Læserbreve


Indlæg fra John Harpøth på Facebook og NVN


  En tankevækkende oplevelse, som jeg absolut må dele med avisens læsere

 

Fredag den 3. juni var der mange mennesker på gaderne i Holbæk, lang fredag med en masse gode tilbud og godt vejr, hvad kunne man ønske sig mere?

En masse politiske partier havde også benyttet lejligheden til at komme med budskaber eller også bare vise sig frem og agitere. Hvad er mere folkeligt end at have flag, vindmøller og ikke mindst balloner, som kan deles ud.

Og ballonerne, det er her, det efter min mening går helt galt. Nogle balloner er pustet op med alm. luft og andre med helium. Balloner med alm. luft er ikke noget hit, men der, hvor der på standene bliver brugt helium til at puste op med, er der rift om ballonerne.

På vores stand oplevede jeg, at der kom en dreng hen og spurgte, om der var helium i vores balloner, nej svarede jeg, så er jeg ikke interesseret, sagde drengen til mig. Hvorfor, spurgte jeg, så kan jeg ikke snakke Anders And sprog, svarede drengen.  Moderen stod bag drengen og havde ikke sagt noget under samtalen, men så sagde hun pludselig, selvfølgelig skal du have en ballon med helium. Det er meget tankevækkende, at forældre ikke tager afstand fra den slags, når de er sammen med deres børn. Denne afstandtagen fra vores balloner med alm. luft oplevede vi flere gange denne aften.

Tænk over det, kære forældre, hvad kan det ikke føre til?

 

Med venlig hilsen

John Harpøth


           Undren over socialdemokratiets indsigt i økonomi omkring Sportsbyen i Holbæk

 Christina Hansen ( S ) har nu været  ude for at prøve at forklare sig , eller skal man hellere kalde det rygsvømning.  Det skal bemærkes, at Christina skriver, at hun / S ikke er bekendt med, at beløbet har sneget sig op på 363,5 mill. kr. Det lyder ret underligt, da vi nu snart har haft uendeligt mange temamøder, og ikke mindst de 2 sidste, hvor beløbet indgår. Hvis man satte sig lidt ind i tingene vil alt nu stå lidt mere tydeligt . . . .  Det drejer sig om totaløkonomien,  som for tiden er 363,5 mill. Kr.  Dette beløb indeholder ikke cykelstier og busforbindelse m.m.  Derfor var det også ret smart, at der  på byrådsmødet  den 16. marts blev sagt ja til en helhedsplan for det øvrige område i Holbæk syd.  På den måde får man listet de sidste infrastrukturprojekter med ad samme vej.  Så når Sportsbyen en gang står færdig,  ja  så skal der lige etableres en busforbindelse med rimelige frekvenser.  Skal vi ikke bare sige,  at når de sidste puslebrikker er på plads.  Ja så er beløbet formentlig langt over 400 mill. Kr.

Nu vil det jo være mere end spændende, om S på torsdag mener noget med deres ramme på 325 mill. Kr., eller om vi skal se socialdemokratiets Borgmesterkandidats først løftebrud.

Med venlig hilsen

DF Holbæk

19. april 2016
Dialog, ikke monolog.

Med henvisning til de læserbreve, der har floreret de seneste dage vedrørende indkvartering af flygtninge i Holbæk kommune, drejer det sig i sagens natur ikke om hvorvidt vi i vores kommune skal modtage x antal kvoteflygtninge - for denne kompetance ligger overordnet i Udlændingestyrelsen - men alene om problematikken, som omhandler placeringen af enlige flygtninge i umiddelbar nærhed af ældreboliger.

I Dansk Folkepartis optik mener vi, at hvis man politisk fremhæver konceptet "Holbæk i Fællesskab", så må og skal dialog komme før beslutning. Havde man på forhånd fået en positiv tilkendegivelse fra de ældre selv, så havde Dansk Folkeparti selvklart nedtonet en efterfølgende kritik af procesforløbet.

Det er altså selve fremgangsmåden, processen og det manglende hensyn til vores ældre borgere, vi anfægter.

DF anerkender den kommunale udfordring med placeringen af kvoteflygtninge, men det skal foregå i en Go' Dialog, tilsat sund fornuft og ikke i en tone, som bygger på ensidig monolog og letkøbte fraseringer.

Mvh. Peter Hansen
Byrådsmedlem i Holbæk
Dansk Folkeparti


John Harpøths læserbrev til Enhedslisten i Nordvestnyt marts 2015:


Vi starter med den smule ros, som kommer omkring nedsættelse af omstillingsgruppen for kollektiv trafik, men så er det også slut.  Og så begynder din / Enhedslistens store undren over sammensætningen af deltagere.  Det er jo engang sådan, hvis du husker behandlingen i Byrådet omkring kommissoriet, hvordan sammensætningen nu engang bliver, at Byrådet har besluttet, at deltagerne i denne omstillingsgruppe er byrådsmedlemmer, brugere af den kollektive trafik (såsom pendlerforening, handicapråd m.fl.), leverandører (såsom taxavognmænd og busvognmænd) samt en håndfuld interesserede borgere, der har meldt sig som de første inden for den fastsatte frist. Der inviteres ikke yderligere deltagere til denne omstillingsgruppe.

Du / Enhedslisten nævner en række personer, som efter jeres mening også skulle deltage. De personer har inden for fristen alle haft muligheder for at deltage. Der har været inviteret på Facebook, hjemmeside og ydermere har der været et ganske udmærket indlæg omkring muligheder for at deltage i Nordvestnyt. Og ikke mindst så er alle lokalfora blevet kontaktet.

Ligeledes skal det nævnes, at det fremgår af deltagerlisten, at der er inviteret forældre til børn (BSC 1-2), der har erfaringer med den kommunale befordring.

Øvrige interessenter er i udgangspunktet inviteret i henhold til kommissoriet for omstillingsgruppen.

Om det første møde er blevet indkaldt for sent, skal jeg være den første til at beklage det korte varsel. Og jeg ved godt, at der har været behov for tidligere information vedr. første møde, selv om datoerne for de fire møder i omstillingsgrupperne er offentliggjort bl.a. i kommissoriet.

Beskyldningen om at KMU har mangel på kompetence, er jeg nu ikke så sikker på. Hvis Enhedslisten har den opfattelse, så er det helt op til jer, men jeres interesse for at deltage i omstillingsgruppen ser ud til at være ret højt prioteret, og med denne interesse så er jeg sikker på at vi ved fælles hjælp undgår at køre i grøften. Konklusionen må her være, at du Karen / Enhedslisten ikke er klar over, hvad I selv har sagt ja til i Byrådssamlingen. Der havde I ellers alle muligheder for at komme med forslag til ændringer, dem hørte vi ikke komme.

 Med venlig hilsen

Viceborgmester & Formand for Klima & Miljø

John Harpøth
Byrådsmedlem Peter Hansens læserbrev i Nordvestnyt februar 2015:


Høng-Tølløsebanens fremtid

Samtidig med at man i resten af kongeriget Danmark har forstået værdien af jernbanedrift, vil stærke kræfter i Region Sjælland skrue tiden tilbage til før 1901, hvor togene begyndte at rulle på Høng-Tølløsebanen.

Vestbanen i Jylland overlevede med et passagertal på 265.000, og i Nordjylland har man forstærket indsatsen med tilførte midler. På trods af en fremgang på 20% fra 2009-2014 og et passagertal på 434.000, ovenikøbet samtidig med et stort anlagt sporarbejde på NV-banen over en 3-årig periode, er Høng-Tølløsebanen altså stadig i spil til nedlæggelse!

Ifølge Movias egen rapport vil rejsetiden fra Tølløse til Slagelse, med bus, blive forlænget til 1 time og 10 min., hvor den samme rejse med tog i dag kan være overstået på 48 min., og det er altså før en opgradering af skinnerne mellem Høng og Ruds Vedby. Midlerne til omtalte opgradering har Regionstog A/S i forvejen, men venter bare på en igangsættelsestilladelse fra Region Sjælland.

