandidater stående på en liste.

Der kommer i forbindelse med generalforsamlingen primo 2017 et opstillingsvalg. Allerede nu vil jeg bede dig om at tænke tanken, kunne det være interessant for dig at stille op til kommunevalget ultimo 2017? Hvis ja, så er det måske allerede nu, du skal begynde at trække i arbejdstøjet. At være politiker er ikke bare noget man lærer hen over natten, det tager tid, og vi i DF Holbæk vil gerne hjælpe dig, men kom så hurtigt som muligt, så du kan være med til at sætte et stærkt hold i Byrådet. Byrådsgruppen er i dag på 5 personer M/K, og vi kan sagtens blive endnu flere, men det kan vi ikke uden dig, derfor kom og hjælp os.

Husk på, DF er det største parti i meningsmålinger, det kan vi i DF Holbæk ændre til mandater.

Med venlig hilsen

John Harpøth

Gruppeformand i DF Holbæk

Februar 2016

Den glade vinder af 1. præmien i bolchekonkurrencen på Mørkøv Kræmmermarked.


15-2-2016

Jordkørsel, ja, der har vi alle en udfordring.

Svar til Ebbe Kring og Peter Holst, til dig Ebbe, så ved du ganske udmærket at udfordringerne ved Marup, er komplicerede og at kommunen ikke er tilfreds med den afgørelse som blev truffet af Natur & Miljønævnet tidligere i sagen. En afgørelse der gav lodsejeren vide muligheder for at tilkøre jord. Heldigvis er meldingerne fra beboerne nu den, at der i længere tid ikke er blevet tilført jord. 

Og til dig Peter, så har undertegnede, kommunen og udvalget bestemt ikke opgivet at få entreprenør m.m til at betale, men også det er kompliceret. Og hvorfor udtalelsen var sådan i avisen er jo grundet i den kamp vi har haft ved Marup. Og til dig Peter, så ved vi alle det er ganske mange penge det løber op i, hvis kommunen kommer til at stå tilbage som Sorteper.

Den 21-10-2015 besluttede et flertal i byrådet nye og skærpede retningslinjer for terrænreguleringer. Fremadrettet har vi gode værktøjer mod den slags overraskelser.

Denne beslutning ved jeg godt ikke hjælper her, men kun fremadrettet. Men en ting er sikkert, vi er opmærksomme på, og bruger alle kræfter for, at få de forudbetaltes penge til renovering af veje hjem til kommunekassen igen.

Mvh.

John Harpøth20-12-2015
Svar til Tommy Flugt, Tuse Næs. 
Kritik af nyt forslag til busplan for Kollektiv Trafik. 

De politikere, som har deltaget i omstillingsgruppen for Kollektiv Trafik, undrer sig over, at du ikke kan se, at forslaget, som er præsenteret på et dialogmøde den 23-11, hvor du desværre ikke selv deltog, er et godt alternativ til det tilbud, som I har for nuværende. Husk på, at du kritiserer  også de ildsjæle, Kirsten og Egon, som har deltaget fra start i omstillingsgruppen og efterfølgende har været med på den dialogbaserede proces, som I på Tuse Næs har haft mulighed for at deltage i helt frem til borgermødet, hvor forslaget blev præsenteret. Lige for at minde dig og andre, som ikke har deltaget i møderne, om det, så er jeg nødt til at sige, at Tuse Næs har haft alle muligheder for at sætte dagsordenen.  I er blevet udpeget som pilotprojekt. I er blevet tilbudt at arbejde på at oprette en lokalbus, der har været afholdt indledende møder, så der har absolut ikke manglet tilbud.

På mødet den 23-11 -2015, hvor tilbuddet blev lagt frem, var det min og andres helt klare fornemmelse, at forslaget, som blev lagt frem, var ok, og andre talte ligefrem om en forbedring i forhold til i dag. Så det, der er foregået i denne proces, er helt klart nytænkning, men det kræve, at man er aktiv og deltager aktivt for at sætte sine fingeraftryk. Og med hensyn til Flex Tur, ja så er det et ekstra tilbud oven i det andet.

Cykelsti, ja, så er der også aftalt med lokalforum at der arbejdes videre i første halvdel af 2016 for at finde en løsning, som passer til den pose penge, vi har.

Er der andre oplysninger, du ønsker, så står Holbæks Kommunes hjemmeside altid åben for et besøg, ligesom politikernes telefoner.

Med venlig hilsen

John Harpøth

Formand for Omstillingsgruppen
Tale i forbindelse med etablering af kirkeskoven


Kære menighedsråd, kære alle sammen

Det er en stor glæde at blive inviteret med i dag og få lov at sige et par ord i forbindelse med Kirkeskoven.

Ugerløse får lige om lidt en ny skov – en bynær skov 

Området var i kommuneplanen tidligere udpeget som et område, hvor der ikke måtte plantes skov. Men gennem et konstruktivt samarbejde mellem kommune og menighedsråd, så kom man i fællesskab frem til en beplantningsplan, hvor der kunne tilplantes til skov, og samtidig sikres indblik til kirken (derfor er der som I ser ikke plantet nærmest rundkørslen). 

”Grønt er godt for øjnene”, siges der – men det er ikke kun et gammelt ordsprog. Det er bevist gennem talrige undersøgelse,  at rekreative, grønne områder har en positiv effekt på sundheden. Foreksembel udskrives patienter på sygehuset hurtigere hvis de har udsigt til grønne områder. Vi ved også at ophold og færden i naturen sænker stressniveauet og øger velværet. 

Vi ved også, at nærhed til grønne områder har en positiv betydning for bosætningen. Skoven giver en smuk og grøn indgang til byen, og vil derfor også opleves af forbi-kørende og sende et signal om at Ugerløse vil en grøn udvikling. 

Skoven bliver til stor gavn for byens borgere og vil helt sikkert blive brugt af både unge og ældre,– til leg, motion, en gåtur, til at nyde løvspringet om foråret og se farverne skifte med årstiderne eller se på de mange træarter som vil være i skoven. Her er tænkt meget på naturen. Der etableres tre nye vandhuller, og det eksisterende moseområde renoveres, hvilket vil sikre bedre indblik til kirken. 

Jeg tror skoven vil kunne åbne mulighed for nye fællesskaber. Måske kunne byen få et kogræsserlaug på græsningsarealerne, hvem ved? 

Sidst vil jeg sige et stort tillykke til alle Jer som bor her i Ugerløse, og til gæster udefra, som formentlig også kunne fristes til at have lyst til at benytte Jeres nye fælles grønne oase. Og ikke mindst en stor tak til kirken og menighedsrådet for et flot initiativ, det sætter jeg pris på. Jeg håber, det kan inspirere andre til at gøre det samme. Vi skal jo alle huske på at der fældes flere træer hvis vi ser globalt, end der bliver plantes igen, det er bestemt ikke godt for vores ve og vel, derfor en stor tak.

Med disser ord vil jeg håbe at skoven vi vokse sig stor så vi alle kan glæde sig i mange år frem i tiden.

Tak for ordet.


Av for Katten ! 

Kære Merete og Dorrit 
I skriver i Jeres læserbrev at vi / jeg skal tage ansvar,og ikke mindst henviser I til Dansk Folkepartis mærkesag dyrevelfærd. Det er jeg og DF i Holbæk fuldt ud meget opmærksom på.

Derfor har et flertal (incl. mig selv) i Klima & Miljø også valgt at bede administrationen undersøge, om prisen på de 75.000 kr. kan gøres billigere, måske kan opgaven kobles sammen med nogen af de andre forebyggelsesopgaver, vi har i kommunen. Til Jeres oplysning kommer sagen på igen. Det står der helt klar i beslutningen fra vores møde den 27-10.

Jeg vælger er at gå i avisen som en ærlig politiker og forklare vores udfordring med at skaffe penge, for i et lille udvalg som vores med et budget på "kun" ca. 135 mill. kr. er der ikke noget at rutte med, stram økonomistyring er nødvendig, og det har vi alle i udvalget ansvar for. Hvis ikke det sker, ja, så er opgaven at finde penge andre steder inden for vores arbejdsopgaver / budget.

Min udtalelse i avisen var grundigt gennemtænkt, fordi jeg her mener, at trafiksikkerhed vægter lige så højt som at få vilde kattebestande under kontrol.

Hvis vi ved sagens behandling skulle finde penge til samarbejde med f.eks. Kattens Værn, ja så var konsekvenserne, at vi skulle være indstillet på, at vi ikke kunne foretage efterplantning, vi skulle fravælge et endda meget stort ønske fra vore borgere, nemlig udtynding / beskæring af buske og træer, krat og hegn, som er nødvendigt i forhold til oversigtforhold og trafiksikkerhe

Udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke finde 75.000 kr. Hvis Udvalget efter ny behandling finder opgaven væsentligt, bliver det formentlig en sag som udvalget sender videre til behandling i byrådssalen.Men, Merete, du og Dorrit er da meget velkommen til at kontakte os I kommunen med forslag til, hvilke områder vi kan nedprioritere. Vi har allerede fået forslag om, at vi kunne finde penge på vejbelysning, men det er efter min mening heller ikke en vej at gå. Men vi er åbne for forslag. Derfor tak til Jørgen som på egen initiativ i et læserbrev kommer med forslag  til hvordan opgaven kunne løses. 

Med venlig hilsen fra en ærlig politiker, som tør melde ud om egne meninger og holdninger

John HarpøthFik du luft Hr. Mikael Novél?

Sikke en gang skæld ud. Jeg tror, du nåede hele vejen rundt, både lidt historie, og så hvad ulykker der skal ske i fremtiden. Du nævner mig ved navn,derfor vil jeg selvfølgelig give dig et svar. Har brede skuldre og kan også tage meget ansvar, men der er grænser for, hvad jeg skal tages til indtægt for. Hverken Susan Münster eller undertegnede bestemmer, men derimod en bestyrelse, sådan fungere demokratiet, også i HF, og for den sags skyld også i Holbæk Byråd.

Du nævner åbningstider på Regstrup genbrugsplads. Det er korrekt, de er lavet om, og hvorfor nu det? Jo, en ny stor moderne genbrugsplads i Jyderup,som tager et kæmpe opland, her var der behov for udvidet åbningstid. Holbæk pladsen kan betjenes af rigtig mange i oplandet, også af borgere fra Regstrup. Det kan klares inden for 15 min. kørsel, derfor henvises der til pladsen i Holbæk, hvis man ikke kan vente til de åbningstider, der er på pladsen i Regstrup for nuværende. Og sagt på en anden måde, de afleverede mængder af "affald" på genbrugspladsen i Jernløse " udløser" en lang åbningstid - de afleverede mængder svare til den nuværende åbningstid.

Og nej, vi skal ikke fjerne effekter fra den ”gæstecontainer”, som SUIJ har på pladsen. Løsningen til hvordan HF får genbrugelige effekter til en genbrugsbutik kan være mange, alt dette får I / foreningerne at vide på et møde, som I alle er inviteret til den 16-11

Men for god ordens skyld så er jeg nødt til at nævne, at når vores kunder / borgere besøger vores pladser, er det affald / resurser, der bliver afleveret,vores. Og en anden ting, som også skal fremhæves, så er det heller ikke foreningerne, der bestemmer, hvem der må være på hvilken plads, de nu måtte ønske sig. Hvis der er nogen, der begyndere at lukke andre ude, er det ret uheldigt.

Derfor, kære Mikael, lad være med at være sortseer, mød op på mødet og lad os få alle sten vendt, så kan vi herefter se, om der ikke bliver fundet tilfredsstillende løsninger, som SUIJ og andre sammen med HF fint kan leve med også i fremtiden.

Vi ses.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand Holbæk Forsyning
John Harpøth


 


Udfordring, som vi aldrig har oplevet det før, kommentar til flygtningestrømmen

Flygtninge er på alles læber for tiden, eller skal man ikke hellere kalde det folkevandring af illegale indvandrere fra Mellemøsten og Afrika. Efter min mening har det taget et omfang, der får Europa til at synke i knæ, og hvor nationalstaterne i EU - fælleskabet er på randen af nedbrud. Det er i sig selv ikke noget nyt, at mennesker flytter sig i stort antal, men den folkevandring vi ser i dag adskiller sig på flere punkter. Blot for at nævne en enkelt ting: Det er mennesker fra en helt anden kultur, som adskiller sig radikalt fra europæisk kultur, som ofte ikke ønsker eller har vilje til at lade sig assimilere. Nu ser man tværtimod, at de begynder at stille krav til særbehandling. Der er med andre ord ikke tale om folkevandring i traditionel forstand, men derimod tale om, at europæerne modstandsløst lader sig kolonisere af folk fra en fremmed kultur, der ikke hører hjemme i Europa, men gerne vil nyde frugterne af europæernes flid og skaberkraft.

Hvad gør vi så ved dette? Svaret blandt de europæiske statsledere er indtil videre, at nationerne skal blive bedre til at fordele de ulovligt indtrængende og illegale indvandrere, tage fat om nældens rod og undlade at tage stilling til, hvordan vi blokerer for den illegale folkevandring. Men har vi overhovedet muligheder for at blokere og ændre folkevandringen? Svaret er ja, hvis man tager udgangspunkt i og henviser til FN - pagten, der tillægger mulighed for etablering, endog med magt fra FN- beskyttet og kontrolleret protektorat. Pagtens bestemmelser er særligt relevante til løsning af den massive illegale indvandring. Og hvorfor nu denne holdning, jo fordi denne befolkningstilstrømning selv ikke gennem flere generationer kan føre til blot nogenlunde acceptabel integration i det europæiske kulturmønster.

Med venlig hilsen
DF i Holbæk
John HarpøthNYT:  John Harpøths læserbrev til Enhedslisten marts 2015


Pressemeddelelse Aarhus 3. oktober 2014


    


Holbæk Forsyning er Årets Offentlige Bestyrelse


På Årets Offentlige Bestyrelseskonference i København 2. oktober blev Holbæk Forsyning kåret til Årets Offentlige Bestyrelse i forsyningssektoren i hård konkurrence med Varde Forsyning og Rønne Havn.


”Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser” – der er en del at et netværk af otte bestyrelsesforeninger og brancheorganisationer – står bag prisuddelingen. Netværket ønsker med prisen at fremhæve bestyrelser, som viser, hvordan principperne for ”God Selskabsledelse” virker i praksis i kombination med, at bestyrelsen rent faktisk skaber værdi.


Holbæk Forsyning leverer drikkevand, renser spildevand samt indsamler og behandler affald fra Holbæk kommunes 69.000 indbyggere. Selskabet blev etableret i 2009 – og fik her sin egen bestyrelse – gennem en fusion af de tidligere kommunale driftsenheder. Selskabet er eget 100 % af Holbæk Kommune.


”Prisen er en anderkendelse af, at vi som bestyrelse formår at sætte rammerne og retningen for Holbæk Forsyning, så medarbejderne kan levere service på topniveau samtidig med, at vi har nogle gode priser. Det er derfor både os i bestyrelse og alle medarbejderne i Holbæk Forsyning, som i dag med rank ryg kan sige, at vi har gjort det godt, og vi er sammen på vej til at møde de altid stigende krav, vores kunder med rette stiller til os,” siger bestyrelsesformand John Harpøth, Holbæk Forsyning A/S


”Holbæk Forsyning har skabt én effektiv organisation og har samtidig formået at se ud over kommunegrænsen for at videreudvikle organisationen. Med klare krav til bestyrelsens egne kompetencer og åbenhed for at hente kompetencer uden for ejerkredsen, sætter ejerne og bestyrelsen selskabet først. Endelig har bestyrelsen en fokuseret opfølgning på økonomi og anlæg med ”rød”, ”gul”, ”grøn” markering, så bestyrelsen kan koncentrere sig om det væsentligste og samtidig bevare overblikket,” siger direktør Jørgen Ulrik Jensen, Pluss Leadership, der som medlem af bedømmelsesudvalget har peget på Holbæk Forsyning.