Hvis Region Sjælland ikke ønsker eller evner opgaven med at lægge det fornødne politiske pres på regeringen og Christiansborg, og derudover svigter en bevarelse af en vital sjællandsk jernbanestrækning og endnu engang må strække våben i forhold til vækst, arbejdspladser og udvikling, så er det måske ikke jernbaner vi skal nedlægge, men institutionen Region Sjælland selv.

Dansk Folkeparti har længe næret ønske om nedlæggelse af regionerne og agter man i det her tilfælde ikke at arbejde hårdt for at bevare Høng-Tølløsebanen, så har man åbenlyst udspillet sin egen rolle.

Mvh. Peter Hansen

Dansk Folkeparti

Byrådsmedlem Holbæk KommuneSt. Merløse 9.2.2014                                                                                                                      
                                                      

Miljøministeren vil hjælpe kloakforbrydere


Det lyder rigtig godt og kan det nu også være rigtigt?  Nej, nej, hurtigt bliver aben sendt videre til kommuner og forsyningsselskaber. Nyudnævnte Miljøminister Kirsten Brosbøl mener med bestemthed, at kommunerne skal hjælpe de betrængte husejere, der ikke kan betale for kloaktilslutning.
Dårligt nok har ministeren sat sig i stolen, før hun begynder at beordre andre til at hjælpe med at finde løsninger, velvidende at landets kommuner og Forsyningsselskaber skal rette sig efter de lovforslag, som er blevet udstukket fra Christiansborg. Var det så ikke rimeligt, at det var ministeren som fandt løsningsforslag og en pose penge til kommunerne. Vi er trængte nok i forhold til alle de byrder, som I pålægger os, sjældent kommer der penge med til at løse de mange opgaver, der bliver pålagt os.
Inden for de sidste år er kommunerne blevet stillet over for så mange nye love og regler inden for Vand- og Naturplaner for at sikre et godt vandmiljø. Her spiller spildevandsplanerne en afgørende rolle for at opnå det gode vandmiljø i vores recipienter. Sidste år blev alle landets kommuner pålagt at lave en Klimatilpasningsplan for, hvordan man som kommune vil håndtere voldsomme regnskyl.
Sidste udspil fra regeringen er, at vi skal oprette vandråd i forbindelse med ny planperiode til vandplaner, hele tiden bliver der lagt byrder på vores skuldre. Nu må det høre op, vi kan ikke blive ved med at stå model til de mange tiltag, der lovgives om.
Vi er fuldstændig enige med ministeren i, at det ikke er hensigtsmæssigt at skride til politianmeldelser. Dem har vi ikke benyttet os af i Holbæk Kommune endnu, men det kan blive en nødvendighed for at få økonomien til at hænge sammen i forsyningsselskabet. Hvis vi ikke får betaling for det arbejde, der bliver udført, så er andre / fællesskabet nødt til at blive pålagt større afledningsafgifter. Er det rimeligt? Mit svar er nej.
Derfor, kære Minister, få  benene ned på jorden, tænk dig godt og grundigt om, det er jer som skal komme de trængte husejere til undsætning. Giv kommunerne nogle værktøjer / penge - det er løsningen på den udfordring I selv har bragt de trængte husejere i landet rundt, vi retter blot ind efter regler og lovforslag.

Med venlig hilsen
John Harpøth
Viceborgmester og Formand for Klima & Miljø i Holbæk Kommune
Udbud skal sikre kvalitet og pris


Svar på indlæg om udbud af indsamling og transport af affald fra den 22. januar.
Kaare Dybvad og Allan Andersen gør sig i et debatindlæg i avisen den 22. januar om Holbæk Forsyning A/S udbud af renovationskørslen af hhv. husholdningsaffald og affald fra genbrugspladserne, til talsmænd for en ejendommelig dobbeltholdning. Dels mener de 2 herrer fornuftigvis ikke, at Holbæk Forsyning A/S skal lave ulovlige udbud, dels mener de at udbuddene burde være udformet, så det tog hensyn til en bestemt vognmand af hensyn til lokale interesser og som tak for, at vognmanden vandt det forrige hasteudbud. Jeg vil slå en ting fast, nemlig den, at jeg ikke på noget tidspunkt vil stå model til, at den virksomhed, jeg står i spidsen for, skal bevæge sig ind i lovgivningens gråzoner, som de to herrer foreslår. Udbud har til formål at sikre, at en given vare bliver indkøbtil den rigtige kvalitet og til den rigtige pris, og det er en del af baggrunden for loven, at den netop skal beskytte kunderne mod vennetjenester og andre forhold, der ikke er saglige og forretningsmæssige.  Uden at de2 herrer nævner det, så er baggrunden for indlægget, at det er et krav i udbuddene, at tilbudsgivere skal være kvalitetscertificeret efter ISO 9001 standarden eller lignende.
Det betyder, at den nuværende renovatør ikke er kvalificeret til at deltage i udbuddet på indsamling af affald. Det er dog almindelig kutyme, at den nye renovatør overtager medarbejderne fra den tidligere renovatør. Vi har gjort, hvad vi kan indenfor lovens rammer, naturligvis for at understøtte det i udbuddene. Jeg skal nævne, at indsamlingen i hele Holbæk Kommune i dag har tilknyttet 17-20 medarbejdere. Så jeg har svært ved at forholde mig til billedet af de hundredevis af arbejdsløse, som Kaare Dybvad og Allan Andersen, gør meget ud af at skrive om. 
Vi har i Holbæk Forsyning A/S arbejdet gennem hele 2013 for selv at opnå den kvalitetscertificering, som vi har krævet i udbuddene. Det har vi ikke gjort for sjov, men fordi et struktureret arbejde med kvalitet ganske enkelt giver bedre kvalitet for kunderne og en bedre evne til at reagere, når der er steder kvaliteten halter. I forhold til underleverandører, der har leverancer direkte til vores kunder, giver kravet om certificering dobbelt mening: Det giver et løft i den kvalitet, der bliver leveret til kunderne, og det gør vores styring af renovatør og transportør mere effektiv. Det er langt nemmere at styre en leverandør, der arbejder systematisk med registrering og opfølgning, især når det er en systematik vi kender og selv arbejder efter.
Indlægget fra den 22. januar går let henover, at Holbæk Forsyning A/S er en selvstændig virksomhed og at ejeren,  Holbæk Kommune,  ikke har direkte indflydelse på de forretningsmæssige beslutninger som f.eks. udbud. Selvom vi er flere bestyrelsesmedlemmer, der også sidder i byrådet, så træder vi ind i bestyrelseslokalet som bestyrelsesmedlemmer, ikke som politikere. Som bestyrelsesmedlemmer i en ansvarlig virksomhed har vi selvfølgelig tænkt over, hvilke konsekvenser vores beslutninger har for vores kunder og det område vi arbejder i. Vi vægter hensynet til kunderne højest i vores strategi, så vi går først og fremmest efter at sikre kunderne driftssikkerhed, kvalitet og den laveste pris, vi kan opnå. Det er grundlaget for de krav vi stiller i vores udbud. Når det er sagt, så er vi i Holbæk Forsyning A/S en aktiv del af udviklingen på erhvervsområdet, både som medlem af Holbæk Erhvervsforum og som en central aktør i forhold til at opbygge symbioseprojekter mellem virksomhederne i området, noget der på sigt kan skabe nye virksomheder og arbejdspladser i lokalområdet. Det er erhvervsudvikling, der giver mening for os som virksomhed. Sådan er faktum, og det bliver der ikke ændret ved, men vi arbejder hele tiden på, at Holbæk Forsyning A/S har kunderne i centrum.
Bestyrelsesformand i Holbæk Forsyning A/S
 John Harpøth

                                                                                                               St. Merløse den 23-12-2013


Holbæk Forsyning tager de rigtige valg.
 Et svar til de personer som mener Bestyrelsen i Holbæk Forsyning A/S fejler eller begår forkerte valg i forbindelse med udbud af dagrenovation.
 Først vil jeg præcisere et par ting, Holbæk Forsyning A/S er en selvstændig virksomhed (og ikke  Holbæk Kommune), som har egen bestyrelse. Godt nok er undertegnede Bestyrelsesformand, men der er yderligere 6 personer, som har ret til at mene, hvad de vil, så det er forkert at påstå, at undertegnede ene og alene bestemmer, som det antydes i flere læserbreve.
 I en bestyrelse handler det om at træffe de rigtige beslutninger, stort set alle beslutninger træffes i enighed, men det er efter en rigtig god debat, lidt given og tagen, sådan er det, og sådan skal det være for at få de bedste beslutninger.
 Herefter melder Bestyrelsesformanden ud i pressen, efterfølgende tager de ris og ros, der nu følger med, men I kan være sikre på, at der er fuld opbakning til udtalelserne og beslutningerne.
 Sådan er det også tilfældet med de udbud vi har valgt at offentliggøre i forbindelse med affaldsområdet. Bestyrelsen har lige siden 2011 arbejdet ud fra den strategi, vi sammen har udarbejdet, og den arbejder vi målrettet efter. ISO certificeringen indgår også i strategien, og det er helt naturligt, når hele omdrejningspunktet i strategien er kunden i centrum.
 Bestyrelsen, som har siddet i 4 år, havde som mål med udgangen af 2013 at blive ISO certificeret, det lykkedes. Så kan I derude da ikke fortænke Bestyrelsen i at kræve det samme af vores samarbejdspartner. Nu var det affaldsområdet, som stod først i køen, efterfølgende kommer andre områder med, men det overlader vi til den nye bestyrelse, som tager over fra Nytår.
 Med venlig hilsen og Glædelig Jul samt et Godt Nytår
 John Harpøth, bestyrelsesformand                                                                                                                             St. Merløse den 11-11-2013
Afgiftning
Forsyningssikkerhedsafgiften er et klokkeklart eksempel på, hvad der vejer tungest, når miljø og økonomi skal vejes op imod hinanden. Det står klart, efter Bjarne Corydon talte til Dansk Fjernvarmeforenings årsmøde. Det er økonomien, der fører taktstokken – og det giver falske toner i miljøbudskabet til borgerne.
Det er en kendt sag, at vores samfund har en farlig afhængighed af fossile brændsler og andre substanser - med uheldige bivirkninger. Derfor holder politikere af enhver observans festtaler om, hvordan vi får afgiftet patienten.  Desværre holder rusen ikke til mødet med det klare, nøgterne morgenlys. Vi er nemlig også afhængige af penge, og når der er penge inde i billedet, så bliver afgiftning til afgift. Og her er den nye forsyningssikkerhedsafgift et klassisk eksempel.
Problemet, som jeg konfronterede Bjarne Corydon med på Dansk Fjernvarmes årsmøde, er, at regeringen har valgt en model, hvor biomasse bliver ramt hårdere end olie og gas i stedet for at understøtte brugen af biomasse som brændsel.  Det er noget, vi går op i, der hvor jeg kommer fra. Vi har nemlig to mindre fjernvarmeværker – et der fyrer med naturgas og så et nybygget, der fyrer med halm. Dansk Fjernvarme har regnet ud, at vores halmkunder kommer til at betale en afgift på ca. 3500 kr., mens vores gaskunder kun skal slippe 2500 kr. ekstra, når forsyningssikkerhedsafgiften er rullet helt ud. Finansministeren svarede ikke direkte fra talerstolen, ud over at Staten jo skulle have sine indtægter. Han slap dog ikke helt. Det vender vi tilbage til.
Det bedste eksempel på, hvordan afgiften fundamentalt hiver tæppet væk under enhver fornuft, er et lille halmværk. Halmværket ligger i en by, der hedder St. Merløse, og det er nybygget, fordi det eksisterende halmværk var udtjent. Det var der rigtig meget debat om i lokalområdet, hvor jeg også selv bor. Men vi holdt i bestyrelsen fast på, at både fjernvarme og halmfyring var en god idé. Vi fik lavet et hav af beregninger og sammenligninger i scenarier og var i dialog med kunderne, og det affødte flere beregninger. Så vi kom virkelig ud i de allermest pessimistiske scenarier. Der var dog et scenarie, vi ikke på noget tidspunkt tog med, simpelthen fordi det var for fjollet. Vi lavede ikke en beregning, hvor en ny afgift på CO2 frit brændsel ville være højere end afgiften på fossile brændsler. Resultatet er, at vi står med et kæmpe forklaringsproblem overfor vores kunder, fordi de jo med rette kan føle sig en smule ført bag lyset. Værket kører heldigvis økonomisk fint, men tiltroen til regeringens grønne profil og troen på udviklingen har det skidt.
Når man er Bjarne Corydon, så kan det godt være, at et nyt halmværk er en lille ting i det store billede. Men eksemplet viser, at der er en pris at betale for forsyningssikkerhedsafgiften – udover selvfølgelig de 3,2 mia. kr., kunderne skal betale – og prisen er at regeringen fuldstædigt underminerer sin egen miljøtroværdighed.
Nogenlunde det sagde jeg til Bjarne Corydon i flyet på vejen hjem. Finansministeren var lidt mere meddelsom på tomandshånd - og nu ved jeg han forstå problemet - men budskabet var stadig det samme. Pengene skal ind og så må det koste. Afgiften er vigtigere end afgiftningen.     
Med venlig hilsen John Harpøth Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S
                                                                                                                            
Krav om kvalitet er i kundernes interesse
Opgaven med at hente dagrenovation hos vores kunderne i  Holbæk Forsyning A/S er netop sendt i EU udbud. Vinderen af udbuddet skal køre renovationsbilerne i hele Holbæk kommune fra oktober 2014. Udbuddet er strammet op og rummer nogle helt nye krav til vognmændenes procedurer og kvalitetssikring i dagligdagen. Det er en naturlig følge af de erfaringerne vi har haft i forbindelse med tidligere kontrakter på området, og Holbæk Forsyning A/S eget arbejde med kvalitetssikring.
”Vi har i 2013 haft fokus på kvalitet og kvalitetssikring i hele Holbæk Forsyning A/S med det konkrete mål at hele virksomheden skal være ISO 9000 certificeret inden årets udgang. Udgangspunktet for det hele har været at sikre kvaliteten af de leverancerne til vores kunder,” siger bestyrelsesformand for Holbæk Forsyning A/S, John Harpøth.
John Harpøth regner med at virksomheden får sit certifikatet i midten af december. Men Holbæk Forsyning A/S er en virksomhed med mange underleverandører, der også bidrager til den kvalitet kunderne forhåbentlig oplever, og den vil vi gøre endnu bedre. Derfor er det et af kravene for det aktuelle renovationsudbud, at vores  leverandørerne også skal være ISO 9000 certificerede.
”Vi har i løbet af 2013 fået understreget, hvor meget det betyder for kvaliteten af vores arbejde, at der er styr på procedurer, opfølgning og afvigelser og løbende fokus på kvaliteten. Derfor er det naturligt at vi begynder at stille de samme krav til vores leverandører, som vi stiller til os selv. Dels for at sikre kunderne den kvalitet vi lover dem, dels for at have dokumentation for at vores leverandører arbejder systematisk med deres del af leverancen,” siger John Harpøth.
Ved at kræve at byderne er certificerede er Holbæk forsyning A/S sikret et godt kvalitetsniveau fra leverandørens side, både i forhold til kunderne og med hensyn til dokumentation. Det betyder så på den anden side, desværre at vognmænd, der ikke har ISO-certifikat, ikke kan få opgaven.
”Vi tager som bestyrelse udgangspunkt i virksomhedens og kundernes interesser. Her er det også i vores interesse, at vi har adgang til et velfungerende leverandørnet på alle områder. Kravet om ISO certificering er ved at blive markedsstandard, så vi har ikke set problemer med at skrive det ind i udbuddet,” siger John Harpøth.
Som selskab må Holbæk Forsyning A/S ikke tilgodese bestemte leverandører og f.eks. kræve en lokal forankring, som ellers ville være helt naturligt. Det er dog normen med renovationskontrakterne, at det antal medarbejder, der er brug for i den nye kontrakt, virksomhedsoverdrages fra den tidligere kontraktholder, hvis denne ikke vinder opgaven igen.
John Harpøth har som bestyrelsesformand fået henvendelser om det aktuelle udbud på kørsel med renovation, om netop kravet om ISO certificering og han understreger at, hvis der er tale om konkrete spørgsmål til udbuddet, så skal de efter udbudsreglerne sendes skriftligt via udbudsportalen. Det skyldes, at alle skal have lige vilkår og derfor også lige adgang til svar på spørgsmål. 
Kontakt: John Harpøth, bestyrelsesformand, Holbæk Forsyning A/S 20 19 38 88
Fakta om udbuddet
Holbæk Forsyning A/S har udbudt kørsel fra genbrugspladserne og afhentning af renovation hos privatkunder i et samlet udbud
Opgaven blev sendt i udbud 15. november 2013 og der modtages bud frem til 6. januar 2014
Frist for spørgsmål til opgaven fra leverandører 13. december 2013 (svar senest 20. december)
Kontrakten træder i kraft 1. oktober 2014, hvor den nye leverandør overtager opgaverne
Holbæk Forsyning tager de rigtige valg