Yderligere oplysninger: 

Redaktør Jens Kristian Sommer, Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser
Vores kunder skal ikke låne penge af hinanden

Åbent brev til miljøministeren fra Holbæk Forsyning A/S bestyrelsesformand, John Harpøth

Kære Miljøminister Kirsten Brosbøl

Jeg ser i medierne, at du er gået i gang med et lovforslag for at hjælpe de mest trængte husejere, der på grund af miljølovgivningen skal kloakere.  Det er umiddelbart en god idé at gøre noget for de mindrebemidlede husejere, der ikke kan betale de ca. 30.000 kr.,  det koster at blive tilsluttet. Så vidt, så godt. Godt nok er tilslutningsafgiften sådan set et mindre problem end de op til 80.000 kr., som husejerne nemt kan komme til at bruge på at etablere kloak på egen grund efter påbud fra kommunerne.

Jeg regner med, at du ved, hvordan det forholder sig ude på landet og i den virkelige verden. Det er altid og uden undtagelse, arbejdet på egen grund – og ikke tilslutningsafgiften - der har givet historier om kommuner, der truer med at sætte borgere, som ikke kan betale, i ”kloakfængsel”. Det er nemlig kun kommuner, der kan give påbud, og det er kun ved at nægte at følge et påbud, man eventuelt kan komme i fængsel. 

Men selvom du måske har fået lidt forkert fat i, hvad problemet er, så er det da positivt, at du vil gøre noget. Men hvad med at gøre det ordentligt. Når vi ser på dit løsningsforslag, så er det desværre igen, som om det ikke rigtigt er trængt ind gennem de tykke mure på Christiansborg, at forsyningsselskaber, som Holbæk Forsyning A/S, faktisk er aktieselskaber. Vi er rigtig nok ejet af kommunen, men lovgivningen er i den her sammenhæng faktisk ligeglad med, hvem der er ejere. Så når du nu vil til at foreslå, at kunderne skal have en ret til at låne penge af aktieselskaberne – altså forsyningsselskaberne – så er der ikke tale om en kommunal omfordeling eller noget i den retning. Der er simpelthen tale om, at du vil tvinge alle vores andre kunder til at låne penge til en lille gruppe, der rigtig nok har brug for hjælp. I sidste ende betyder det, at taksterne vil blive hævet. Den løsning tror jeg umiddelbart vi får rigtigt svært ved at forklare vores kunder. Jeg tror også, vi får svært ved at overbevise omverdenen om vores stærke kompetencer med hensyn til kreditvurdering og bankjura. Men det er måske lige meget, for hvis loven giver kunderne en ret til at få et lån, så skal der måske ikke kreditvurderes? I så fald er der stor fare for at lånet bliver en direkte gave. Jeg er også nødt til at sige, at hvis man på nogen måde har en vision om, at forsyningsselskaberne skal fungere som selskaber, så er det altså ikke den type DJØF-detailstyring af likviditeten i selskaberne, der er brug for.

Det er – som man siger – en ommer. Jeg vil kraftigt anbefale dig at bruge bare ti minutter på at overveje, om der ikke er brug for en mere langsigtet løsning. Det kunne for eksempel være en fond, hvor man kan samle de rigtige, bankmæssige kompetencer, og hvor engagementet ikke direkte går ind og påvirker likviditeten i et selskab, der står for drift og udvikling af noget ret vigtig infrastruktur. Sådan en fond ville måske også have muskler nok (og vi taler ikke nødvendigvis om så mange penge), til at hjælpe med lån til arbejdet på egen grund, som er det egentlige problem. På den måde får du gjort noget ved det rigtige problem. Du undgår at skabe en række nye udfordringer for forsyningsselskaberne, og du får et redskab, der faktisk vil være en hjælp ude i landet, hvor problemerne er. 3 gode forslag, som jeg vil anbefale, at du overvejer at arbejde videre med inden et lovforslag bliver behandlet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsesformand John Harpøth

 Holbæk Forsyning A/S

 den 25-6-2014 

John Harpøths læserbrev i de lokale medier den 31. marts 2014:

Et skridt i den rigtige retning

Da et flertal i byrådet onsdag den 12-3 besluttede at vedtage revurderingen af miljøgodkendelsen betød det et fremskridt for borgerne i Tingerup. Hvis byrådet havde fulgt indstillingen fra Socialdemokraterne og Enhedslisten, var Tingerup efterladt med en større ammoniak-emission og med en stærkere og dårlige lugt!

Heldigvis fulgte et flertal i byrådet ønsket om at skabe bedre forhold i Tingerup. Med vedtagelsen blev der taget et skridt i den rigtige retning.

Revurderingen er udtryk for en så restriktiv regulering af produktionen, som husdyrgodkendelsesloven giver mulighed for. Det sagde flertallet god for, fordi alternativet var dårligere for Tingerup.

Når der i denne revurdering indgår et nyt vilkår om lugtreduktion på 25-30 %, kan det ske, fordi der er tale om en direkte videreførelse af et vilkår fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet i en tidligere klagesag vedrørende ejendommen. Man kan sige, at revurderingen var den praktiske anledning til at få dette vilkår formaliseret. Såfremt byrådet ikke havde godkendt revurderingen, vil produktionen fortsætte uden tidssvarende vilkår for ammoniak-emission og uden vilkår som reducerer lugten med 25-30 %.

Vi vil fortsat følge ejendommen og produktionen tæt i Klima- og Miljøudvalget. Med flertallets beslutning har vi fået et ekstra redskab at arbejde med og det vil vi bruge.

Det betyder at vi har mulighed for at fortage en evaluering efter 2 år, udvalget / byrådet vil bede virksomhedsafdelingen om at fortage de nødvendige opfølgninger evaluering på om alle krav i revurderinger bliver overholdt og om vilkårene har haft den forventede virkning. Men det betyder ikke at vi fra nu ikke laver et meget tæt og skærpet tilsyn i tiden fra nu og frem mod en evaluering.

Hvis det viser sig at de stillede krav i revurderinger ikke overholdes, så er det jo en ny situation vi står over for, og den vil vi se meget alvorligt på. Men ved en opfølgning fra nu og fremadrettet har vi jo alle muligheder for løbende at følge op, og bruge de værktøjer der er i lovgivningen til håndhævning. Hvis vi havde sagt nej til revurderingen havde vi ikke haft disse muligheder.

Derfor et skridt i den rigtige retning.

Viceborgmester & Formand for Klima & Miljø

John Harpøth den 30-3-2014

 

 

Den 4. december 2013 holdt Holbæk Kommune konstituerende byrådsmøde. 

John Harpøth blev

  1. Viceborgmester
  2. Formand for Klima & Miljø
  3. Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S
  4. Næstformand i affaldsselvskabet Kara / Noveren I/S         
  5. Næstformand i VOS ( Vandoplands Styregruppen for Isefjord og Roskilde Fjord)
  6. Bestyrelsesmedlem i KKR ( Kommune kontaktrådet )
  7. Suppleant i Natur & Miljøklagenævnet.

Inge Langseth sidder i Økonomiudvalget samt i bestyrelsen for fonden  Naturpark Aamosen

Finn Nielsen sidder i Udvalget for Voksne samt som formand for Udvalget for Børn og Unge og  medlem af Skatteankenævnet

Peter Hansen sidder i Udvalget for Børn samt Musikskolen

5.12.2013Dansk Folkeparti i Holbæk fik et flot valg og fik et ekstra mandat, ialt 4 i Byrådet.  Ved konstitueringen på valgnatten den 19. november 2013 har DF peget på Søren Kjærsgaard, V som borgmester.


       
 
 
 
De nyvalgte byrådsmedlemmer:
 
John Harpøth            1893  stemmer
 
Inge Langseth             278  stemmer
 
Finn Nielsen               135  stemmer
 
Peter Hansen             101 stemmer 

Landmandsmøde

Stormøde i Ringsted den 29 -10- 2013 kl. 18.30

Tanker og visioner ” Når bonden har det godt, har samfundet det godt”

Godaften og tak for invitationen. Mødet har jeg glædet mig til. Sidste gang jeg stod over for mange landmænd var på Sørup Herregård den 19. juni, det var i forbindelse med mødet omkring vandplanerne. I dag handler det om lidt andet, men tingene hænger alligevel sammen. Hvis nogen skulle være i tvivl om hvem jeg er, så er jeg John Harpøth, Formand for Klima & Miljø i Holbæk Kommune. Ud over det så er jeg også Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S, bestyrelsesmedlem i affaldsselskabet Kara / Noveren, mange store poster som jeg er taknemmelig over at være udpeget til. Det kræver blot, at man skal kunne holde styr på kasketterne. Ud over dette, så er jeg Dansk Folkeparti mand og landmandssøn og har selv en ejendom hvor størsteparten af arealerne støder ned til åløb.

Når bonden har det godt, har samfundet det godt” og hvad kan kommunen så gøre for at støtte op omkring landbruget som vækstmotor?

Når bonden har det godt, så har samfundet det ligeledes godt, sådan har det været igennem rigtig mange år, mange har jo den opfattelse at landmænd altid klager sig, og derfor har man igennem de sidste mange år ikke taget landmænd særlig alvorligt, og jeg tror desværre, at rigtig mange tror landbruget kan undværes helt, det skulle man jo tro med den politik som bliver ført fra Christiansborg. Og det er jo uanset hvilken side af salen man kommer fra. Rystende at der kun er 2-3 ud af 179, der har forstand på landbrug.

Hvad kan Holbæk kommune gøre for at støtte op omkring landbruget, vi kan blive meget skarpere på hvad en kommuneplan skal indeholde. Forslaget til kommuneplan skal vedtages inden årsskiftet og være gældende for 2013 – 2025

Omkring større husdyrbrug:

Kommunen har udpeget områder til placering af større husdyrbrug over 500 DE. I følge planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på større husdyrbrug (over 500 DE). Alt for få udpegede områder til større husdyrproduktion. Alt for få udpegede områder til biogasanlæg.

Det er et mål, at udpegningen sikrer investeringssikkerhed for landbruget samtidig med, at hensynet til omgivelserne og miljøet varetages.

Der er tale om områder, hvor store husdyrbrug kan placeres. Der er dermed ikke tale om områder, hvor husdyrbrug skal placeres. Erhvervet er altid reguleret gennem landbrugs- og miljølovgivningen.

Holbæk Kommune har valgt at udpege to typer af områder til større husdyrbrug henholdsvis for kvæg og svin. Det er sket på baggrund af lovbestemte afstandskrav til naboer, samlede bebyggelser, sommerhusområder og byzoner afhængig af dyretypen. Det indebærer, at områderne, der er udpeget til placering af større svinebesætninger, også vil kunne rumme større kvægbesætninger.

Det landskab, som karakteriserer størstedelen af Holbæk Kommune, er et resultat af den jordbrugsmæssige anvendelse gennem årtusinder. Det skal derfor indtænkes, at de landskabs- og kulturværdier, som på den måde er skabt, fortsat skal kunne opleves.

Det er et statsligt krav, at der i kommuneplanen sker nye udpegninger. Der skal fremover kunne placeres større husdyrbrug i bestemte områder, så udviklings- og investeringsmulighederne i landbruget bliver understøttet. Placeringen af disse større husdyrbrug stiller store krav til placeringen, så de kan drives uden at skabe konflikter med andre interesser og naboer. I stedet for at udpege store arealer til rejsning af skov ville det ikke give mere mening at tillade plantning af pil i større omfang på marginaljorder/ sårbare jorder, således at man får samlet noget mere kvælstof op af jorden og dels at man øger flisproduktionen – og så skal staten gøre det attraktivt for varmeværkerne at bruge dansk flis.

Ligeledes skal der også lovgives, at halm skal benyttes til fjernvarmeopvarmning. Som det er i dag benytter man i varmeværker/ forbrændingsværker i langt mindre grad den halm der er tilbage, det er langt billigere at bruge kul eller modtage store mængder affald fra udlandet til afbrænding i Danmark. Afgiftssystemet er en trussel og øger bestemt ikke incitamentet for at gøre en forskel. Biobrændsel afgift belægges endda mere end fossile brændselstyper. I Holbæk by er der i fremtiden behov for at tænke anderledes, når vi tænker opvarmning af boliger, og her kunne landbruget blive en aktiv spiller. Er det biogas eller halm der skal satses på i fremtiden.

Kan landbruget være med til at løse klimaudfordringer og øge beskæftigelsen uden at belaste miljøet, ja hvorfor ikke? Ved Kalundborg er der forsøg med at bruge udstødningsgassen fra traktoren til energi og gødning til jorden. Det i sig selv er opsigtsvækkende, ny måde at udnytte en forureningskilde som til daglig skaber store udfordringer.

Hvorfor begrænse landbruget med statens vandplaner, mindre eller slet intet vedligehold af å øb. 10 meter bræmmer som er en dårlig ide, spild af god landbrugsjord. Gødskning som bliver reduceret fra år til år giver mindre udbytte. Skal vi i fremtiden skabe job i landbruget, er det lige så vigtigt at øge incitamentet til at bygge/udvide husdyrproduktioner og i øvrigt udvide andre produktionsgrene.

Vi skulle gerne væk fra at opkræve betaling for miljø- og husdyrgodkendelser. Indgangen til kommunen når der søges bygge – miljøtilladelser skal give langt hurtigere sagsbehandling. Kommunen skal altid møde ansøgere med en holdning til, at dette løser vi sammen, altid være åben over for en god dialog.

John Harpøth

 

Stormøde i Ringsted den 29 -10- 2013 kl. 18.30

Vandplaner.

Godaften og tak for invitationen, mødet har jeg glædet mig til. Sidste gang jeg stod over for mange landmænd var på Sørup Herregår den 19. juni, det var i forbindelse med mødet omkring vandplanerne. I dag handler det om lidt andet, men tingene hænger alligevel sammen. Hvis nogen skulle være i tvivl om hvem jer er, så er jeg John Harpøth, Formand for klima & Miljø i Holbæk Kommune. Ud over det så er jeg også Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S, bestyrelsesmedlem i affaldsselskabet Kara / Noveren, mange store poster som jeg er taknemmelig over at være udpeget til. Det kræver blot at man skal kunne holde styr på kasketterne. Derudover så er jeg Dansk Folkeparti mand og landmandssøn og har selv en ejendom, hvor størsteparten af arealerne støder ned til åløb.

Jeg havde i første omgang fået til opdrag at tale ud fra ” Når bonden har det godt, har samfundet det godt”. Det er nu blevet sådan, at jeg må begrænse mig til 5 min og omkring emnet vandplaner.

Men jeg vil ikke snyde jer for mine tanker og strategier, så hvis I er interesseret så kik ind på min / foreningens hjemmeside, adressen finder i på de valgfoldere som ligger til fri afbenyttelse.

Og ligeledes gå ind på YouTube og finde det indlæg jeg havde på Sørup og så kan I få tingene til at hænge sammen, for jeg starter der hvor jeg slap i Sørup.

Holbæks kommunes høringssvar i forbindelse med forhøringen til vandplanerne har givet genlyd og været med til, at andre kommuner / politikere kommer på banen i forbindelse med det endelige høringssvar til vandplanerne. Vi kan alle gøre en forskel, men hvis vi skal ændre beslutninger radikalt, så skal vi alle sammen stå sammen, det er sidste skud vi har. Hvad har Holbæk siden gjort, jo det er sådan at vi har 3 vandsynsgrupper i Holbæk hvor der sidder repræsentanter fra alle interessenter, herunder også Holbæk Ålaug. Politikere er ikke med på tilsyn, men vi bliver via referater orienteret, derimod har vi årlige møder hvor vi alle inkl. politikere mødes, konstruktive møder. Sidst vi var samlet var 3. oktober.