 Et svar til de personer som mener Bestyrelsen i Holbæk Forsyning A/S fejler eller begår forkerte valg i forbindelse med udbud af dagrenovation.
 Først vil jeg præcisere et par ting, Holbæk Forsyning A/S er en selvstændig virksomhed (og ikke  Holbæk Kommune), som har egen bestyrelse. Godt nok er undertegnede Bestyrelsesformand, men der er yderligere 6 personer, som har ret til at mene, hvad de vil, så det er forkert at påstå, at undertegnede ene og alene bestemmer, som det antydes i flere læserbreve.
 I en bestyrelse handler det om at træffe de rigtige beslutninger, stort set alle beslutninger træffes i enighed, men det er efter en rigtig god debat, lidt given og tagen, sådan er det, og sådan skal det være for at få de bedste beslutninger.
 Herefter melder Bestyrelsesformanden ud i pressen, efterfølgende tager de ris og ros, der nu følger med, men I kan være sikre på, at der er fuld opbakning til udtalelserne og beslutningerne.
 Sådan er det også tilfældet med de udbud vi har valgt at offentliggøre i forbindelse med affaldsområdet. Bestyrelsen har lige siden 2011 arbejdet ud fra den strategi, vi sammen har udarbejdet, og den arbejder vi målrettet efter. ISO certificeringen indgår også i strategien, og det er helt naturligt, når hele omdrejningspunktet i strategien er kunden i centrum.
 Bestyrelsen, som har siddet i 4 år, havde som mål med udgangen af 2013 at blive ISO certificeret, det lykkedes. Så kan I derude da ikke fortænke Bestyrelsen i at kræve det samme af vores samarbejdspartner. Nu var det affaldsområdet, som stod først i køen, efterfølgende kommer andre områder med, men det overlader vi til den nye bestyrelse, som tager over fra Nytår.

 Med venlig hilsen og Glædelig Jul samt et Godt Nytår

 John Harpøth, bestyrelsesformand

21.12.2013

 

Vi holder et fair kundevalg

Der har i de seneste par uger været et par debatindlæg om vores valg af kunderepræsentanter til bestyrelsen i Holbæk Vand A/S og Holbæk Spildevand A/S. Vi er glade for interessen omkring processen, og jeg opfatter det som forståelse for, at det er et vigtigt arbejde vi udfører i vandselskaberne under Holbæk Forsyning A/S.

Men selvom interessen er stor, så er vi naturligvis nødt til at reagere, når vi bliver skudt i skoene, at vi laver et valg, der ikke giver alle stemmeberettigede lige indflydelse. Lad mig med det samme slå helt fast: Det valgregulativ og den valgproces, som vi har lavet, er fuldt i tråd med loven og faktisk også et udtryk for, at vi ønsker at give alle regelmæssige forbrugere mulighed for at stemme.

Vi kunne have valgt, at det udelukkende var boligenheder – altså dem med et kundenummer – der kunne stemme til de to bestyrelser. Det gjorde vi ikke, fordi vi i bestyrelsen også ønskede at give de af vores almindelige daglige forbrugere, der bor til leje eller i en andelsforening, samme indflydelse som dem, der har et direkte kundeforhold til de 2 vandselskaber.

For at give alle lige indflydelse, er det nødvendigt, at vi kan få fastslået, at alle stemmeberettigede rent faktisk bor på en adresse, der får vand fra Holbæk Vand A/S eller får håndteret spildevand af Holbæk Spildevand A/S. Det er ret let, når der er tale om vores direkte kunder, for der ligger oplysningerne inde i systemet, men vi har ikke adgang til data om personer, der ikke er vores kunder. Det er en af konsekvenserne af, at Holbæk Forsyning A/S ikke er en del af Holbæk Kommune mere.

Så vi har lavet en model, hvor vi får indhentet og kontrolleret data på de stemmeberettigede, og det er den, som flere af debattørerne opfatter som forkert, fordi det jo kræver en anden indsats af de forbrugere, der ikke er direkte kunder. Men det er vigtigt at fastslå, at der ikke er tale om forskellig indflydelse eller forskellige krav, for vi stiller præcis de samme krav til oplysninger for alle stemmeberettigede. Forskellen er bare, at der er en gruppe af de stemmeberettigede, som vi har alle nødvendige informationer om og kan identificere sikkert, og så er der en gruppe af forbrugere, der ikke er direkte kunder, som vi ingen informationer har om.

Vi har i bestyrelsen haft forståelse for, at det måske var for bøvlet at skulle registrere sig direkte, derfor har vi åbnet op for, at oplysningerne kan ringes ind, ligeledes er fristen for at blive registreret blevet forlænget.

Valget skal holdes i år, det siger loven, vi skal. Loven kunne være mere præcis på nogen områder, så vi undgik den usikkerhed, vi har kunnet læse om. Loven laver vi ikke om på. Debatten har været god og skabt interesse omkring vores kundevalg. Derfor vil jeg minde om, at man kan møde de opstillede til bestyrelsesvalget på et vælgermøde den 23-10 på Tåstrup Møllevej 5

John Harpøth

Bestyrelsesformand, Holbæk Forsyning A/S

28.09.2013

 

Læserbrev vedr. Holbæk Arena

Carsten Damgaard spørger i et læserbrev, hvilke partier der går ind for Holbæk Arena, og konstaterer, at samtlige partier var med til at begynde med. Det er korrekt, for i DF syntes vi, at projektet var godt.

Det er korrekt at vi sagde ja dengang, men siden er forudsætningerne skredet. Et af grundelementerne i økonomien var at vi kunne sælge Holbæk Have for et rimeligt stort beløb, dette salg er udeblevet og derfor mener vi ikke at den økonomiske forudsætning holder.

Salg af Holbæk have er en forudsætning for at vi kan komme på bane igen, penge derfra kan gøre at det økonomiske regnskab vi se noget anderledes ud. Det er vigtigt for DF at vi ikke sætter og i for stor en gæld, nå vi ved at der er rigtig mange andre områder som trænger til at få højnet standarden, tænk blot på de service forringelser der er sket inden for Børne og ældreområdet.

Der er nogen, der mener, at vi skal have vision for Kommunen, ja det er korrekt, men den kan vi ikke betale med, udgifterne skal hænge sammen, og udfordringer bliver der mange af i årene 2015-16-17

Tænk blot på de store lån vi har, ca. 1700 mil kr.. Mindre skatteindtægter, større sociale udgifter.

Derfor er vores krav til budgetforhandlingerne at beslutningen først træffes når det nye Byråd er samlet efter årsskiftet.