Rigtig godt for os Politikere, så ved vi hvad der rører sig, og vi kan der ud fra få så mange ting i rygsækken og derved være rigtige skarpe på vi ved hvad der skal stå i høringssvaret når vi kommer dertil.

Holbæk kommune har fået ændret ting i forbindelse med forhøringen, men vi er stadig ikke tilfredse, og det bliver vi selvfølgelig ikke, før vi kan se at urimelighederne er fjernet, og at vi får lov til at bruge virkemidler på lige vilkår som det naturstyrelsen anbefaler. Her tænker jeg på dobbeltprofiler om minivådområder.

Årets budgetforhandlinger: Her har udvalg for Klima & Miljø fået 1 mio.kr til bedre oprensning af vandløb og samtidig gives der mulighed for at arbejde med nye afløbsprofiler, selvfølgelig med udgangspunkt i at få afledt regnvand hurtigere.

Jeg / udvalget har igen aftalt med vores Borgmester, at han også denne gang skal forsøge at få KKR med på et fælles høringssvar (kommune Kontakt Råd, de 17 kommuner i region Sjælland). I forbindelse med forhøringen blev der bakket op omkring vores høringssvar, på den måde løfter vi i flok. Jeg er rigtig stolt over det udvalg som jeg er formand for, ja her er ingen slingren og jeg håber selvfølgelig også at det kommer til at fungere godt efter et kommunevalg.

Vi 5 i udvalget har tilsammen formået at sætte dagsordenen, og vores medarbejdere er ikke i tvivl om at de skal arbejde ud fra love og regler og ikke følelser og politiske overbevisninger. Og med ansættelse af en hydrologi, ja så er der også bedre forståelse for de udfordringer vi møder i arbejdet med vand og natur, det skal vi holde fast i.

Jeg håber at jeg får lov til at være med i det nye byråd, arbejdet er langt fra færdigt. Tak for ordet.

 

 

Læserbrev af Inge Langseth og John Harpøth den 18.10..2013 i Nordvestnyt, Holbaekonline og Midtsjællands Avis

Bedre IT dækning er sagen

Dansk Folkeparti vil fremme udbredelsen af bredbånd og mobiltelefoni og vil derfor tilbyde teleoperatører gratis plads på kommunale arealer.

Dansk Folkeparti vil fremme mobildækningen i de svagt dækkede områder, som der findes en del af i Holbæk Kommune, og tilbyder derfor nu alle teleoperatører gratis leje af kommunale arealer ved opsætning af tele- og mobilmaster. Det gør vi, fordi ny lovgivning pr. 1. oktober 2013 har åbnet mulighed for dette.

Dansk Folkeparti vil ligeledes opfordre Kommunen til at kontakte de største teleoperatører om tilbuddet.

Dansk Folkeparti ved, at der er adskillige huller i mobildækningen rundt om i kommunen til gene for både fastboende, erhvervslivet, turister m.m. Holdningen hos de store teleoperatører er og har været, at udbygningen vil ske i takt med, at der er kundeunderlag. Vi ønsker som kommune at gå foran med ikke at opkræve nogen leje ved opsætning af master og håber på den måde at få sat skub i udviklingen omkring bredbåndsdækningen til glæde for de mange, som i dag har meget ringe forbindelse.

En bedre dækning med bredbånd og mobiltelefoni har stor betydning for erhvervslivet, som risikerer at tabe ordrer. Manglende dækning har også betydning for, at områder fraflyttes.

Med den nationale IT-strategi, der blandt andet indebærer, at alle foreninger og virksomheder fra 1. november 2013 har en digital postkasse, presser behovet for bedre mobiltelefoni og netdækning sig på, også i tyndere befolkede egne af landet.

Man skal ikke glemme turismen - her tænker Dansk Folkeparti på Orø, som er et at de områder i Holbæk kommune, hvor det står rigtig slemt til. Her er så ringe dækning og steder, hvor det ikke kan lade sig gøre at bruge IT.

Inge Riis Langseth og John Harpøth

Byrådskandidater for Dansk Folkeparti i Holbæk

 Læserbrev af Inge Riis Langseth i Holbaekonline og Nordvestnyt 10.10.2013:

I går onsdag blev budgettet for 2014 og overslagsårene vedtaget for Holbæk Kommune. Dansk Folkeparti i Holbæk er stolt over at kunne fremvise et pænt aftryk på budgettet. DF har bl.a. fået gennemført, at der anvendes 1 mill. kr. til fremme af aktivitetscentrene i kommunen. Dette foranlediget af at kommunen i 2010 måtte igennem en drastisk spare øvelse, hvor der blev fjernet penge fra aktivitetscentrene og de ældre.

Dengang var vi i en situation hvor det stod rigtig slemt til med økonomien, nu er tiden gået, og vi må se at få rullet serviceforingelserne tilbage i takt med at økonomien bedres. Derfor har DF som det eneste parti i flertalsgruppen kæmpet for at få afsat penge til aktivitetscentrene igen, det lykkes, men vi havde selvfølgelig gerne set et større beløb.

Udover den 1 mill. Kr. var der afsat 250.000 kr. til brugerrådene ved ældrecentrene i kommunen, og vi har yderligere fået afsat kr. 500.000,kr. altså i alt kr. 750.000,kr. og fået ændret teksten så pengene kan bruges på plejecentrene, af brugerrådene ifølge nærmere aftale med kommunens Ældreråd.

Inge Riis Langseth

Kandidat til Kommunalvalget for DF i Holbæk

 

Læserbrev af Peter Hansen i Holbaekonline og Nordvestnyt 10.10.2013:

Prestigeprojekt eller økonomisk achilleshæl?

På baggrund af den seneste tids debat om Holbæk Arena og ikke mindst diskussionen om de famøse 30 millioner kr. som Holbæk kommune slipper for at deponere hos staten, vil vi hos Dansk Folkeparti gerne slå fast, at især salget af Holbæk Have er en stor forudsætning for at DF kan se fornuften i at opføre et byggeri af den størrelse. Vi er endvidere rigtig glade og stolte over at det bliver det nye byråd, der kommer til at sidde med det endelige ansvar for beslutningen om opførelse eller ej af dette projekt. Et af de krav som vi holdt fast i ved budgetforhandlingerne.

Der skal ikke herske tvivl om at Dansk Folkeparti gerne ser et byggeri som Holbæk Arena ført ud i livet til glæde for de idrætsudøvende m.m, men er tiderne til det lige nu? og hvad med de økonomiske forudsætninger? de må og skal være på plads, så vi ikke ender med at skulle udskrive nye belastende skatter og beslutte forringet serviceydelser til borgerne i Holbæk Kommune.

Dansk Folkeparti er fuldt bevidst om at der ligger en regning på ca. 80 millioner til renovering af bestående bygninger og idrætsanlæg, men dette er over et forløb på 10 år, og det skal ses i lyset af, at et samlet budget på Holbæk Arena ligger i omegnen af 500 mill. kr. eller mere. Opførelsen af Holbæk Arena må i Dansk Folkepartis optik iøvrigt ikke lægge en stor skygge over kultur - og sportsaktivitetsniveauet i Holbæks yderområder.

Med venlig hilsen

Peter Hansen

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti i Holbæk Kommune

 

John Harpøths tale ved åbningen af den nye Rema 1000 i Holbæk den 13. juni 2013:

Godmorgen Alle sammen

Tusind tak for invitationen, åbningen har jeg glædet mig meget til.

Rema 1000 har fået en ny butik nr. 239 helt præcis, imponerende med denne vækst og her sluttet det ikke, vi ved alle at kæden har en vision som gør at der kommer flere butikker til, rundt i det ganske land.

Hvis nogen skulle være i tvivl om hvem jeg er så er jeg John Harpøth formand for klima & Miljø i Holbæk kommune

Og hvorfor har jeg glædet mig til denne dag, jo det har jeg fordi det er mit udvalg og jeg som har haft de første henvendelser om en placering af en butik netop på dette sted.

Vi har stået til mål, henvendelser har der været mange af, der er skrevet mange indlæg i den lokale avis. Man kunne fristes til at sige der har været talt med store ord, jo det har det også, men jeg mener at vi alle kan være enige om en ting. Dialogen har været konstruktiv og saglig, vi har haft nogle gode borgermøder, næstformanden Ole Brockdorff og jeg har endda drukket kaffe hos en nabo, hvor vi har udvekslet ideer og synspunkter.

Udvalget samt byrådet har den holdning at vi ikke vil modsætte os de fri markedskræfter, men vi vil gerne havde at opførsel og anlægsomgaver følger et fast mønster eller retningslinjer, det vil sige at vi har krav til placering af butik og ikke mindst det trafikale forhold. De trafikale forhold, har da også været de helt store udfordringer, udvalget har derfor også et særligt øje til dette, vi følger med, og handler på det, hvis udfordringerne giver anledning til det.

Tak til Rema, I har også været en saglig samarbejdsparter, tak fordi I valgte Holbæk, vi håber I får udbytte af jeres investering.

Til naboer, kunder håber jeg også at I vil tage god imod den nye butik, Rema 1000 koncept giver en lokal mulighed for at være købmand. Carsten Juel Hansen har lavet en franchise aftale med Rema 1000, dermed får I en lokal købmand, der skal styre butikken. Nu hvor vi har haft en god dialog op til åbningen af butikken, håber jeg at naboer og de daglige kunder kan tage snakken med købmanden i det daglige også. Uanset om det er ris eller ros er jeg sikker på at I får en god snak og dialog, det betaler sig altid.

Jeg vil slutte og ønske tillykke, vi glæder os alle til at følge med, håber alt muligt held og lykke i fremtiden.

Tak for ordet

John Harpøth


 

Tale til åbningen af Holbæk genbrugsplads 31. maj 2013 af John Harpøth

Velkommen alle sammen, jeg håber ikke i er blevet døve af affaldsmusikken fra Trash. Vi kender til mange former for genbrug, men det er første gang jeg har oplevet at affald også kan blive til musik.

Mit navn er John Harpøth hvis nogen ikke skulle kende mig så er jeg bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S.

Jeg har glædet mig meget og det ved jeg også at resten af bestyrelsen og ikke mindst de medarbejder som kommer til at have den daglige arbejdsdag her på pladsen. Det er en stor glæde for mig, at kunne byde alle velkommen her på den nye genbrugsplads.

I kære kunder af vores genbrugspladser ved jeg også har glædet jer til denne dag, specielt jer som kommer på cykel eller med trillebøren, der må være en del affald som har taget plads op derhjemme og nu kan I endelig blive af med det.

Jeg håber vi kan blive fri for lange bilkøer, sæsonen med haveaffald har altid været en udfordring, vi håber at indretningen vil gøre processerne nemmere og hurtigere.

Jeg tror vi alle kan blive enig om en ting, at vi trængte til en ny genbrugsplads her i Holbæk, en ny plads som er indrettet med sidste ny viden, en plads som lever op til de nyeste krav inden for arbejdsmiljø, selv et kundetoilet er der blevet etableret. Med andre ord så var tiden simpelthen løbet fra den gamle plads, det tror jeg alle er enige med mig i.

Alt dette betyder også at der vil blive sat nye krav til jer som kommer med genbrugeligt affald, hvorfor siger jeg genbrugeligt affald, det gør jeg fordi affald ikke er affald men en resurse som kan genanvendes.

Derfor håber jeg også at I vil hjælpe os med en ting, nemlig det, at I fremover skal kalde genbrugspladsen for genbrugspladsen. En genbrugsplads er ikke en ”omlastning” og det er ikke en ”station”, det er en genbrugsplads. Holbæk genbrugsplads.

Det er en lille ting, men det betyder rigtig meget.

Når vi kalder det en genbrugsplads, så er det fordi vi på genbrugspladsen er forpligtiget til at genanvende og nyttiggøre det affald I afleverer.

Vi giver et eksempel på det inde i teltet, hvor I kan læse hvordan bioaffald bliver til kompost og energi.

Rent træ er en ny fraktion som har vist sig at være gode priser på, ydere mere bliver det genbrugt til nye spåndplader, og sådan kunne jeg blive ved med andre fraktioner. Det er det vi mener, når vi siger at affald er en ressource.

Vores arbejde med genbrugspladserne handler både om det rent praktiske, med at sortere, finde vej og losse og læsse, men også om at finde nye muligheder i markedet for at afsætte vores fraktioner og det går faktisk rigtig godt.

Endnu en ny fraktion er flamingo, der både kan genanvendes som isolation og i gulvbelægninger. Her har vi i et stykket tid samarbejdet med Galaxy Gulve, en lokal virksomhed der bruger flamingoen i deres gulve.

Der kommer helt sikkert nye fraktioner til og nogle lægges samme, eller splittes op. Det er et vilkår, fordi affaldsmarkedet er under forandring og vi er nødt til at være på forkant., netop fordi den nationale recurcestrategi vil sætte helt nye krav til sortering og genbrug. Vi er på forkant her i Holbæk og de øvrige pladser, det er også en del af grunden til, at vi har bygget en ny og mere fleksibel genbrugsplads.

Det har selvfølgelig kostet kassen at bygge pladsen op fra grunden, men det har kostet mindre end en ny genbrugsplads et andet sted og den nye plads giver bedre muligheder for effektiv drift. Det er noget vi har haft med i vores overvejelser, husk på det er jeres penge som i betaler ind til affaldsordningen vi disponere over, derfor gør vi investeringer med omtanke.

Den nye genbrugsplads i Holbæk, som vi åbner i dag er en investering, der kommer jer som kunder til gode, fordi servicen bliver forbedret og som i sidste ende er med til at give stabile priser. Jeg tror nemlig på, at den bedste måde at sikre stabile priser for kunderne, er ved at Holbæk Forsyning A/S er på forkant af udviklingen, så vi kan udnytte de muligheder, der kommer i fremtiden.

Det er en festdag for os i dag. Vi har fået en ny genbrugsplads i Holbæk, så vi kan tilbyde vores kunder ordentlige forhold, god service og hvor medarbejderne har ordentlige forhold, samtidig med at vi kan udvikle forretningen.

I de kommende år vil vi bruge dagen til at fortælle om vores affaldsarbejde og vise vores kunder, hvad der sker med affaldet, efter I har afleveret det.

Vi er startet i dag, hvor I kan prøve en af vores affaldsbiler eller gå ind i teltet og lære mere om hvordan vi genanvender. Og husk så på at affald er en resurse som omsættes til penge og nyttiggørelse.

Nu vil jeg give ordet til Susan, jeg ved hun har lidt mere at fortælle om affaldets dag.

John Harpøth

 

John Harpøths tale d. 25. maj 2013      

Holbæk Marinas 40 års jubilæum

Tusinde tak for invitationen. Tak fordi, jeg fik mulighed for at deltage og dermed lejlighed til at sige tillykke til Jer, Holbæk Marina. Det har både min samlever og jeg glædet os til.

En kort præsentation af mig selv bør jeg vel starte med, jeg er John Harpøth Formand for Klima & Miljø i Holbæk Kommune.

40 år er ingen alder, men en rund fødselsdag som skal fejres med manèr. Så det er jo rimeligt, at tænke på, hvordan man selv gerne ville fejres på en rund 40 års fødselsdag.

Svaret ville nok være: ”Med et ordentlig brag af en fest i gode venners lag”. Måske kunne man lige tilføje lidt god mad, lidt drikkevarer og selvfølgelig en sving om. Og se bare; Det er præcis hvad der er lagt op til her i aften.