Med venlig hilsen Finn Nielsen,

Dansk Folkeparti i Holbæk, Medlem af Byrådet og økonomiudvalget.

28.09.2013

 

 

Præcisering

I Nordvest nyt onsdag den 18-9 kunne man læse om et muligt samarbejde mellem S, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Artiklen gav det indtryk, at partierne var klar til at indgå et samarbejde, hvis de tre partier tilsammen fik nok stemmer. Her vil det være på sin plads at fortælle læsere og borger hvad der ikke stod i artiklen. DF har indgået valgforbund med Venstre og Liberal Alliance. I aftalen står der at DF i Holbæk Kommune går efter en borgerlig borgmester, der sidder på et borgerligt flertal. Aftalen i valgforbundet er et fælles ønske om at sikre et borgerligt flertal og en borgerlig borgmester i Holbæk Kommune, og hensynet til at de borgerlige stemmer samles og omsættes til borgerlige pladser i byrådssalen.

Partierne er derfor enige om, at en kommende borgerlig borgmester skal vælges og sidde på et borgerligt flertal uden at det udelukker, at andre partier kan være en del af den endelige konstitueringsgruppe.

Den aftale løber vi ikke fra i utide.

Med venlig hilsen

John Harpøth

18.09.2013

 

Afgift på klimavenlig energi er hul i hovedet

Det er bedst at have en rolig hånd og tage en dyb indånding, før man farer i blækhuset. Men det holder hårdt, når man sidder med det nye forslag til en forsyningssikkerhedsafgift i hånden. Det går nemlig stik imod alt, hvad vi har lært om klimavenlighed og almindelig sund fornuft. I stedet for at understøtte brugen af biomasse som brændsel, som f.eks. halm til fjernvarme, så lægger forslaget op til en model, hvor biomasse bliver ramt hårdere end olie og gas. Det vil, ifølge udregninger fra Dansk Fjernvarme, betyde at fjernvarmekunder, der får varmen fra CO2-frit brændsel skal betale en afgift på ca. 3500 kr. om året, mens dem der får fjernvarmen fra et kul- eller gasfyret anlæg kun skal betale 2500 kr. ekstra til forsyningssikkerhedsafgiften. Det er godt nok først i 2020, men helt galt ser det ud, tænker politikerne på Borgen da slet ikke, det giver da overhovedet slet ingen mening.

Der er sikkert gode argumenter for, at der skal være en vis afgift på VE-brændslerne, og der er jo tilsyneladende politisk vilje. Men inden lovforslaget endelig kommer op og bliver til lov, så håber jeg virkelig at dem som skal behandle lovforslaget tænker sig rigtig godt om, så de får luget ud i favoriseringen af de fossile brændsler. Og det siger jeg både som politiker og formand for et fjernvarmeværk, der fyrer med halm, og for et, der fyrer med naturgas.

Vi er i bestyrelsen for begge selskaber meget optaget af at levere vores produkt så effektivt som muligt, så vi kan holde gode og stabile priser. Derfor må vi hele tiden udvikle og investere i anlæg og rør, som ved det nye halmfyrede varmeværk i St. Merløse. Nye anlæg er store investeringer, der kræver gode forklaringer til kunderne. I St. Merløse KAN vi også give gode forklaringer på det som er forgået, fordi vores beslutninger er baseret på analyser, sund fornuft, økonomi og viden om nuværende rammerne i branchen.

Men en afgift, der straffer klimavenlig energi i forhold til den traditionelle? Der tror jeg nok, vi får et forklaringsproblem. Heldigvis er vores halmfyrede varmeværk nyt og det er lykkedes os at effektivisere driften i en grad, så vi faktisk havde håbet at kunne sætte prisen lidt ned igen i 2014 selvfølgelig med forbehold for, hvordan vejret arter sig. Kommer lovforslaget igennem i den nuværende form, så vil det nok betyde en mindre prisstigning.

Kunderne på vores gasfyrede fjernvarmeværk i Jyderup skal som sagt af med lidt mindre i forsyningssikkerhedsafgift. Her er det store spørgsmål mere om de ændrede rammer kan betyde noget for, hvornår vi i bestyrelsen vil forsøge at gå efter mere klimavenlige alternativer til naturgas i fremtiden.

Hvis ikke lovforslaget er hul i hovedet, så ved jeg ikke, min mening er, at alt fornuft hører op.

Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S

John Harpøth

22.8.2013

 

 

Vindmøller er et fy ord.

Vindmøller skulle være så godt, men efterhånden er de blevet så store og fornemmelsen er den, at de heller ikke er spor bæredygtige.

Erfaringer fra Lammefjorden gør vel også, at man bør stoppe op og tage en rigtig dyb indånding, her lever beboerne med gener hver eneste dag og det kan ikke være rigtigt hvis vi skal satse på bæredygtig energi i vores kommune. Derfor vil DF i Holbæk Kommune også opfordre resten af Byrådet til at tage de strategiske vindmølleområder ud af kommuneplanen. Begrundelsen er den, at det nu for alvor også er gået op for Sundhedsminister at man ikke er i besiddelse af viden om de sund /helbredsmæssige konsekvenser af vindmøllestøj m.m. og netop derfor vil iværksætte en undersøgelse, der er berammet til at være færdig i slutningen af 2015. Derfor vil den ansvarlige løsning være at udskyde en eventuel planlægning og opstilling af vindmøller indtil vi kender resultatet af undersøgelsen. Udtalelser fra fungerende Miljøminister lyder da også på at Byrådet er i sin fulde ret til at gøre dette:

Nej, der eksisterer ikke en retlig forpligtelse for de enkelte kommuner til at etablere et bestemt antal vindmøller, men til gengæld er der vedtaget et politisk forlig og indgået en politisk aftale med KL - men den aftale kan ikke forpligte de enkelte kommuner. Der er nogle Byråd der allerede har afvist at vedtage lokalplaner for vindmøller uanset at vindmøllepark var udlagt i kommuneplanen - og selv om klimaministeriet ikke kan lide det, mener DF at de enkelte Byråd er i deres gode ret til at sige fra.

Vindmøllebekendgørelse bør ligeledes evalueres og derefter ændres, det kunne man gøre samtidig med den undersøgelse som igangsættes.

Lad usikkerhederne komme borgerne til gode.

Gruppeformand for Dansk Folkeparti i Holbæk Kommune

John Harpøth

P.s. Og nu er mølleområderne taget ud af kommuneplanen

Inge Langseths læserbrev i Nordvestnyt og Holbaekonline 18. september 2013:

Læserbrev vedr. digitalisering

Fra november 2014 bliver det obligatorisk for danske borgere at have en E-boks, så alle meddelelser fra det offentlige kan modtages elektronisk. Ifølge medierne er Danmark det første land i verden, som pålægger sine borgere elektronisk post.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan jeg ville have det, hvis jeg pludselig blev pålagt at skulle omstille mig til den elektroniske verden, hvis jeg ikke havde været bekendt med den siden slutningen af 1980. Der sidder mange ældre mennesker, som ikke har en computer, endsige ved hvordan man skal betjene den. De får at vide, at man kan gå på biblioteket og bruge en der. Der er selvfølgelig masser af tilbud til de ældre om EDB-kurser fra diverse oplysningsforbund og fra kommunen, men ikke alle har råd til at anskaffe sig en computer, internetopkobling, og hvad der ellers er nødvendigt.

Kan man da ikke slippe for digitaliseringen? CPR-nummeret, altså alderen, tæller ikke. Det der tæller er, hvis man har sproglige problemer, kognitiv funktionsnedsættelse, fysisk funktionsnedsættelse eller hvis man bor i et område, hvor der er manglende internetforbindelse. Men en velfungerende 80-årig borger, eller ældre, må bare se at få anskaffet sig en computer og  komme på kursus. Er det rimeligt? - jeg mener det ikke. Selvfølgelig er 900 mill. da penge at spare for landet, men hvorfor skal det lige gå ud over vores ældre medborgere?? Lad mig også lige slå fast, at hvis man vil have digitalisering til at fungere optimalt, må det være en forudsætning, at der er lige adgang til bredbånd i hele landet. Lad det være frivilligt – det varer ikke mange år, før det er en selvfølge, at alle har kendskab til en PC.