Vi skal kikke tilbage til for lidt over 40 år siden, der var der fremsynede mænd og kvinder som tog fat på at danne Holbæk Marina, og der er sket rigtig meget på de 40 år som er gået. I dag har I, en stor og velfungerende marina, som vi alle kan være stolte af. Her har rigtig mange fundet et venskab og et fællesskab, hvor man kan søge gode råd hos andre sejlere. Jeg ved at der bliver brugt mange timer på den hobby som I holder så meget af, bliv ved med det, fordi det for jer alle er det I forstår ved livskvalitet. Dette lagde I grundstenen til for 40 år siden.

40 år kan føles som rigtig lang tid, men for mange af jer som har været med fra starten, er de mange år fløjet af sted. Både eller skibe har de sidste 40 år udviklet sig markant nok mest i komfort, men en ting er sikkert, man bruger dem stadig til at sejle i.

Det dejlige ved at sejle er den frihed man oplever – det at være et med naturen, og det at møde mange andre mennesker med samme interesse. Når man ellers lige tager højde for vejret, udstyr og ens egne kompetencer, kan man sejle hvorhen man vil. Der er ingen køer, og foran en, åbner havene og fjordenes mange muligheder sig.

Her fremstår Isefjord naturligt attraktiv med sine mange ankerpladser og smukke natur, den tiltrækker mange sejlere fra hele Sjælland.

Men kunne spørge sig selv, er en smuk fjord nok til at trække folk hele vejen fra det øvrige Sjælland, Ja og nej. For der er nok også en anden grund.

 

Indlæg fra Per Bøgh Trap 25. maj 2013

Motorvej eller lov og orden

Bandekonflikten i de store byer, fortrinsvis København, har nu taget et omfang som ikke længere kan være acceptabelt i Folketing og Regering, for ikke at tale om blandt landets lovlydige borgere.

Banderne opretter “vagtværn” som generer borgerne voldsomt. Det er efterhånden ikke muligt, at færdes i visse områder uden at blive forulempet af selvbestaltede “vagter”, som udelukkende varetager deres egne snævre og ulovlige formål.

Politiet gør hvad de kan, og vil gerne gøre mere, men med de indlysende utilstrækkelige midler som de har til rådighed, kan de ikke løse problemet med den hastighed og effektivitet der er påkrævet.

Giv politiet midler til at løse deres opgaver.

Og hvor skal pengene komme fra?

Ifølge dagbladet Politiken 21. marts 2013, oplyste finansminister Bjarne Corydon(S) at der skal bygges endnu en luksusmotorvej mellem Herning og Holstebro for de 3,4 mia. der spares på Forsvaret.

Man kunne jo give politiet en del af de penge, således at de kan løfte den meget vigtige samfundsopgave det er at beskytte landets borgere mod hård kriminalitet.

Mennesker er vel stadig vigtigere end motorveje, eller hvad?

Med venlig hilsen

Per Bøgh Trab

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti, Holbæk.

 

Indlæg fra Per Bøgh Trab, 14. maj 2013:

Hvad med folkepensionisterne?

Folketingets partier har i lang tid stået i kø for at komme det store antal arbejdsløse som rammes af 2-års reglen, til hjælp.

Nu har regeringen så vedtaget, at arbejdsløse som falder for A-kassernes  2 års regel nu får kontanthjælp til at klare hverdagen uden at gå totalt bankerot. Som regeringens udspil ser ud lige nu, får en arbejdsløs uden børn ca. 11.000,- pr. måned, og en med børn ca. 14.000,- om måneden.

Godt for dem.

Hvad med folkepensionisterne?

Lad os tage et eksempel:

Vi har et ægtepar, hvor manden har passeret de 65 år, og hustruen endnu har måske 7-10 år tilbage på arbejdsmarkedet.

Manden får tildelt allerlaveste folkepension som p.t. udgør kr. 5.800,- pr. måned før skat, og uden nogen form huslejehjælp, medicintilskud eller andre subsidier. Ingenting.

Hustruen har en årsindtægt på ca. kr. 300.000,- om året.

Jeg spørger så: er en folkepensionist bedre rustet til at klare sig uden indtægt end den arbejdsløse? Svaret er selvfølgeligt NEJ, det er han ikke.

Folkepensionisten går fra den ene dag til den anden fra en hverdag med job og rimelig indkomst, til en hverdag hvor han ikke er istand til at klare sine økonomiske forpligtelser.

Der er stadigvæk udgifter der skal betales, de ændrer sig ikke, fordi vores pensionist har passeret de 65 år. Forskellen er, at nu skal ægtefællens løn klare alle udgifter.

DET KAN IKKE LADE SIG GØRE!!!!!!!

I et samfund der er baseret på, at det kun er muligt at opretholde en fornuftig levestandard hvis en familie har to indtægter, har man besluttet, at når den ene part går på folkepension, ja, så kan man, fra den ene dag til den anden, pludselig leve af èn indkomst. Bliver man derimod bliver ramt af arbejdsløshed, så vurderer regeringen, at det ikke lade sig gøre. Der bliver så oprettet andre muligheder for den som er ramt af arbejdsløshed, mens folkepensionen stadig er fuldstændig utilstrækkelig.

Jeg er selvfølgelig bekendt med at ægtepar har fælles forsørgerpligt, men jeg undrer mig over, at det kun gælder folkepensionister.

Er en borger, som efter 50 år på arbejdsmarkedet, og som skatteborger, virkelig så lidt værd for samfundet, at man ikke mener, at det ulejligheden værd at sørge for, at de kan leve deres sidste år i relativ økonomisk sikkerhed?

Det er jo ikke kun den enkelte pensionist man rammer, det forplanter sig langt ud i familie og det øvrige samfund.

Per Bøgh Trab

Kandidat til byrådet i Holbæk for

Dansk Folkeparti

 

 

Læserbrev 29. april 2013 i Nordvestnyt:

Knabstrup, den 25-4-2013

UNFAIR VILKÅR

Det er kommet frem i medierne, at smarte danske virksomheder udnytter et hul i reglerne til at skaffe sig billig udenlandsk arbejdskraft.

Hvis en udefrakommende tager et vikarjob i Danmark i max. 6 måneder, kan denne stort set slippe med 8 % i skat, svarende til AM-bidraget.

Da timelønnen i f.eks. Polen typisk er 22 kr. i timen, lander lønnen i Danmark typisk på 60-70 kr. i timen. Antallet af østarbejdere sidste år, var 73.000. I et TV-program nævnte Claus Hjort (V), at antallet af udefrakommende, der arbejdede i Danmark, var 118.000 personer, langt de fleste til en løn på 130 kr. i timen og lavere.

En anden ting vi skal huske på er, hvis en udefrakommende har arbejdet i Danmark giver det også mulighed for at personen kan søge om børnetilskud. Allerede efter 6 måneder er man berettiget til 25 % og fuld tilskud efter 2 år.

Det er uholdbart for landets økonomi, hvis der kun bliver betalt et minimum i skat af de tjente lønkroner, og ligeledes børnepenge . Efter lidt hovedregning så er resultatet underskud til staten, det er ikke fair.

Ganske uholdbart, når vi ved at rigtig mange danskere ikke kan finde et arbejde.

Regeringen må hurtigst muligt lukke skattehullet, så danske lønmodtagere ikke udsættes for unfair konkurrence.

Per Jørgensen

Byrådskandidat for DF i Holbæk

 

Læserbrev 23. april 2013 i Nordvestnyt:

Der må være en nedre grænse

”Venstrefløjen lever”, skriver Steen Klink i Nordvestnyt den 20. april, og det er ingen da vist i tvivl om.

Nu var Enhedslisten ikke alene om at overvære Byrådsmødet i onsdags.  Jeg har den holdning, at man skal respektere andre mennesker og deres synspunkter, uanset partifarve, men jeg skal ærligt indrømme, at det havde jeg lidt svært ved i onsdags, og jeg krummede tæer i skoene under den efterfølgende spørgetid.  Mig bekendt er et byråd ikke forpligtet til at have offentlig spørgetid efter et byrådsmøde.  Det er vedtaget, at spørgsmål, der kan stilles, skal relatere sig til punkterne på det pågældende mødes dagsorden, og dette bør spørgerne respektere. Men der må være en vis nedre grænse for, hvad et Byråd skal lægge øre til. Det var i den grad pinligt! Hvordan kan man synke så dybt. Spørgetid er ren service for borgerne, derfor, respekt for de folkevalgte må være et minimumskrav, selv fra den yderste venstrefløj, men man kan jo håbe, de lærer det, hvis de kommer indenfor. Konsekvensen kan i værste fald blive, at den demokratiske spørgetid bliver nedlagt, hvis den hovedsagelig bruges til at promovere et parti i en forestående valgkamp.  Heldigvis kan man jo vælge at overvære det web-transmitterede byrådsmøde hjemme i sofaen med computeren på skødet og vurdere indholdet.

Inge Langseth

Byrådskandidat for DF i Holbæk

Læserbrev fra John Harpøth 23. august 2013:

Afgift på klimavenlig energi er hul i hovedet

Det er bedst at have en rolig hånd og tage en dyb indånding, før man farer i blækhuset. Men det holder hårdt, når man sidder med det nye forslag til en forsyningssikkerhedsafgift i hånden. Det går nemlig stik imod alt, hvad vi har lært om klimavenlighed og almindelig sund fornuft. I stedet for at understøtte brugen af biomasse som brændsel, som f.eks. halm til fjernvarme, så lægger forslaget op til en model, hvor biomasse bliver ramt hårdere end olie og gas. Det vil, ifølge udregninger fra Dansk Fjernvarme, betyde at fjernvarmekunder, der får varmen fra CO2-frit brændsel skal betale en afgift på ca. 3500 kr. om året, mens de, der får fjernvarmen fra et kul- eller gasfyret anlæg, kun skal betale 2500 kr. ekstra til forsyningssikkerhedsafgiften. Det er godt nok først i 2020, men helt galt ser det ud. Tænker politikerne på Borgen da slet ikke, det giver da overhovedet ingen mening.

Der er sikkert gode argumenter for, at der skal være en vis afgift på VE-brændslerne, og der er jo tilsyneladende politisk vilje. Men inden lovforslaget endelig kommer op og bliver til lov, så håber jeg virkelig, at de, som skal behandle lovforslaget, tænker sig rigtig godt om, så de får luget ud i favoriseringen af de fossile brændsler. Og det siger jeg både som politiker og formand for et fjernvarmeværk, der fyrer med halm, og for et, der fyrer med naturgas.

Vi er i bestyrelsen for begge selskaber meget optaget af at levere vores produkt så effektivt som muligt, så vi kan holde gode og stabile priser. Derfor må vi hele tiden udvikle og investere i anlæg og rør, som ved det nye halmfyrede varmeværk i St. Merløse. Nye anlæg er store investeringer, der kræver gode forklaringer til kunderne. I St. Merløse KAN vi også give gode forklaringer på det, som er foregået, fordi vores beslutninger er baseret på analyser, sund fornuft, økonomi og viden om nuværende rammer i branchen.

Men en afgift, der straffer klimavenlig energi i forhold til den traditionelle? Der tror jeg nok, vi får et forklaringsproblem. Heldigvis er vores halmfyrede varmeværk nyt, og det er lykkedes os at effektivisere driften i en grad, så vi faktisk havde håbet at kunne sætte prisen lidt ned igen i 2014, selvfølgelig med forbehold for, hvordan vejret arter sig. Kommer lovforslaget igennem i den nuværende form, så vil det nok betyde en mindre prisstigning.

Kunderne på vores gasfyrede fjernvarmeværk i Jyderup skal som sagt af med lidt mindre i forsyningssikkerhedsafgift. Her er det store spørgsmål mere, om de ændrede rammer kan betyde noget for, hvornår vi i bestyrelsen vil forsøge at gå efter mere klimavenlige alternativer til naturgas i fremtiden.

Hvis ikke lovforslaget er hul i hovedet, så ved jeg ikke. Min mening er, at al fornuft hører op.

Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S

John Harpøth

 

Emne: Dialog om folkeskolen i Holbæk

Kære medlemmer af Holbæk byråd.
 
Ved byrådsmødet onsdag den 17. april stillede flere lokale politikere op til interview omkring lærerkonflikten.
 
Resultatet er blevet denne lille video: http://www.youtube.com/watch?v=lGcPA8QlZj8
 
På vegne af Dialoggruppen Holbæk
 
 

Link til interview med John Harpøth live i den sidste nyhedsudsendelse:

http://www.tv2east.dk/video/2013-04-24/de-sene-nyheder-2230-23-april-2013

Link til interview med Kristian Thulesen Dahl på www.holbaekonline.dk:

http://youtu.be/7RFkJWKwSOY

 

 

Fremover se Kristian Thulesen Dahls ugebreve på DF kommentarer

 

Så er vi også på Facebook - find os som

Dansk Folkeparti i Holbæk

 

Konstitueringsgruppen i Holbæk kommune: Pengene skal blive i folkeskolen

I kølvandet på lockouten af folkeskolelærerne er der opstået en diskussion i medier af, hvor meget kommunerne sparer og hvad de sparede kroner nu skal bruges til. Konstitueringsgruppen i Holbæk Byråd melder klart ud: Pengene skal blive i folkeskolen. Det kan formanden for Udvalget for børn, Agnete Dreier (SF), fastslå efter at have drøftet sagen med sine kollegaer i Dansk Folkeparti, De Radikale, Konservative, Liberal Alliance, Venstre og løsgænger Jens Munch Steensgaard,

 - Det er vigtigt at understrege, at lockouten ikke er en spareøvelse. Vi er ærgerlige over de besværligheder som vores børn og deres forældre oplever i disse dage som følge af konflikten. Vi er meget optaget af, at vores børn og unge undervises og får den kvalitet, som er afgørende for at sende dem videre fra folkeskolen med de rette færdigheder. Derfor er vi enige om, at de eventuelt sparede midler i forbindelse med konflikten, bliver i folkeskolen og investeres i tiltag, der kan understøtte vores folkeskole, forklarer Agnete Dreier.

De sparede penge opstår ved, at kommunen ikke skal betale lønninger til lærerne i konfliktperioden. Til gengæld skal der efterfølgende betales for de ekstra timer lærerne skal undervise for at sikre, at vi leverer minimumstimetallet for vores elever. Hvordan det endelige regnestykke kommer til at se ud er endnu usikkert.

- Vi har ikke overblik på nuværende tidspunkt over, hvad der eventuelt kan være at sparede midler. Det overblik kommer først et stykke tid efter lockouten er afsluttet og der er foretaget beregninger af, hvad vi skal bruge af midler på erstatningsundervisninger mv. Vi ønsker imidlertid klart at signalere, at eventuelt sparede midler under alle omstændigheder bliver på området og tilgår folkeskolen.

Hvad de eventuelt sparede midler skal bruges til helt konkret vides endnu ikke. En investering i strategien for Fremtidens Folkeskole bliver det under alle omstændigheder.

Med venlig hilsen

John Harpøth

Formand for Klima & Miljø og Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S

Telefon

 

Klumme i Nordvestnyt 6. april 2013

Hurtigere bredbånd er nødvendigt

De fagre nye tider gør, at danskere, uanset hvem man er, skal til at vænne sig til at klare sig med digitale selvbetjeningsløsninger / kommunikation for at komme i kontakt med kommune og stat i 2015.

Det er måske en god ambition at have, men det kræver, at der er kobber nok ude i alle dele af samfundet. På mindre øer og store dele af Sjælland er der endda meget begrænset bredbånd. Selv der hvor jeg bor, kan der max opnås 4 Mbit.  Det er bare ikke godt nok, når regeringens mål er 100 Mbit i 2020. Der er rigtig lang vej endnu, og hvad værre er, det kan få katastrofale følger for de yderområder, hvor der er dårlig dækning. Her gider ingen bosætte sig, og det er rigtig ærgerligt. Det betyder arbejdspladser. Rigtig mange små og mellemstore virksomheder vil gerne etablere sig i landdistrikterne. I vores kommune lægger vi op til, at mindre virksomheder i højere grad kan etablere sig i de tyndt befolkede områder i f.eks. nedlagte landbrugsejendomme. Kun på den måde kan vi få opretholdt balancen mellem by og land.