Inge Riis Langseth
Byrådskandidat for DF i Holbæk


Frem og tilbage, dialog er godt, men…

Varmeforeningen har begået endnu et indlæg og det skal naturligvis have et svar, selvom jeg ikke helt forstår, hvad formålet er med det.
Vi har intet mod varmeforeningens arbejde, det er godt at der arbejdes aktivt med forholdene i lokalområdet. Det eneste som jeg, på vegne af bestyrelsen, har påpeget, er, at den ensidige fokus på fortiden også kan have nogle negative konsekvenser for lokalsamfundet. Det har vi senest hørt om i pressen den 22. februar (Dagbladet Ringsted), hvor Flemming Kold Bredahl fra St. Merløse kunne fortælle om et hussalg, der trak i langdrag, med økonomiske konsekvenser for ny køber/beboer i byen. Derfor kan det kun glæde os at Google, der jo justerer sig efter hvor trafikken på nettet går hen, har fået flyttet nogle af de mere fremadrettede historier og informationer fra Holbæk Forsyning A/S højere op i søgningen, så det ikke ser så sort ud på skærmen.
Det er sådan set rigtigt at Energitilsynet netop lavede den første stikprøveundersøgelse hos varmeselskaber, hvor der ikke havde været anmeldt priseftervisning og andre ting. Det har bare ikke noget at gøre med de forhold som vi står på mål for, nemlig hvad der skete efter Holbæk Forsyning A/S og St. Merløse Varme A/S var en realitet i 2010. Det var det, vi skrev om, da vi lavede nyheden om den seneste evaluering. Det er også her varmeforeningen roder sig ud i en noget vingeskudt forklaring på, om at det var vores egen revisor, der havde foretaget evalueringen. Der er klare regler for, hvordan evalueringen skulle foretages, og dem har vi overholdt. Jeg og bestyrelsen, synes vores udmelding var fair og dækkende, men jeg er ked af at det blev oplevet som om vi forsøgte at løbe fra et ansvar. Så for en god ordens skyld, så vil jeg understrege at vi i bestyrelsen, selvfølgelig er ansvarlige for forholdene omkring St. Merløse Varme A/S og har været det siden oprettelsen i 2010.
Når vi taler om, at der er brugt ressourcer på at undersøge ting og afklare forhold, så er det primært vores egne ressourcer vi henviser til. Det er vigtigt at understrege, at det er godt at få undersøgt sagerne, og der er helt klart kommet nyttige ting frem i arbejdet med den forbrugergruppe vi nedsatte og som har næsten fuldstændig personsammenfald med Varmeforeningen. Vi har stor respekt for det arbejde, der er gjort, og vi har stor respekt for dialog. Men vi tror også på handling, og nu står værket der, og så må i acceptere, at vi kører videre herfra.

John Harpøth
Bestyrelsesformand Holbæk Forsyning A/S
Den 6-3-2013Kloakering er nødvendig, også i landsbyer
Kære Edel & Poul Erik H. Kristensen
I har ønsket et svar omkring kloakering i landområder og den måde tingene bliver grebet and på. I mere eller mindre antyder, at det er svært at få svar, og at det måske skulle være nemmere i et valgår. Nu forholder det sig rent faktisk sådan, at jeg er repræsentant for borgere i hele Holbæk kommune, og hvis I har fulgt med i hele valgperioden, så er der ikke forskel på, om det er først i en periode eller i et valgår, der bliver svaret fra min side. Derfor bliver der også svaret på de spørgsmål, som I har stillet i forbindelse med læserbrev af 22-2.
Først må jeg beklage, at Holbæk Forsyning A/S gennem den dialog der er ført pr. telefon og efterfølgende svaret på i seneste brev af 24-1 ikke har ført til en forståelse hos jer. Jeg vil gerne forsøge at svare og håber det giver mening.
I spørger ind til prisen, den kan vi ikke gøre noget ved, og den er korrekt. Alle som får sat et stik / pumpebrønd indenfor skel er forpligtiget til at betale beløbet, og efterfølgende skal husejer selv sørge for at få forholdene på egen matrikel bragt i orden og tilsluttet stik / pumpebrønden. (Husk arbejdet skal udføres af en autoriseret entreprenør)
Og hvorfor I er de eneste i den klynge af ejendomme, som skal tilsluttes, kan jeg godt forstå lyder mærkeligt, og at I undrer jer over dette, det gør jeg også selv. Det bedste svar jeg kan give jer, uden at have været inde og kikke i BBR meddelelser for de ejendomme som ligger i klyngen, er at jeres ejendom har en anden renseklasse omkring spildevandsforhold.
Det forholder sig nemlig sådan at registreringerne af de nuværende afløbsforhold er baseret på oplysninger på ejendommen samt fra Bygnings – og Boligregisteret (BBR) der er 6300 ejendomme i kommunen som ikke er tilsluttet offentlig kloak. Ejendomme der i BBR ikke opfylder renseklassen og som ligger i tæt tilknytning til kloakledninger planlægges kloakeret.
Hvis de faktiske forhold viser sig at rensningen på de andre ejendomme ikke opfylder renseklasserne for området, så kan vi påbyde dem at etablere ordnet forhold, men vi kan ikke tvinge dem på ledningen med mindre der bliver lavet et tillæg til spildevandsplanen. Ordnet forhold kan betyde at det er langt billigere at slutte sig på den allerede etablerede ledning.
Og selvfølgelig skal vi have undersøgt forholdene på de andres ejendomme, som ligger i denne her klynge, som I omtaler. Det skulle være mærkeligt, om ikke alle ejendommene udleder til selv samme recipient. Det jeg allerede har foretaget mig er, at jeg har talt med og faktisk også fundet ud af sammen med spildevandsafdelingen, at vi foretager en undersøgelse af, hvad der er op og ned i denne sag her. Undersøgelsen vil blive igangsat, men det ændre ikke ved at I må acceptere at blive tilsluttet den offentlige spildevandsledning.
Med venlig hilsen
Formand for Klima & Miljø i Holbæk Kommune
John Harpøth
Den 25-2-2013Ja til dialog, nej til sortmaleri
Jeg vil blot kort forholde mig til det seneste indlæg fra Varmeforeningen i St. Merløse om evalueringerne af St. Merløse Varme A/S.
Begge undersøgelser er en almindelig del af tilsynet fra Energitilsynet i den første undersøgelse var de to varmeselskaber, sammen med en række andre varmeselskaber udtaget til en stikprøvekontrol. Den seneste undersøgelse er den almindelige selvevaluering, som alle varmeselskaber skal gennemføre. Vi har naturligvis ikke brugt egen revisor til vores selvevaluering, da loven foreskriver, at vi skal bruge et andet revisionsfirma. Vi finder ikke at resultaterne er modsigende, men derimod at de ligger fint i tråd med hinanden.
Jeg har naturligvis aldrig kritiseret Varmeforeningen for disse undersøgelser, for dem har foreningen intet med at gøre. Det glæder mig, at Varmeforeningen kvitterer for, at vi har effektiviseret vores administration. Men det ændrer ikke på, at alt arbejde vedrørende virksomheden St. Merløse Varme A/S skal betales af kunderne i St. Merløse Varme A/S. Det gælder også, når virksomheden skal undersøge ting og svare på spørgsmål. Det er et simpelt faktum.
Det, jeg skrev i mit indlæg var ikke at forholdene omkring værket skræmmer huskunder væk. Det jeg påpegede var, at Varmeforeningens stærke fokus på fortiden tegner et meget negativt billede, når huskøbere Googler St. Merløse. Så vi har ikke noget ønske om at deltage i yderligere historieskrivning om forhold fra før selskabsdannelsen, men vi vil meget gerne være med til at tale med vores kunder om fremtiden og de planer vi har for St. Merløse som fjernvarmeby.
Med venlig hilsen
Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S
John Harpøth
Den 22-2-2013


Hvornår er nok nok, trylleri eller fakta?
Endnu engang er St. Merløse varmeforenings formand på banen. Denne gang sætter han spørgsmålstegn ved, om det statslige energitilsyn og statsautoriserede revisorfirma PWC’s undersøgelser i forbindelse med regnskaber er indrapporteret og revideret korrekt.
Hvor længe skal varmeforbrugerne i St. Merløse være med til at betale for alle de ekstra undersøgelser, som bliver foretaget i forbindelse med varmeforeningens henvendelser om mistanker til, at systemet svigter og at vi i HF ikke leverer de valide tal / opgørelser.
Det er ikke småpenge, der bliver brugt til advokater, revisorer samt vores egen økonomiafdeling. Husk på, at hver gang der kommer henvendelser fra varmeforeninger, tager vi det seriøst, og den eneste måde vi og varmeforbrugerne kan være sikre på at det bliver gjort korrekt, er at vi er nødt til at bede de allerbedste om den slags, og det koster bare kassen. Der er kun et sted at hente disse ekstra udgifter, og det er hos jer, kære varmeforbrugere. Er I klar over det?
Derfor er mit spørgsmål, hvornår er nok nok?  Vi i Holbæk Forsynings bestyrelse vil det allerbedste for vores varmeforbrugere i St. Merløse. Vi benytter ikke trylleri eller skjulte dagsordner, vi handler ud fra fakta og sund fornuft samt lovgivning.
Bestyrelsens opfattelse er, at varmeforeningen helst vil kikke tilbage i historiebøgerne for at finde fejl og mangler. Det kan vi i Bestyrelsen ikke bruge til noget, vi ser fremad fra den dag hvor Holbæk Forsyning A/S blev stiftet, og det var i foråret 2010, og fra denne dag tager vi ansvar for de beslutninger vi træffer, og varmeforbrugerne kan være helt sikre på, at de beslutninger, vi træffer, vil blive truffet som om vi selv var borgere i St. Merløse, og så tager vi selvfølgelig gældende lovgivning med i helheden.
Vi har endnu engang bevist, at endnu en undersøgelse / selvevaluering som er foretaget, er foretaget korrekt.
Det betyder, at varmeforbrugerne har en øget sikkerhed for, at grundlaget / opgørelser for priserne er i orden. Havde der været fejl i forhold til indmeldinger og lovgivningen, ville det påvirke priserne de efterfølgende år.
Nu kan det måske opfattes sådan, at vi i bestyrelsen vil ønske varmeforeningen hen hvor peberet gror. Det er på ingen måde sådan vi tænker. Varmeforeningen er en seriøs forening, men måske skulle man tænke på at se fremad, starte med et nyt kapitel i bogen, det vil være sund fornuft.
En anden ting, som varmeforeningen heller ikke tænker på, er dem, som gerne vil sælge, ikke at forglemme dem, som gerne vil bosætte sig i St. Merløse. Dem gør man en bjørnetjeneste.
Det er sådan, at alle de oplysninger I lægger ind på internet kommer til at virke ekstra negativt. Det betyder, at huspriser går ned, ingen har lyst til at bosætte sig i St. Merløse. Henvendelser fra Ejendomsmæglere giver et helt klart indtryk af, at I som forening tegner et endda meget negativt billede af St. Merløse som bosætningsby. Det betyder måske meget for jer at få tegne et dystert billede, men er I klar over, hvad de meget negative udmeldinger har af konsekvenser for borgere / varmeforbrugere i byen?
Min opfordring vil være, start et nyt kapitel i bogen, se fremad, lad endelig foreningen bestå, så kan I altid være på vagt. Det vil være sund fornuft, og det vil alle kunne forstå. Og så til sidst, lad os få vendt det negative til noget positivt, det giver mening, og så kan vi sammen være med til at fortælle, at det slet ikke ser så sort ud endda, som I gør det til.
Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne
Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S
John Harpøth
4.2.2013St. Merløse fjernvarmeværk

Kære Inger og Fritz Sørensen. I skriver i jeres svar til mig, at den ene beregning kan være lige så god som den anden, når det gælder beregningen af hvad varmeprisen bliver i St. Merløse fremadrettet, når vi har bygget det nye værk. 

I har jo ret i, at det er umuligt at lave en fuldstændig præcis forudsigelse af, hvad prisen kommer til at være. Der er mange faktorer der skaber en pris, men det estimat vi har sendt ud er baseret på den mest aktuelle information og derfor mener vi det er det bedste bud vi kan komme med indtil nu, vi skriver jo også at det er konservative tal, det i sig selv må da være betryggende.

I henviser til et tidligere estimat, som I har fået udleveret på et informationsmøde. Jeg er ikke helt klar over hvad I henviser til, men vi har jo lavet en del udregninger, der alle sammen ligger på vores hjemmeside www.holfor.dk . Mange af udregningerne er fremkommet som svar på konkrete ønsker om at gennemregne forskellige scenarier som blandt andet forbrugergruppen har ønsket, for at se hvordan forskellige faktorer kunne påvirke varmeprisen. 

Det estimat vi senest har sendt ud er som sagt det som vi mener, er bedste bud på nuværende tidspunkt. Det er klart at vi kan bliver klogere når vi f.eks. har haft udbud på det nye fjernvarmeværk, så ved vi præcis hvad det vil komme til at koste, men sådan er det. Mht. til jeres øvrige spørgsmål, så ligger der et regnskab på St. Merløse Varme A/S på vores hjemmeside, og det er muligt at finde vores indberettede tal til Energistyrelsen på deres hjemmeside. I skriver også at vi skal sende et varmeforsyningsregnskab rundt til alle, det kommer vi formentlig aldrig til, men det vi gør i dag, er at lægge alle relevante tal og regnskab ud på vores hjemmeside.

Det kan godt være at vi kan gøre tingene bedre og mere informativ end i dag, det er en af de ting vi stadig vil være i dialog med forbrugergruppen om. Vi HF regner stadig med at der stadig kan føres en konstruktiv dialog fremadrettet med forbrugergruppen, så vi forsat kan blive bedre sammen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S

John HarpøthStyr på tal omkring ny varmeværk i St. Merløse

Inger og Frits Sørensen var i ugens løb ude og anke over at fjernvarmen i St. Merløse i de kommende år vil blive urimeligt høj. Desværre fremlægger de nogle tal som ikke er korrekte. Det er nemlig ikke korrekt at varmen kommer til at stige 8 % om året, det må være beregninger som I selv har fortaget.

Vi har fremlagt nogle meget konservative skøn over hvad forbrugerpriserne kunne tænkes at blive fremover og her ligger prisstigningerne omkring de 6 % årligt frem til 2017, hvorefter de årlige prisstigninger vil ryge helt ned på 0,5 %. Jeg skal understrege at det er et konservativt estimat og der er flere forudsætninger der kan ændre sig, blandt andet er den pris vi har indregnet for et nyt fjernvarmeværk meget høj i forhold til de priser der gives på markedet lige nu. Vi har valgt at estimere meget konservativt, fordi ingen kan give en prisgaranti for hvordan en varmepris vil blive i fremtiden – og det gælder sådan set alle varmeformer. Så vi vil hellere ligge i den forsigtige ende. Netop derfor er det ikke rimeligt at hive nogle tilfældige tal op af hatten uden hold i vores estimater.   

Vi har arbejdet meget seriøst på at finde den rigtige løsning i St. Merløse, og forbrugernes forhold har fyldt meget i vores samlede overvejelser. Vi har blandt andet været optagede af, at vi ikke kunne lade forbrugerne løbe en kæmperisiko ved at køre videre med det udtjente værk. Hvis det nuværende varmeværket skulle bryder ned, så skal der nemlig fyres med værkets oliefyr og så bliver varmeprisen øjeblikkeligt langt, langt højere.  Beslutningen om at bygge et nyt værk i St. Merløse har ikke nødvendigvis været en nem beslutning, men vi i bestyrelsen er overbevist om at det er den rigtige beslutning der er blevet truffet.  