Jeg er meget bekymret for, at målet ikke kan nås, og det er med baggrund i, at EU-puljen på de 50 milliarder kroner, som ellers var øremærket til at skaffe hurtigere bredbånd til Europas mere tyndt befolkede yderområder, nu er fjernet. Puljen blev fjernet, da Statsministeren forhandlede en milliard kroner hjem i rabat, da man vedtog EU`s nye budget.

Socialdemokraterne med Statsministeren og Nicolai Wammen har den helt klare holdning, at det er internetudbydernes ansvar at sørge for, at der kommer hurtigere bredbånd ud til yderområderne. Det er efter min mening helt uacceptabelt, at man vil lægge ansvaret over på teleselskaberne.

Når man fra regeringens side har en målsætning, så følger der også et ansvar med, ellers hører al fornuft op.   Vi er nødt til at se handling fra regeringens side, så se at få lavet et budget, som tager højde for, at vi i hele Danmark kan følge med de fagre nye ting, som er nødvendige, hvis vi skal være med på digitale løsninger.

Min frygt kan være, at hvis ikke vi får løst denne udfordring, vil vi i højere grad se, at danskerne vil blive opdelt i et A – og et B – hold. Der er stadig håb, og vi er mange som glæder sig til ordentlige forbindelser.

John Harpøth

Dansk Folkeparti i Holbæk kommune

 

 

Hermed et link til en video optaget med John Harpøth vedrørende den "massakre" der foregår i et naturskønt område ved Marup i Holbæk Kommune:

http://holbaekonline.dk/2013/03/19/web-tv-bekymring-over-jorddeponering-i-marup/

Inge Langseth

 

 

 

.

Pressemeddelelse

Dansk Folkeparti havde mandag den 11-3-2013 generalforsamling og opstillingsmøde til byrådsvalget den 19-11-2013. Ligeledes var der opstillingsmøde til Folketinget.

Dansk Folkeparti kan nu præsentere et stærkt hold, som er klar til at tage kampen op for at erobre Borgmesterposten efter Søren Kjærsgård. Vi går en spændende tid i møde, og vi vil være lige så synlige som det har været tilfældet i den forgangne periode.

Måske ikke overraskende, men valget som spidskandidat faldt på John Harpøth, som har tegnet partiet i Holbæk siden kommunesammenlægningen. John Harpøth har siden sin politiske start haft 3 ord som har kendetegnet ham, nemlig Ærlighed, Åbenhed og Dialog. Det betyder at der er stor respekt om det arbejde han lægger for dagen og bestemt en værdig afløser i Borgmesterstolen.

Inge Langseth, Sørninge, som tidligere har været med i byrådsarbejdet, er på banen igen, som Inge siger, jeg kan ikke undvære det politiske, og jeg føler, at der er noget jeg ikke har fået gjort færdigt.

Nuværende medlem Finn Nielsen, Hagested, stiller også op, Finn sidder i økonomiudvalget og i Åmosens styregruppe.

Andre kandidater er følgende:

Peter Hansen / Søstrup

Flemming Nielsen / Knabstrup

Per Jørgensen / Knabstrup

Per Bøgh Trab / St. Merløse

Patrick Stryhn / Holbæk

Lene Larsen / Gislinge

Niels Jensen / Gislinge

Et hold der aldersmæssigt spænder over hele spekteret, et hold som har berøring med de forskellige ting, som foregår i et moderne Danmark, et hold som er klar til at tage alle udfordringer op. På den måde mener vi, at borgerne trygt kan stemme på Dansk Folkeparti i Holbæk til Byrådsvalget i november.

Jeppe Jakobsen fra Kalundborg blev Dansk Folkepartis nye kandidat i Holbæk kredsen til et kommende folketingsvalg. Jeppe har tidligere opstillet til Folketinget, men i Slagelse kredsen. Jeppe mener at Holbæk kan give ham den fornødne opbakning og kvitterer med at være med som team i forbindelse med arrangementer til det kommende byrådsvalg i Holbæk.


Hermed et link til en video optaget med John Harpøth vedrørende den "massakre" der foregår i et naturskønt område ved Marup i Holbæk Kommune:

http://holbaekonline.dk/2013/03/19/web-tv-bekymring-over-jorddeponering-i-marup/

Inge Langseth

Konstitueringsgruppen i Holbæk kommune: Pengene skal blive i folkeskolen

I kølvandet på lockouten af folkeskolelærerne er der opstået en diskussion i medier af, hvor meget kommunerne sparer og hvad de sparede kroner nu skal bruges til. Konstitueringsgruppen i Holbæk Byråd melder klart ud: Pengene skal blive i folkeskolen. Det kan formanden for Udvalget for børn, Agnete Dreier (SF), fastslå efter at have drøftet sagen med sine kollegaer i Dansk Folkeparti, De Radikale, Konservative, Liberal Alliance, Venstre og løsgænger Jens Munch Steensgaard,

- Det er vigtigt at understrege, at lockouten ikke er en spareøvelse. Vi er ærgerlige over de besværligheder som vores børn og deres forældre oplever i disse dage som følge af konflikten. Vi er meget optaget af, at vores børn og unge undervises og får den kvalitet, som er afgørende for at sende dem videre fra folkeskolen med de rette færdigheder. Derfor er vi enige om, at de eventuelt sparede midler i forbindelse med konflikten, bliver i folkeskolen og investeres i tiltag, der kan understøtte vores folkeskole, forklarer Agnete Dreier.

De sparede penge opstår ved, at kommunen ikke skal betale lønninger til lærerne i konfliktperioden. Til gengæld skal der efterfølgende betales for de ekstra timer lærerne skal undervise for at sikre, at vi leverer minimumstimetallet for vores elever. Hvordan det endelige regnestykke kommer til at se ud er endnu usikkert.

- Vi har ikke overblik på nuværende tidspunkt over, hvad der eventuelt kan være at sparede midler. Det overblik kommer først et stykke tid efter lockouten er afsluttet og der er foretaget beregninger af, hvad vi skal bruge af midler på erstatningsundervisninger mv. Vi ønsker imidlertid klart at signalere, at eventuelt sparede midler under alle omstændigheder bliver på området og tilgår folkeskolen.

Hvad de eventuelt sparede midler skal bruges til helt konkret vides endnu ikke. En investering i strategien for Fremtidens Folkeskole bliver det under alle omstændigheder.

Med venlig hilsen

John Harpøth

Formand for Klima & Miljø og Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S

Læserbrev vedr. deponi i Marup 20.3.2013 JH

Er kommunen skurk?

Ebbe Kring stiller spørgsmål omkring deponi af jord i Marup og mener samtidig, at Holbæk kommune er skurk. Den beskyldning kan vi ikke tage på vores CV. Ligeledes er der også kritik af, at jeg først kommer på banen nu. Det gør jeg udelukkende, fordi det er kommunens og min klare holdning, at det bør være landmanden, som skulle indkalde til et informationsmøde. Det havde efter min mening været godt landmandskab, når man bor i et lille samfund, hvor man kommer hinanden ved.

Men det forholder sig faktisk sådan, at jeg har været på banen allerede, da man begyndte at skrabe den første muldjord af på markerne. Allerede på det tidspunkt begyndte de kritiske spørgsmål til forvaltningen.

Holbæk Kommune har givet afslag, fordi den ønskede terrænregulering er meget omfattende og vil få negativ indvirkning på landskabet. Terrænregulering ud over +/- ½ meter– herunder jordvolde - gives der normalt afslag til, og her arbejder vi ud fra planloven.

I Naturklagenævnets afgørelse lægges til grund, at terrænreguleringens hovedformål er at forbedre den jordbrugsmæssige udnyttelse af arealerne, som hurtigst muligt skal ind i en dyrkningsplan igen. Man ved tilsyneladende godt, der er tale om ganske betydelige mængder jord, ca. 120.000 tons, som vil påvirke landskabet væsentligt. ”Men en sådan ændring af arealerne af hensyn til landbrugsdriften kan, uanset jordpåfyldningens omfang, ikke anses som en ændret anvendelse omfattet af § 35. Endvidere undtager bestemmelsen i § 36, stk. 1, nr. 4, generelt ibrugtagen af arealer til landbrug fra kravet om landzonetilladelse.”

Det betyder i praksis, at vi som Kommune er sat udenfor indflydelse og ikke kan gøre noget for at regulere jordtilkørslen. Generelt kan siges, at Naturklagenævnets afgørelse har rystet os. Vi har efterfølgende skrevet til Naturklagenævnet og vedlagt 4 afgørelser fra både Holbæk og Roskilde kommuner, som alle var afgørelser, der går stik imod den, der nu foreligger. Og som kommune stille vi os stadig uforstående over for, hvordan man kan ændre praksis, når området er beliggende i beskyttelsesområde, landskabsområde og kystnærhedszone B.

Svaret fra nævnet var, at de havde ændret procedure, men at de ikke vil ændre den trufne afgørelse.

I Naturklagenævnets afgørelse dateret 20. april 2012 på den efterfølgende landzonetilladelse står, at der går 3 – 4 år før reguleringen forventes færdig.

Ud fra den megen fokus har Teknik & Miljø taget initiativ til afholdelse af et informationsmøde, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål, dato er ikke fastlagt.

John Harpøth

Formand for Klima & Miljø Holbæk kommune

Tale ved renoveringsstart / første spadestik af Ladegårdsparken

Fredag d. 25. januar 2013 kl. 15

Tak for invitationen til at kommer her i dag, det er altid spændende og være med til at sætte en proces / stor renovering i gang.

Hvis nogen skulle være i tvivl om hvem jer er, så er jeg John Harpøth Formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk kommune.

En stor, måske den største renovering som jeg kan komme i tanke om, Ladegårdsparken er rammen, her skal Lejligheder lægges sammen, nye udeområder etableres og her kommer helt nye facader. Det bliver godt at se området i en helt ny forklædning, man kan måske fristet til at sige den grimme ælling bliver til en stor flot svane

Alle bygninger og omgivelser bliver jo ældre med tiden, det kan ingen lave om på, og derfor er det blevet besluttet at igangsætte en gennemgribende renovering.

Ladegårdsparken er efterhånden 40 år gammel, og selvom der har været renoveringer før, er der mange hjem, der har trængt til en kærlig hånd. Så når der er godt 900 hjem her i Ladegårdsparken, betyder det også, at området skal være i orden og et område hvor man har lyst til at komme til og måske endnu bedre bosætte sig i.

Alle naboer vil blive påvirket af arbejdet. Nogle må ligefrem flytte eller genhuses, et projekt som andre boligforeninger er inde over, en stor opgave som skal kordineres på aller bedste vis.

Men samlet set, så fører arbejdet til det bedre. Og det har jeg glædet mig til at være med til at sætte i gang, For jeg synes, vi skal holde fast i, at arbejdet trods gener vil forvandle Ladegårdsparken til bedre hjem for de mange beboere.

Mon ikke vi alle kender udfordringen med at måtte leve med håndværkerne som et ekstra sæt naboer – der oven i købet larmer lidt mere end normale naboer. Jeg tror dog, at tanken om nye køkkener og bedre isolerede lejligheder kan lindre generne lidt, der er trods alt noget positivt at se frem til.

Lad os ikke skjule noget for hinanden, jeg tør sige det ligeud, en renoveringen er tiltrængt.

Mange af lejlighederne er for små, og selv de lidt større lejligheder vil have godt af et indvendigt tjek og et ekstra løft.


Det er mit håb, at Ladegårdsparken efter renoveringen både vil tiltrække nye familier og flere gæster. Og at den vil få flere til at blive boende her, uanset hvor man er i livet. Her skal være plads til ung som gammel, plads til at udfolde sig. Nye elevatorer og renoveringen af lejlighederne så

det også gøre det nemmere at være ældre og handikappet her i bebyggelsen. Med andre ord så bliver der sat nye standarder for lejligheder.

Men inden man kommer så langt, flytter håndværkerne ind. Jeg tror, glæden er lige stor hos mig, som de håndværkere, der de næste mange måneder har fast arbejde her. I en tid, hvor jobs ikke findes i overflod, er det prisværdigt at sætte et så stort renoveringers projekt i gang som dette.

Oven i købet er der tale om energirigtige renoveringer, og så er der grund til at smile ekstra meget. Tagetagerne får kuldebrosisolering og bliver efterisolering.

Solcelleanlægget på tagene ikke at forglemme. Samlet set bliver det et af Nordens største,Flot.

De mange planer for renoveringens projektet er jo truffet i tæt samarbejde med beboerne. Jeg håber derfor, at I vil få stor glæde af renoveringen. Og fra min post som Formand for Udvalget for Klima og Miljø skal der lyde en stor ros for at have husket miljøet i den proces.

Jeg vil gerne ønske alle berørte parter god arbejdslyst, og glæder mig til at følge med i processen.

Tak for ordet. John Harpøth


 

Hvis man vil se negativt, så bliver det negativt.

Kære Karin Pouret-Frydendahl,

Selv om det snart er jul, kan jeg desværre ikke dele gaver ud, men må nøjes med at svare på de mange ting, du skriver om i dit indlæg fra den 6. december.

Jeg er klar over, at det er et stort ønske at få en cykelsti på Hvalsøvejen. Men i Holbæk Kommune får vi rigtig mange ønsker om netop cyklestier. Det lader sig ganske enkelt ikke økonomisk gøre at realisere dem alle, så derfor er vi nødt til at prioritere.

Men vi glemmer ikke ønskerne. Rent praktisk samler vi forslagene i en database, som vi bruger til at finde vores indsatsområder. Men når det handler om cykelstier kigger vi også på trafiksikkerhedsplanerne, hvor det giver bedst mening at investere og naturligvis borgernes ønsker. Der er altså rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, inden vi kan afsætte de nødvendige midler til at lave en cykelsti.

Jeg kan oplyse dig om, at der er to cykelstier, som står højt på vores ønskeliste lige nu. Det er den endnu ikke færdiggjorte cyklesti fra Nr. Vallendrød til Ugerløse og så cykelstien mellem Stigs-bjergby og Mørkøv.

Du nævner også i dit indlæg, at Tingerup er blevet tvangskloakeret, og at det er kommunens skyld. Men det er det altså ikke. Kloakeringen i det åbne land er resultatet af en lovgivning fra Christiansborg. Vi skal som kommune lave en spildevandsplan, der beskriver retningslinjerne, og derefter er det Holbæk Forsyning A/S, som skal udføre planen. Men reglerne er altså besluttet andre steder.

Samtidig kritiserer du kommunen for ikke at tage lugtgener og tung trafik fra Peter Kjær Knudsens svineproduktion alvorligt. Det undrer mig, fordi vi faktisk gør alt, hvad der er muligt inden for den gældende lovgivning på området.

Udvalget for Klima og Miljø har i indeværende år holdt rigtig godt øje med den pågældende virksomhed, og vi har sat gang i et skærpet opsyn med virksomheden. Senest er der fortaget en politianmeldelse, så også her må jeg melde hus forbi.

Du siger, at du og dine naboer ikke er forkælede. Det ville jeg heller aldrig påstå. Men jeg må samtidig sige, at kommunerne i Danmark oplever store krav om økonomisk tilbageholdenhed i disse år. Det gælder også Holbæk Kommune. Derfor vil der utvivlsomt være borgere i alle dele af Holbæk Kommune, der føler at netop deres projekt eller område bliver nedprioriteret.

Men at Tingerup på en eller anden måde skulle være systematisk nedprioriteret, eller at det skulle være et udkantsområde, synes jeg er lidt negativt og klinger temmelig hult.

Lad mig blot forsikre dig om, at vi politikere ingen interesse har i at gøre dele af Holbæk Kommune til udkant. Hvorfor skulle vi dog det? Til gengæld skuffer jeg dig måske, når jeg siger, at det også i fremtiden vil være nødvendigt at prioritere hårdt i midlerne. Men det er nu engang et grundvilkår.
John Harpøth
Formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk kommune


P-pladser i Brostræde

John Harpøth, formand for Udvalget for Klima og Miljø, Holbæk Kommune

De seneste dage har der været mange skriverier i Nordvestnyt om de 30 parkeringspladser, Udvalget for Klima og Miljø har besluttet at placere ved den nye retsbygning.

Det hele startede med en artikel om rettens bekymring ved at have biler holdende lige uden for vinduerne. Lad os tage den med det samme.

Retten har faktisk selv efterspurgt flere parkeringspladser på havnen. De kan nemlig allerede nu se, at deres planlagte parkeringspladser er utilstrækkelige. Derfor undrer det mig også, at vores beslutning ikke falder i god jord lige netop her.

Retten frygter, at parkeringspladserne vil gå ud over diskretionen i underetagen. Det har vi fuld forståelse for, og derfor arbejder vi også med en afskærmning i form af beplantning eller lignende. På samme måde vil retten selv kunne arbejde med en afskærmning i form af blænder eller gardiner. Det vil naturligvis ikke forhindre ethvert indblik i retten, men det ville en kanal i Brostræde, som retten i øvrigt har kendt til gennem hele byggeforløbet, heller ikke. Folk vil komme tæt på bygningen, hvad enten de står ud af deres bil, eller går en tur langs kanalen.

Og lad os så tage fat på spørgsmålet om kanalen. Mange beboere i området føler sig lige nu snydt og ser kanalen forsvinde som sand mellem fingrene. Lad mig derfor slå fast: Beslutningen om at anlægge de 30 parkeringspladser er ikke en skrinlægning af ideen om en kanal, selv om kommunen ikke formelt er forpligtet til at anlægge kanalen.

Vi synes nu som før, at kanalen er en god ide. Netop derfor figurerer den også fortsat i lokalplanen (og i øvrigt bestemt ikke, fordi byggefirmaet KEOPS i sin tid skulle have betalt for det, som én skribent mener). At vi tror på ideen om at trække fjorden ind blandt beboelsesbygningerne, understreges vel også af, at vi har gravet den første kanal ved Blegstræde.

Så hvorfor ikke bare anlægge kanalen i Brostræde med det samme? Ja, her er der tale om et prioriteringsspørgsmål. Lige nu er der ganske enkelt ikke penge til det. Holbæk Kommune skal spare igen i år, og vi er netop nu ved at lægge budgetkabalen, for at finde ud af hvilke velfærdsområder, der skal holde for. I den situation har jeg svært ved at argumentere for en kanal i Brostræde. Samtidig har vi det problem, at en af Holships bygninger ligger i vejen. Her kan vi tidligst regne med en løsning i 2015, hvor lejeaftalerne udløber.

Samtidig er der bred enighed om, at vi har en udfordring med parkeringspladser på havnen. I hvert fald har rigtig mange beboere på havnen udtalt deres klare ønske om flere parkeringspladser.

Når vi nu ikke kan realisere kanalen i Brostræde med det samme, har vi i udvalget ønsket at udnytte området midlertidigt til parkering for at afhjælpe de problemer, vi har på den front.

Vi har altså ikke haft et eller andet dunkelt mål med beslutningen. Tvært imod er det båret af ønsket om at sikre fornuftige parkeringsmuligheder for beboere og erhverv og dermed lette den overgangsfase, hvor beboelse og industri bor side om side med alle de udfordringer, det giver.

Holbæk Kommune kan ikke tillade sig alt, som en af læserbrevsskribenterne mener. Men vi kan – ja, vi er sågar forpligtet til – at tage så mange interesser med i betragtning som muligt. Og det mener jeg faktisk, vi har gjort i denne sag.


 

Indvielse af St. Merløse Halmvarmeværk.

Kære allesammen

Jeg vil gerne byde alle velkommen til vores arrangement her i dag. I dag slår vi 2 fluer med 1 smæk, vi fejrer at det nye fjernvarmeværk er på plads og snart er klar til at blive overtaget af driften det vil sige HF.

Og så fejrer vi Varmens Dag. Hvis nogen skulle være i tvivl om hvem jeg er, så er jeg John Harpøth Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S

Da jeg stod her sidste gang lovede jeg at dagen for indvielsen ville blive først i januar, det må i undskylde, at det ikke blev sådan, vi havde nu ikke forstillet os at holde 2 arrangementer, så derfor vurderede vi at de 2 ting vi nu har slået sammen ville give god mening og det håber jeg er forståelse for.

Varmens Dag er en landsdækkende begivenhed, hvor fjernvarmeværkerne overalt i Danmark holder åbent hus og giver nogle gode råd om, hvordan man eventuelt kan spare på varmen.

Det med at spare på varmen er selvfølgelig noget man skal gøre hele året, så derfor kan I tage sådan en lille folder med hjem hvis I har lyst til det(holder folder op). Den giver en masse enkle bud på, hvordan I som forbrugere selv kan gøre noget for at spare på varmen.

Varmens Dag er samtidig en anledning til at åbne dørene op og vise, hvordan det nye halmvarmeværk fungerer. Vi har glædet os til at vise det nye værk frem.

Når I kigger jer omkring her i halmladen, så er der måske ikke de store forskelle på den gamle halmlade og så den nye her, der er lidt højere til loftet alt er stort set nyt, vi havde håbet på en brovægt, men lad os se om den ikke komme, indtil videre må vi nøjes med den gamle metode det vil sige truck og vægt

Men det er jo ikke bare her i halmladen vi har noget at vise frem, jeg håber vi må vise jer rundt, når jeg / vi har overstået den officielle del – men der er også forskelle, som er mere usynlige og dem synes jeg vi skal sætte focus på.

Man kunne fristes til at sige, det er ikke lige til at se det, men det her nye værk kan udnytte brændslet mere effektivt: Når det er kørt helt ind eller justeret regner vi med at kunne bruge lidt under 10 % mindre halm til at levere den samme varme som vi tidligere har gjort.

Det er ikke til at se det, men med det nye værk, så kan vi faktisk ånde lidt lettere, fordi vi ikke længere skal leve med den store risiko for nedbrud.

Og det er ikke til at se det, men den store oliebrænder, som vi har slæbt med fra det gamle værk er faktisk mest til pynt og virkelige nødsituationer. Den har været uundværlig i mange år, stået i 2 værker og flyttet til det 3, en gammel sag som har haft mange drifttimer, men er stadig parat hvis noget skulle gå helt galt.

Afløseren til oliebrænderen er til gengæld noget, der i høj grad er synligt, nemlig den store Akku-tank her udenfor, 1mill. Liter, indeholder den.

Det gør at tanken kan holde alle vores kunder med varme og forbrugsvand i et par døgn, så vi kan undgå at brænde olie af, når der er service og kedelrens.

Når vi nu har sådan et flot nyt værk, så er det tid at til at se fremad. For nu har vi et værk, som sagtens kan klare opgaven. Det kan endda klare, en del mere. Fjernvarme er effektivt, fordi det er fælles forsyning.

Det er faktisk sådan at jo flere, der er fælles om det, jo mere effektivt er det.

Derfor vi vil i HF også gerne have nye kunder med på ledningsnettet, og de skal komme, fordi det giver god mening. Vi er allerede gået i gang med at udvikle vores fjernvarmetilbud til de områder her i byen, hvor der endnu ikke er fjernvarme. Vi ved der er omkring 75 boliger som vi kan tilbyde fjernvarme til, om der bliver taget imod tilbuddet ved vi jo ikke, det kan kun tiden vise, vi håber .

De områder her i St. Merløse som ikke har fjernvarme vil i foråret modtage et brev om et godt tilbud, så de kan sammenligne med den løsning de selv har i dag.

Jeg har sagt at fjernvarmen er konkurrencedygtig, og det er jo en enkel måde at bevise det på. Flere kunder på ledningsnettet er også en god idé for jer, der allerede er kunder i butikken, fordi det sikrer kundegrundlaget og dermed også en bedre økonomi.

Og når vi er ved økonomi så kan jeg ikke lade være med at sige som jeg har gjort det ved de 2 andre arrangementer vi har haft her. Budgettet vi har lagt for nybyggeriet holder, der kommer ikke nogen ubehageligheder overraskelser, ny stil vil nogen sige, derfor ser vi i HF fremad og ikke tilbage.

Jeg kan ikke lade være med at komme med et opmærksomhedspunkt, alle er forhåbentlig klar over at regeringen samt støttepartier på Christiansborg har vedtaget en energiaftale i 2012 som er ved at blive rullet ud. Det betyder ren faktisk at, fra i fredags blev det ca. 1000 kr. dyre at varme sin bolig op, godt nok er det dem der fyre med ikke fossile fri brændsler, som jeg læse lovteksten slipper værkets kunder i St. Merløse første omgang, men hvor længe det holder ved jeg ikke

Tak for ordret

John Harpøth


St. Merløse Fjernvarmeværk, svar på tiltale

Mona Blenstrup havde i avisen den 28. august et debatindlæg omkring det nye halmfyrede fjernvarmeværk, som vi er ved at bygge i St. Merløse. Mona Blenstrup er naturligvis i sin gode ret til både at have og udtrykke sine holdninger omkring et nyt varmeværk, men der er påstande som er direkte forkerte, og så er jeg nødt til at reagere. Holbæk Forsyning A/S har ikke på noget tidspunkt påstået, at det nye fjernvarmeværk bliver bygget, fordi der er et folkekrav om det. Vi har informeret om at det nuværende værk er langt over sidste salgsdag. Og så har vi undersøgt alternativer og lovrammer og regnet på de forskellige, lovlige muligheder. Det hele er sket i dialog med en forbrugergruppe, og vi har lagt det frem for forbrugerne i St. Merløse og alle andre, som kan finde det på vores hjemmeside. Det er grundlaget for den beslutning vi har taget og selvom man er uenig, så er det urigtigt at skyde os andet i skoene. Vi kan ikke tale for forbrugerne som en samlet gruppe, men det kan Mona Blenstrup heller ikke.

Vi har på et tidspunkt spurgt alle vores forbrugere om deres holdninger og muligheder i forhold til fjernvarmen. Undersøgelsen viser bestemt en udbredt skepsis, men også, at der var omkring en tredjedel, der ikke havde økonomisk mulighed for f.eks. at skifte til en individuel varmeløsning. Og i vores dialog med forbrugergruppen og på møder med alle forbrugere, så har vi hørt mange forskellige holdninger både for og imod, så billedet er ikke så enkelt som Mona Blenstrup vil have det.

Og lige til sidst: Enhver med interesse for miljø og energi kan let få bekræftet, at et halmfyret værk er CO2 neutralt og det er derfor klimavenligt. Halm er desuden en lokal ressource i modsætning til f.eks. olie eller kul, og det er derfor det brændsel, der har den korteste transportvej. Vi har undersøgt solceller og varmepumpeløsninger. Det ville være meget dyrt at etablere og der er en betydelig teknologisk risiko, og både udgiften og risikoen ville skulle bæres af forbrugerne, der er tilsluttet værket. Sådan er fjernvarmelovgivningen nemlig skruet sammen – derfor synes vi ikke det er en mulighed. Det værk, vi bygger, kommer til at opvarme St. Merløse i mere end 23 år. Det kan godt være Mona Blenstrup har de meget lange briller på, men i min bog så er det da ret fremtidssikkert.

John Harpøth, Bestyrelsesformand, Holbæk Forsyning A/S
Tale ved første spadestik omkring nyt halmvarmeværk i St. Merløse

Jeg er lidt bekymret for at valget af halmvægten som podium er for at se om der er kommet et par ekstra kilo på her efter ferien.

Spøg til side, Jeg vil starte med at sige, at glæden for mig over at være her i dag er stor.

For det ER en stor begivenhed, ikke bare for St. Merløse, men i det hele taget.

Det spadestik vi senere tager, markerer, at vi tror på fremtiden for St. Merløse, og at vi tror på, at vi - også i fremtiden – står os bedst ved at udnytte de CO2-fri ressourcer vi allerede har.

Det er ikke bare en frase, det er faktisk noget vi har undersøgt ret grundigt.Så, når jeg om lidt, sammen med et par elever fra St. Merløse Centralskole, tager det første spadestik. Så er det med visheden om, at jeg starter et arbejde, der baseret på et grundigt forarbejde.

Kikker vi tilbage i historien, starter den med at Susan og jeg / bestyrelsen?) på et møde med forbrugerne her i St. Merløse tilbage i 2010, valgte at sætte arbejdet med et nyt værk på pause.

Det gjorde vi, fordi vi blev mødt af en stærk skepsis og det gjorde vi, fordi vi fik spørgsmål, som vi ikke kunne besvare ordentligt.

Vi måtte tilbage til skrivebordene og gøre et mere grundigt arbejde. Det var vigtigt for mig og bestyrelsen, at vi i det arbejde også var i dialog med forbrugerne. Det er sket i forbrugergruppen, det er sket i form at møder, hvor alle forbrugerne var inviterede og mange mødte op.

Der har været megen kritik og også mange hårde ord er vi blevet mødt med, men gennem hele forløbet har alle været med til at sikre at der var dialog. Og det er faktisk ret godt gået.

Selvom det betød, at projektet selvfølgelig blev forsinket i forhold til den oprindelige plan, så har det betydet meget for, at vi er kommet rundt i alle kroge og også haft mulighed for at undersøgt alternative løsninger.

Nogen vil sikkert sige det har været en kamp mod uret. For det værk vi står ved nu, har over skredet sidste salgsdato. Det kan I selv se ved selvsyn, når vi viser rundt her til slut.

I sidste ende var det op til bestyrelsen, at veje de forskellige hensyn og undersøgelser og muligheder op mod hinanden og tage en beslutning, det har ikke været let, beslutningen blev taget og derfor står vi også her i dag for at tage det første spadestik til et helt nyt værk.


Jeg ved at der stadig er mange af jer, der synes at det er uretfærdigt at der nu kommer et nyt værk som det i sidste ende er forbrugerne, der skal betale. Men det er nu engang den virkelighed vi befinder os i.

Mens vi har arbejdet med at holde det her værk kørende og undersøgt mulighederne, så har hele energisektoren og teknologien udviklet sig med rivende hast og kravene til miljø og energiplanlægning er blevet strammet.

Det er til at blive både forpustet og forvirret over, men bundlinjen er at hele energiområdet er under forandring og den forandring kommer vi alle sammen til at mærke.

Med det nye værk så har vi fundet en løsning, der er solid og fornuftig og som vi blive ved med at være solid og fornuftig i rigtig mange år fremover.

Det betyder også at forbrugerne her i St. Merløse har en forsyningssikkerhed omkring varmen og varmeafregningen i mange år fra nu.


Vi kan ikke sige, hvad fremtiden bringer, men når man bygger store forsyningsværker, så sætter man et mærke, der i hvert fald står i en god årrække.

Det er derfor jeg er glad for at Holbæk Forsyning A/S har sat gang i et samarbejde med de næste generationer af forbrugere i St. Merløse, nemlig eleverne fra skolen.

Jeg ved, at Holbæk Forsyning A/S taler med skolen om flere arrangementer med eleverne og jeg ved at Susan og hendes folk planlægger andre arrangementer, så også de forbrugere, der ikke kunne komme i dag, kan få indblik i hvad der skal ske i det næste halve års tid.

Før vi går udenfor, vil jeg gerne sige tak til medarbejderne i Holbæk Forsyning A/S, der har arbejdet på at få projektet op at stå og til vores professionelle samarbejdspartnere fra entreprenør til rådgiver ingen navne ingen glemt.Til slut vil jeg sige tak til alle forbrugerne her i St. Merløse fordi I har været så aktive og interesserede, samt meget konstruktive og ikke mindst været på nakken af os, og en tak til de forbrugere, der har været med i vores forbrugergruppe. Vi håber I vil fortsætte med at være en kritisk sparringspartner for os.

Nu er tiden kommet til at vi bevæger os udenfor. Vi skal ud på det nye areal hvor det nye værk skal være, for at tage de første spadestik.

Hvorfor siger jeg de første spadestik, jo det er fordi ---------- og ------------ er repræsentanter for fremtiden og som er blevet udnævn tidligere på dagen efter en konkurrence sammen med mig skal sætte det ene spadestik. Tak til jer fordi I vil deltage.St. Merløse den 19-3-2012

Bæredygtig eller ej?


Vi politikere bombarderes med mange klager fra naboerne til kæmpevindmøllerne på Lammefjorden, og de møder jeg har haft med dem, har gjort indtryk på mig. Det gennemgående tema i klagerne er støjen, men ikke kun den støj, man umiddelbart kan høre udendørs. Nej, det største problem er den støj man faktisk ikke kan høre, men som trænger ind gennem alt i deres boliger, den såkaldte lavfrekvente støj.  Det er øjensynligt værst for de naboer, der bor tættest på møllerne og opholder sig stort set hele tiden på deres ejendom. Den støj påvirker naboerne med en pressende, trykkende, sitrende fornemmelse i deres krop. Værst er det, når de skal have en god tiltrængt nats søvn, og her går det tilsyneladende helt galt. Flere fortæller og skriver til os, at de kun sover sammenhængende i ca. 4 timer om natten. Det er naturligvis sundhedsskadeligt ikke at få mere nattesøvn, og bestemt ikke i orden.

En i dag gældende sundhedsrapport blev lavet i 2011 af Delta, det selv samme støjmålingsfirma, der skal foretage kontrolstøjmålingen på Lammefjorden.

Er det ok, at der ikke har været lægefaglige personer ind over, men kun ingeniører? En stor sundhedsundersøgelse på videnskabelig lægefaglig basis må man da give dem ret i burde laves.  Jeg har altid haft den holdning, at vindmøller er gode, men de skal opstilles på et bæredygtigt grundlag. Det er også betingelsen for, at der kan komme folkelig opbakning, i stedet for som nu, hvor der dannes så mange modstandsgrupper alle de steder, der planlægges for vindmøller. 

Nu da det største problem for naboerne er støjen om natten, er det forståeligt, at naboerne vil have kontrolstøjmålt om natten. På forskningsniveau er det påvist, at støjen om natten kan være op til 15dB(A) mere end om dagen, pga. de specielle atmosfæriske forhold der netop er om natten. Vi politikere bør støtte naboerne i dette synspunkt, for som vindmøllebekendtgørelsen er skruet sammen, er der ikke nogen hjemmel for, at støjen skal overholdes om natten.

Naboerne henviser hele tiden til Ålborg Universitet, der gang på gang har påvist, at der udsendes alt for meget lavfrekvent støj fra store moderne kæmpevindmøller.  Ålborg Universitet er verdens ledende indenfor akustik. Det virker noget besynderligt, at Miljøstyrelsen har valgt at putte alle deres resultater ned i en stor sort sæk. Plejer Miljøstyrelsen helt andre interesser? Forhåbentlig ikke.

Så kære politikere på Borgen, kom nu på banen. Vi skal have ændret bekendtgørelsen hurtigst muligt, så store møller kan blive bæredygtige.

Med venlig hilsen

John Harpøth, DF

Holbæk Byråd.
 St. Merløse den 26-1-2012

Minister skal på kursus.

I forbindelse med kloakering i det åbne land, så er opfattelsen denne at rigtig mange lodsejere vil få endda rigtigt svært ved at betale tilslutningsbidraget til kloak i det åbne land, og ligeledes den del der skal laves på egen matrikel.
Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen udtalte i går til P4 Sjælland, at det skulle være muligt for spildevandsforsyningsselskaber at nedsætte tilslutningsbidraget. 
Hvor er det dog nemt at komme med sådan en udtalelse, for hvis ministeren havde sat sig ind i lovbekendtgørelserne det ligge på området så var det bedst at lade være med at udtale sig.
I Holbæk Forsyning A/S har vi undersøgt lovgrundlaget og talt med jurister i Naturstyrelsen og det står klart, at der ikke er nogen reel mulighed for at nedsætte tilslutningsbidraget for spildevandskloakering. 
Det oprindelige lovgrundlag for tilslutningsafgiften er Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december 1997, der fastsætter tilslutningsbidraget til 30.000 kr. Kommunerne kunne selv vælge, hvilken pristalsregulering de anvendte fra loven trådte i kraft, men skulle vælge en regulering. Reguleringen blev ved en senere lovbekendtgørelse (LBK nr. 716 af 23/062001) fastsat til at følge Danmarks Statistiks reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.
Der er godt nok i loven en dispensationsbestemmelse, der giver mulighed for at kommunalbestyrelser / Byråd i særlige tilfælde kan nedsætte tilslutningsbidraget, men dog aldrig så meget, at bidraget bliver lavere end omkostningerne til detailledningsnettet. Dispensationsbestemmelsen er tænkt anvendt rent undtagelsesmæssigt i situationer, hvor standardbidraget vil være helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske spildevandsafledning. 
Der er således ingen reelle muligheder for at nedsætte tilslutningsbidraget i de konkrete sager som vedrører kloakering i det åbne land, hvor udgifterne til detailledningsnettet typisk overstiger tilslutningsbidraget. 
Så Hr. Minister hvis der er nogen som skal hjælpes så er det dig og regeringen som er nødt til at finde løsninger og penge, vi i forsyningsselskaberne sørger blot for at leve op til de lovændringer som kommer fra Staten og EU.

Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning
John HarpøthBørnechecken er nu for alvor under lup

Der er for alvor her efter nytår blevet debat omkring børnechecken, og muligheden for at kunne være med i debatten vil jeg selvfølgelig også benytte mig af.
Når nu regeringen / partierne på borgen skal til at forhandle om økonomiske reformer, så er jeg helt sikker på, at snablen skal ned i kassen, hvor der ligger 14,7 milliarder kroner. Så mange penge koster ordningen, tal som regeringen selv har oplyst. Som borgere i dette land ved vi godt, at nye ideer og forslag skal frem, for tiderne skifter, og vi som borgere i landet kan og skal ikke regne med, at vi stadig kan blive ved med at få den samme hjælp eller service, som vi er vant til. Vi er blevet alt for forvænte i dette land. Det er blevet for nemt at bede det offentlige om hjælp til alt hvad er muligt.
Men hvad jeg ikke forstår er, hvorfor regeringen deler ud med den ene hånd og så tager  med den anden. Et godt bevis på det er ændringerne af starthjælpen. Det betyder at flere mennesker får fuld kontanthjælp, og ændringer i fattigdomsudgifterne, store poster der skal ind på andre måder, og her skal børnechecken så fjernes fra de mere velstillede. Den går ikke. 
Men når der bliver talt om børnechecken, så er der rigtig mange forslag og muligheder til hvordan der kan reguleres i de nuværende regler.
Men det værste er da, at regeringen barsler med at fjerne børnechecken fra de lidt mere velstillede familier, så den indtægtsreguleres. Sikke da noget vrøvl.  Hvorfor denne skævvridning og hetz på dem som tjener en god løn og samtidig bidrager med gode skatteindtægter til stat og kommuner. De skal da have samme muligheder som alle andre.
Hvis der skal reguleres på udbetaling af børnepenge, så skal vi kikke i andre forslag og muligheder inden for de nuværende regler. Et forslag herfra vil være at der udbetales børnecheck til max. 2 børn, og at der stoppes når de er fyldt 14 år. På den måde vil der være fornuft i tingene. Alle ved hvad de har at rette sig efter, og den sociale balance er opretholdt.

Med venlig hilsen
John Harpøth
Den 6-2-2012
 
                                                                                                                             St. Merløse den 26-1-2012

Lovende start for den nye erhvervsaffaldsordning

Da vi sidste år fik at vide, at erhvervsaffaldsordningen endnu engang skulle laves om, var jeg en af dem, der var rigtig skeptisk. Med en frivillig ordning var jeg bekymret for, at nogle erhvervsvirksomheder ville begynde at tænke lige lovlig kreativt omkring deres affald. Desuden mener jeg helt principielt, at det er betænkeligt at der har været for mange ændringer i forhold til, hvordan erhvervslivet skal betale for at få håndteret affald. Og vi som arbejder med håndtering af affaldssystemer til hverdag ved også at der til næste år bliver mulighed for at ændre på ordningen igen. Men lad os slå koldt vand i blodet og se, hvordan tingene udvikler sig hen over året.
Derfor er jeg også glad for at den ordning, som Holbæk Forsyning A/S fik på plads inden årsskiftet og samtidig  i så god tid at erhvervsvirksomhederne kunne nå at få tilmeldt sig, viser tegn på at den faktisk fungerer.
På nuværende tidspunkt har 534 virksomheder tilmeldt sig abonnementsordningen. Virksomhederne har registreret 1078 biler, der har fået et lille klistermærke til at sætte i forruden. Så kan medarbejderne på genbrugspladserne se, at der er betalt. 
Et resultat som faktisk ligger ret højt i forhold til de erfaringer andre, der har abonnementsordning, har gjort sig indtil nu. Jeg synes godt vi kan være stolte over at det ser ud til at vi har et ansvarligt erhvervsliv her i Holbæk kommune. 
Det er også vigtigt at huske på, at tilmeldingerne er kommet ad frivillighedens vej. På genbrugspladserne har medarbejderne i januar holdt sig til at dele informationsmateriale og venlige råd ud til de mange erhvervskunder, der endnu ikke har betalt. Men det ændrer sig fra og med februar, for der vil erhvervskunder og gulpladebiler uden det lille mærkat i forruden opleve, at de bliver afvist ved indgangen. Så herfra en opfordring til de virksomheder, der ikke har tilmeldt sig endnu; se at blive tilmeldt, det er en fornuftig ordning til en rimelig pris. 
Os så et lille OBS til de private bilejere som har gule plader. Sørg for at have dokumentation i form at registreringsbevis med på pladsen, ellers vi I også blive afvist.
Med venlig hilsen
Bestyrelsesformand i Holbæk Forsyning A/S
John Harpøth


Et nyt år

Årsskiftet er passeret, og vi har taget hul på et helt nyt år. Sikke en masse nye mål og ønsker, der kan blive til virkelighed, hvis de rigtige beslutninger bliver truffet. Og hvorfor skulle de ikke det? Det jeg meget hellere vil fokusere på her er, hvad jeg ikke ønsker skal blive til virkelighed:
EU og den nye tanke om en Finanspagt. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg aldrig har været fortaler for et EU fællesskab. Efter min mening har EU fra den dag, hvor medlemsskaren blev udvidet fra de 6 lande og til i dag, hvor der er 27 vidt forskellige lande, udviklet sig til at være en alt for dominerende faktor. Siden Danmark i 1972 blev medlem, har vi hver dag mistet mere og mere selvstændighed.  Danmark hører ikke til i det fællesskab, forskelligheden er alt for stor. Meningen var jo fra starten, at landene skulle være harmoniseret, og at nye lande ikke skulle tages ind med større hastighed end denne hensigtserklæring kunne blive omsat til virkelighed. Sådan er det ikke gået, og hvad ser vi nu - et stort kaos. 
Et flertal af folketingets partier har åbenbart heller ikke forstået, at udviklingen er løbet helt af sporet, når vi taler EU. Vores Statsminister og formand for EU vil gøre alt for at trække Danmark ind i helt nye økonomiske samarbejder om en finanspagt, som efter min mening vil gøre, at Danmark sælger totalt ud af arvesølvet.
Danmark skal ikke den ene gang efter den anden være duksen, som blot skraber og bukker for overmagten. Her tænker jeg på Frankrig og Tyskland. Danmark kan stå på egne ben. Det har vi bevist ved at stå uden for Euro-samarbejdet, og det kan vi også igen.
Hvis nu folketingets partier kunne vise lidt handlekraft, så stå frem og lad os danskere komme til stemmeurnerne. Vi vil have en folkeafstemning omkring de økonomiske samarbejder.
Men som jeg fornemmer det, ønsker I ikke en afstemning, for den vil nemlig gå Jer imod, men vi alm. borgere vil have demokrati og ønsker ikke, at I bringer lille Danmark ud på afgrundens rand.
Alle ønskes Godt nytår

Med venlig hilsen 
John Harpøth den 1-2-2012Kære Medlem

Endnu et travlt år er ved at rinde ud. Man undres over at et år er gået så hurtigt, men sådan er det nu engang, når man har nok at tage sig til.
Som Formand for Klima- & Miljøudvalget og Bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning behøver man ikke at kede sig. De 2 store poster tager stort set al tid i hverdagene samt aftentimerne. Dog har jeg valgt ikke at være så aktiv på det politiske om fredagen, lidt tid til min virksomhed skal der være plads til.
Men en ting må jeg slå fast, jeg er utrolig glad for mit job og sætter stort set alle andre ting til side for at passe det ,så borgerne kan føle at det ikke kun er venstrehåndsarbejde der udøves. Ikke alle kan stilles tilfreds, men jeg gør mit bedste for at følge op.
Hvad er tiden så gået med i løbet af året. Vi har brugt meget tid på De statslige vand- og naturplaner, som i sidste uge var ude i en minihøring på 7 dage, stærkt utilfredsstillende, se mere på hjemmesiden.
Parkeringsbekendtgørelsen som i bund og grund fjerner alle biler fra fortovene, et ønske som rigtig mange bløde trafikanter har sukket efter i rigtig mange år.
Orøfærgen som stod til at miste alle sine aftenafgange, nu er der fundet en løsning som selvfølgelig ikke dækker alles behov, men færgen sejler, og der er kommet styr på deres budgetter og regnskab.
Skolestrukturen som I ved har raset over det ganske land, og vi slap heller ikke i Holbæk. Stort set alle andre steder i landet er der blevet lukket skoler, men her har vi været så heldige at vi bevarer alle nuværende skoler i lokalområderne, ikke helt på samme måde som tidligere, men en lukning bliver der ikke tale om.
Sidste store plan som er vedtaget er Spildevandsplanen, som dækker alle områder i kommunen, og ikke mindst det åbne land som i fremtiden kommer til at ændre udledningen af spildevand. Efter sidste udmelding fra den nye regering så bliver der lagt ekstra stramninger ind for færdiggørelsen af kloakering i det åbne land. Stramningerne kommer sandsynligvis til at hedde 2015, så der bliver travlt med at få kloakeret hvis denne tidsfrist skal holdes, efter min mening dybt useriøs.
Og så mener jeg også det er værd at nævne vores første år i min politiske karriere, hvor vi ikke skulle ud i en sparerunde for at holde kommunens budgetter, og budget og regnskabstal ser stadig rigtig gode ud her ved årets udløb. Lovende ser det ud, og vi håber at tendensen holder.
Desværre har jeg mistet en god kollega. Inge Langseth har valgt at trække sig fra Byrådsarbejdet på grund af sygdom i familien. Det valg respekterer jeg selvfølgelig, men alle skal vide at det bliver et savn som tager lang tid at kommer sig over. Inge var vellidt af alle og har altid været utrolig velforberedt og sørget for et rigtig godt samarbejde.. Tak for den tid jeg har arbejdet sammen med dig, Inge, den tid vil aldrig blive glemt.
Nu er det sådan at jeg må ”nøjes” med Finn, men det kommer jeg også over.
Husk på at jeg / vi har en rimelige godt opdateret hjemmeside som er et besøg værd, her kan I læse meget mere om de forskellige ting som rører sig i Holbæk.
Til slut vil jeg ønske dig og din familie en rigtig Glædelig Jul samt et Lykkebringende Nytår.

John Harpøth


Lad os se handling


Den nye regering taler meget om et klimavenligt Danmark. Det lyder rigtig godt, den er jeg med på, men hvordan en overgang / tiltag til et fossilfrit Danmark kommer til at foregå, er vi ikke helt enige om, og til det har jeg følgende kommentar og løftet pegefinger.

Der bliver talt meget om, at vi skal have flere vindmøller på land. Hvordan det skal forgå, kan man ikke få nogen rigtig fornemmelse af, når man lytter til ministeren.

Vindmøller på land er efterhånden et fyord for rigtig mange mennesker og specielt for dem, som lever med en sådan i baghaven. Møllerne bliver større og større, larmer mere og giver rigtig mange ubehageligheder for dem, som er blevet tvunget til at acceptere opsætningerne.

Derfor vil jeg opfordre regeringen til at komme ud af starthullerne og få vedtaget den længe ventede lov, som giver mulighed for at sætte møller langs vore veje og jernbaner. På den måde får vi løst en masse udfordringer ude i kommunerne, for her møder vi en voldsom kritik og modstand, når vi skal finde steder i oplandet.

I december 2010 blev der udsendt en rapport, hvori Transportministeriet har belyst mulighederne og fremkommet med en række forslag til, hvor møller kan opsættes.

Fra flere sider har der været stærke ønsker om, at det blev lettere at placere vindmøller langs veje og jernbaner. Derfor ønsker jeg, at der meget hurtigt bliver taget en beslutning, så vi kan komme i gang med at placere møller der, hvor der alligevel kommer støj.

En anden ting er Regeringens nye forslag omkring en femdobling af NOx afgiften. Godt nok er forslaget udsat ½ år, men nu skal tiden bruget til noget fornuftigt, hvis ikke også industrien skal jages ud af landet. Og når det gælder energifremstilling fra affald så, er Danmark stort set det eneste land i Europa, hvor man beskatter den slags, det er virkelig ikke smart.

3F har været ud og lave en beregning som frygter, at der vil forsvinde ca. 1300 jobs. Ikke nok med det, hvad med de skatteindtægter som den Danske Stat mister, det er trods alt omdrejningspunktet for at et samfund kan fungere.

Nu til forslaget som I skulle overveje at indføre. I Sverige opkræver man også NOx afgifter, men her føres afgifterne i princippet tilbage til de virksomheder, som vil gøre en ekstra indsats for at forbedre deres produktion med anlæg, som til dels kan fjerne de giftige partikler. I det forslag, som regeringen barsler med omkring afgiften, skal denne blot puttes i Statskassen for at dække huller. Det er helt meningsløst. Jeg håber og tror på, at Regeringen kommer til fornuft.

 

Med venlig hilsen

John Harpøth 

Byrådsmedlem i Holbæk Kommune

7 dage er urimeligt


Nyt forslag til ændringer af vandplanerne er ude i ny høring. Ændringerne betyder at der i første omgang skal ske en miljø-indsats i 5.300 km vandløb, en reduktion på 2.000 km.

Der ud over har regeringen besluttet at sætte bindende frister for spildevandsrensningen i det åbne land. Kvælstofmålet skal reduceres med 9.000 ton årligt frem til 2015 og ekstra 10.000 ton i næste planperiode.

Miljøministeren er nu af den opfattelse at vandløbsindsatsen er blevet ensartet i hele landet, og at åbenlyse fejl er rettet, lad os håbe det, jeg tvivler.

Men vandplanerne er kun første skridt. Næste step er regeringens natur- og landbrugskommission, som skal komme med modeller for den kommende indsats. Der efter fastsætter regeringen mål for den kommende planperiode, der som minimum skal indebære en reduktion på yderligere 10.000 ton kvælstof og minimum skal indeholde en indsats for yderligere 2.000 km vandløb.

Næste step er at planerne skal sendes til EU. og det skal helst ske inden nytår, hvor Danmark overtager EU-formandskabet. 

Hastværk for at kunne vise hvor stor og artig Danmark er i EU fællesskabet, men der er ingen i regeringen som tænker på borgerinddragelse, jeg mener ikke, at der er noget som tænker på at vi skal leve op til krav i Vandrammedirektivet om offentlig inddragelse i tilblivelsen af vandplanerne.

En høringsfrist på blot 7 dage som starter den 3-12 til 10-12 vil jeg kalde magtmisbrug uden hensynstagen til demokratiet, det kan I ikke være bekendt.

Derfor kære lodsejere selv om der i første omgang ikke skulle forgå noget på jeres ejendom, kan der meget nemt være blevet indføjet ændringer, som har stor betydning i fremtiden. Derfor er budskabet, tag jer tid til at sætte jer ind i mulige ændringer og få så afgivet det høringssvar inden det er for sent. 

Blot en opfordring til den som måtte komme i klemme i systemet.

Vandplanerne kan ses her: www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner , men det er absolut ikke nemt at finde ud af at lave et elektronisk høringssvar.Med venlig hilsen

Formand for Klima & Miljø i Holbæk Kommune

John Harpøth


 Det er med beklagelse at vi / jeg skal sige fravel til Inge Langseth, Inge har valgt at udtræde af byrådet fra 1 november, fordi hendes mand er alvorlig syg.
Det valg respekterer  vi / jeg selvfølgelig, men alle skal vide at det bliver et savn som tager tid at komme sig over. Inge var vellidt af alle og har altid været utrolig velforberedt og sørget for et rigtig godt samarbejde. Tak for den tid vi / jeg har arbejdet sammen med dig, den tid vil aldrig blive glemt.
John Harpøth.

Det er ikke dyrt før vi har en pris.

Kære Ib-Skov-Petersen. Du havde mandag den 7. november et indlæg om det nye halmvarmeværk i St. Merløse. 
Dit indlæg kommer vidt omkring, men der er et par ting jeg gerne vil knytte et par ord til. Med hensyn til telefonbetjeningen, så var det ikke en telefonsvarer du eller vores kunder for fat i, men et voicemail / køsystem, der høres. 

Systemet sikrer, at kunderne bliver betjent efter tur og den gennemsnitlige ventetid er under 1 minut, hvilket er helt normalt for den slags systemer. 
Du skriver mange gange polemisk om ”det nye dyre fjernvarmeværk”. Nu er det jo sådan at vi ikke ved hvor dyrt det nye fjernvarmeværk bliver før vi har holdt udbud i starten af det nye år. Derfor er der jo heller ikke på nuværende valgt rådgiver og entrepernør.
Men når vi når så langt, bliver forbrugergruppen informeret, og efterfølgende vil det blive  bestyrelsen i Holbæk Forsyning A/S der vurdering hvem der løber med opgaven. 
Der er mange ting som skal fortages inden det endelige spadestik kan foregå.
Løsningen med et nyt fjernvarmeværk er efter bestyrelsens mening den bedste, mindst risikofyldte og i sidste ende billigste løsning for jer kunder. Ellers havde vi ikke taget dette valg. 

Til dine andre spørgsmål så kan jeg fortælle at jeg ved flere lejligheder har henvist til www.holfor.dk. Her finder du rigtig mange ting som har med Holbæk Forsyning A/S virksomhed at gøre. 
Dit forslag om at St. Merløse skal have fjernvarme fra kold fusion er i hvert fald kuriøst. Selvom det skulle vise sig at en sådan teknologi rent faktisk virkede - og det er langt fra bevist - så ville der gå mange år før man rent faktisk kunne bruge teknologierne. 
Et sådan tiltag vil efter min bedste vurdering være at spille hasard med brugernes penge. 

Og til sidst spørger du ind til broarbejdet på St. Tåstrupvej, det har intet  med St. Merløse halmvarmeværk at gøre, det er et rent kommunalt anliggende, men en opringning til Teknik & Miljø, så er jeg sikker på at de hurtig kan oplyse dig hvem der er entreprenør på arbejdet. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S
John Harpøth
Den 8-11-20112 behandling af budget 2012

Da jeg stod her ved 1 behandlingen og sagde et par ord om den fornemmelse DF havde haft igennem de sidste års mange budgetforhandlinger, de ord mener vi stadig er gældende.

Hvorfor siger vi nu dette, jo det er fordi vi stort set hvert eneste år har været igennem store spareøvelser til stor irritation for alle parter i Holbæk kommune. Her tænker jeg selvfølgelig på vores borgere / personalet og ikke mindst os politikere, for det er os der får røven op i slibestenshøjde.

Derfor er det en fornøjelse at flertalsgruppen sidste år gennemførte de nødvendige tiltag, man kan sige det var noget af en hestekur, en af de værste DF har været med til.

Det fik vi selvfølgelig mange drøje hug for, men DF er i dag glade for, at Flertalsgruppen tog dette ansvar. I dag ser vi beviset for, at der blev lagt det grundlag der skulle til for at føre en ansvarlig økonomisk politik som også Socialdemokraterne har set fornuften i.

Ingen besparelser eller hestekure, men tværtimod er der åbnet op for, at vi kan få rettet op på nogen af de ting som har haltet lidt. Her tænker jeg selvfølgelig på det udvalg som jeg er formand for.  Klima & Miljø er meget tilfreds med det som er tilført vores områder.

Lad mig nævne de ting hvor vi har haft store udfordringer, vi har forgæves forsøgt at få tingene til at hænge sammen, men de store besparelser, som ramte vores udvalg sidste år, helt præcis 12 mio. kr. var for stor en belastning når vi kun opererer med godt 100. mill. på budgettet.

Der sker en prioritering af kantstensopretningen, således at Holbæk Kommune overholder sin forpligtigelse i henhold til asfaltkontrakterne. Der afsættes 1 mio. kr. udover de allerede budgetlagte 1 mio. kr. til dette arbejde. 

Midlerne til vandløbsvedligeholdelse blev reduceret fra 2,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011. Reduktionen skete fra 2012. Ny lovgivning betyder, at reduktionen er vanskeliggjort. Der tilbageføres 1 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse, og opgaven konkurrenceudsættes i efteråret 2011. Såfremt udgifterne til vandløbsvedligeholdelse efter konkurrenceudsættelsen bliver lavere end de afsatte 2,5 mio. kr. overføres de ekstra midler, hvis økonomien tillader det ved første budgetrevision.


Aftensejlads mellem Holbæk og Orø fastholdes. Samtidig tilpasses budgettet, således at dette kan indeholde udgifter til færgens daglige vedligeholdelse. Udgifter til udskiftning af motor, som forventes afholdt i 2012 eller 2013, lånefinansieres. Underskuddet på ca. 1,2 mio. kr. i 2011 overføres ikke til 2012, men er dækket ind af en tillægsbevilling. Færgens budget tilføres 400.000 kr. i 2012 og 300.000 kr. i årene fremover.

Overskudskravet til Vej og Park tilpasses kommunens reelle direkte og indirekte udgifter til Vej og Park, og de udgifter som konkurrerende entreprenørvirksomheder møder. Et overskudskrav på 7% af virksomhedens omsætning anses som værende rimeligt.

Udviklingen af Åmosen med henblik på skabelsen af en naturpark i samarbejde med Sorø og Kalundborg kommuner ønskes fortsat prioriteret henset til et tilsagn om fondsbidrag på 10 mio. kr. Der afsættes 150.000 kr.

Der afsættes midler til gennemførelse af gadelukninger på Ahlgade samt den efterfølgende rengøring. Dette med henblik på at understøtte dels handelslivet og dels de frivillige foreningers aktiviteter, herunder sundhedsdag osv. Der afsættes 140.000 kr. til indsatsen.

Men penge til juletræer klarer Handelstandsforeningerne selv, noget for noget princippet.

Sluseportene ved Audebodæmningen udskiftes i 2012 og udgifterne på 500.000 kr. afholdes af vedligeholdelseskontoen.

En ordentlig sum penge som vi i Udvalget og ikke mindst DF er rigtig glade for.

Tak for rigtig gode forhandlinger og sammenhold, det betaler sig, og til den Socialdemokratist gruppe, I har også set lyset, og forstået budskabet som blev lagt sidste år.

En historisk dag i den nye kommunes tid, alle byrådets partier er med i budgettet - tillykke med det.


 Mølle Borup den 12-10-2011

Dokumentation er en selvfølgelighed.


Kære Mona Blenstrup du omtaler her i avisen den 11. oktober 2011 det brev som vi / Holbæk Forsyning A/S har sendt til samtlige fjernvarmekunderne i St. Merløse. Du udbeder dig dokumentation for nogle af de ting, der står i det brev vi har sendt til jer, for at informere om, hvad vi har arbejdet med siden vi havde informationsmødet den 18. august. Nu er det sådan at vi i brevet fremhæver konklusionerne på vores undersøgelser og så henviser der til hjemmesiden, hvor der er en lidt mere grundig gennemgang. Grundlæggende er det meste dokumentation lovstof og bekendtgørelser, f.eks. er det beskrevet i den såkaldte projektbekendtgørelse, at man ikke kan erstatte et CO2 neutralt værk med naturgas, og hvad angår nedlæggelse af fjernvarmeområdet så fremlægger vi blot varmeforsyningsloven, som vi har fået Energistyrelsens medarbejdere til at udlægge. Det kan du alt sammen se inde på www.holfor.dk under varme og siden med St. Merløse. Der vil du også kunne se at det ikke er rigtigt at vi ikke har undersøgt nogle af de forslag som er kommet frem, f.eks. i vores samarbejde med den forbrugergruppe vi selv tog initiativ til at danne. Når vi / Holbæk Forsyning A/S henviser til hjemmesiden er det fordi erfaring viser at dynge vis af papir fremsendt til brugerne ikke bliver læst, derfor er der henvist til vores hjemmeside så den bruger der vil vide mere har mulighed for at læse videre, vi / Holbæk Forsyning A/S har intet at skjule og dokumentation er selvfølgelig en selvfølgelighed.

Til slut vil jeg godt anfægte at halmfyring skulle være gammeldags. Der er tale om en fornuftig og billig brændselsform, der vil give mening, så længe der dyrkes halm. 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsformand i Holbæk Forsyning A/S

John Harpøth   


MØRKØV HESTE- OG KRÆMMERMARKED

 Den 23.-25. september 2011 deltog Dansk Folkeparti Holbæk som sædvanlig i Kræmmermarkedet i Mørkøv.  Vi havde den sædvanlige stand, og det var 3 meget vellykkede dage med masser af besøgende. 

Vort samarbejde med Kalundborg foregik upåklageligt, og det medførte at vi hele tiden havde fuld bemanding af standen. Vi fik skabt en masse kontakter og fik en del nye indmeldinger i partiet. 

Stor succes var en gættekonkurrence.  Gæt hvor mange bolscher der var i en stor krukke. 

Vinderne var:

1. præmie:  Peter Sørensen, Svinninge

2. præmie:  Villy Dahljord, Søborg

3. præmie:  Morten Olsen, KalundborgDen 7. og 8. maj deltager Dansk Folkeparti Holbæk i Kræmmermarkedet i St. Merløse.

Kom og møde vores nye folketingskandidat Dennis Bloch, som vil være tilstede begge dage.


MØRKØV HESTE- OG  KRÆMMERMARKED

 

Den 24.-26. september 2010 deltog vi som sædvanligt med en stand på Mørkøv Heste- og Kræmmermarked. Vejret var perfekt alle dagene, og vores stand var velbesøgt, bl.a. havde vi besøg af Holbæks borgmester Søren Kjærsgaard, som åbnede markedet fredag eftermiddag og senere aflagde os et besøg, hvor han var den første der deltog i vores EU-quiz.

 

Vi har ikke tal på alle de balloner der blev pustet op og uddelt plus et ukendt antal kilo af vores velsmagende bolcher.

 

Inge Langseth
English (auto-detected) » English