Med venlig hilsen

Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S

John Harpøth          den 21-10-2011
Fossile brændslestyper er yt.

Mona Blenstrup fremsætter i sit indlæg den 17. oktober den noget særprægede påstand at halmfyring på et fjernvarmeværk skulle være miljøfjendtlig og forældet. Det er en påstand jeg i hvert fald ikke har hørt før.  Nu forholder det sig sådan at et halmfyret værk er et Co2 frit værk og det vil sige, at det er helt i top med hvad angår klimavenlighed / klimapolitik – det er blandt andet derfor at vi ikke må erstatte et halmfyret værk med et værk, der f.eks. fyrer med naturgas eller andre fossile brændsler, sådan er lovgivningen, og det må vi rette ind efter. Teknikken i de halmfyrede værker bliver hele tiden udviklet og der bliver hele tiden installeret nye halmfyrede værker rundt omkring i landet som lever op til de aller strengeste krav. Derfor er der i høj grad tale om en teknik i udvikling, hvor der hele tiden kommer nye forbedringer i form af højere effektivitet og mindre forurening. 

Noget af det vi kigger på, er blandt andet mulighederne for at bruge forskellige brændselstyper i samme ovn, så vi kan handle mere fleksibelt på brændselsmarkedet.  Alt i alt har jeg virkelig svært ved at se, hvor Mona Blendstrup finder belæg for sine påstande om at der er tale om forældet og miljøfjendtlig teknik. Fremtiden er CO2 fri brændselsformer og det lever vi op til i St. Merløse

Med venlig hilsen

Bestyrelsformand i Holbæk Forsyning A/S

John Harpøth

Den 21-10-2011


Den 19-6-2011

Om Strandmøllevej er en vittighed


Kære Lise Schleiss, du spørger om Strandmøllevej er en vittighed, det håber jeg selvfølgelig ikke, men at ting kan gøres anderledes vil jeg ikke afvise, men det kommer selvfølgelig an på hvordan den enkelte ser på de problemstillinger du beskriver.

Først lidt forhistorie:

De løsninger som er valgt på Strandmøllevej er taget i forbindelse med anlæg af campingpladsen, og udformningen af vejen er valgt af hensyn til campingvogne og bådtrailere, så de ikke skulle køre over bump. På det tidspunkt var Sofiesminde endnu ikke anlagt helt frem til Munkholmvej. Strandmøllevej skulle på det tidspunkt bære alt stor trafik til campingpladsen og lystbådehavnen.

Trafikken skulle ledes via Stormøllevej og Strandmøllevej til de 2 funktioner, men politiet forlangte, at hele Strandmøllevej blev trafiksaneret og ikke kun den berørte del af strandmøllevej fra Stormøllevej frem til campingpladsen og lystbådehavnen.

Facts.

       Jeg skal ikke afvise at den valgte form for hastighedsdæmpning på   

       Strandmøllevej virker bedst når der er meget trafik på vejen, så 

       bilerne skal holde tilbage for hinanden.


Trafikmængden på strækningen mellem Roedsvej og Stormøllevej er faldet væsentligt de sidste 10 år. Målinger viser at faldet er på 1000 biler. Ydere mere er der fortaget hastighedsmålinger i 2011 i den tid hvor chikanerne var nedtaget.

Målingen viser en gennemsnitshastighed på 47 km/t på hverdage, altså under den tilladte hastighed på 5o km/t

Samtidig kan jeg oplyse at der ikke er sket politiregistreringer trafikuheld med lette trafikanter i de sidste 6 år.

Du nævner også at den aktuelle skiltning ikke er efter gældende regler i vinterhalvåret, der hvor chikanerne er nedtaget, det har du fuldstændig ret i, Vej & Park har ikke haft tildækket hastighedszonetavlerne i vinter, det er selvfølgelig ikke godt nok, det må gøres bedre til vinter.

Du skriver også at der kunne udføres fartkontrol, det kan vi fra kommunens side godt anbefale politiet, men det er superent dem som bestemmer hvor der skal gennemføres hastighedskontroller.

Og en ændret hastighedsbegrænsningsskiltning afgøres ligeledes af politiet.

Lidt om Munkholmvej.

Trafikmængderne på denne er ca. 8300 målt på årsdøgntrafikken, og vejen bruges af rigtig mange lette trafikanter, derfor var der rigtig god mening med at anlægge trafiksti på denne strækning.

Munkholmvej er også udpeget af politiet som en vej hvor der bliver kørt stærkt, derfor er der automatisk trafikkontrol / målested på denne strækning.

Du nævner også trafiksikkerhedsplanen fra 2008, det er korrekt at vi har en sådan og den bliver der selvfølgelig også arbejdet ud efter, men her er målsætningen denne at man tager udgangspunkt i de vejstrækninger hvor der er registreret trafikuheld gennem de sidste år. Ligeledes er vi også nødt til at prioriterer indsatsen de steder hvor det giver mest trafiksikkerhed for pengene som p.t. er få.

Derfor er jeg desværre nødt til at sige til dig at Strandmøllevej ikke står for tur, men hvis du / I som på vejen ønsker en hurtig ændring og selv har lyst til at betale går vi selvfølgelig ind i en nærmere drøftelse med dig / jer om mulige ændringer.


Med venlig hilsen
John Harpøth
Formand for Klima & Miljø

Den 19-6-2011


Parkering i Holbæk by


Svar til Dem som måtte have problemer med parkering i dagtimerne p.g.a. indførelse af nye parkeringsregler har jeg følgende svar.

Kommunen har som sagt indført nye parkeringsregler i hele kommunen og ændret væsentligt i Holbæk by. Det betyder, at vores borgere skal ændre deres måde at tænke på, når de parkerer og ikke mindst har en bil, som ikke kan komme ind på deres egen matrikel eller stå på de offentlige P-pladser om dagen.

Når vi har indført nye 2 timers parkering i Holbæk by, er det fordi vi har afvejet behovet i forhold til de handlende i bymidten og nået frem til at det er nødvendigt med let adgang til parkeringspladser for at kunne trække kunder til. Disse nye regler er indført efter et stort ønske fra Handelsstandsforeningen.

Til dem som har fået problemer med de nye regler kan jeg kun beklage at det er mere end svært at finde langtidsparkeringspladser på visse tidspunkter om dagen, og vi ved også godt der er mange som skal gå langt, men Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge hvordan vi får skabt de nødvendige langtidsparkeringspladser.

Dette kunne evt. ske ved hjælp af opførsel af parkeringshuse eller lignende. Samtidig har vi et vågent øje på etableringen af flere hundrede parkeringspladser i forbindelse med Føtex-byggeriet og disses konsekvenser for parkeringsflowet i resten af midtbyen. Men vi er klar over at det er en gordisk knude som er svær at løse til alles tilfredshed.

Det er jo ikke sådan, at der ikke er mulighed for at langtidsparkere i Holbæk by. Der henvises til pladser ved DSB og ved Stark hallerne på havnen. Det er de muligheder vi har for nuværende at tilbyde vores borgere.

Med andre ord, har vi pt. ikke har planer om at ændre ved parkeringsrestriktionerne i Holbæk Midtby, men at vi naturligvis nøje holder øje med situationen, og jeg vil da også gerne tage initiativ til at indkalde Handelsstandsforeningen i august månede til et møde så vi kan få evalueret 2 timeres indførslen.


Med venlig hilsen
John Harpøth 
Formand for Klima & Miljø Holbæk Kommune10-02-2011

Kald mig hvad du vi

Kære Benny! Du må selvfølgelig kalde mig hvad du har lyst til. Det tager jeg til efterretning.

Efter at have læst dit sidste indlæg er jeg kommet til den konklusion, at uanset hvad jeg måtte svare dig, så bliver du aldrig tilfreds. Men når det er sagt, så skal du alligevel have et par kommentarer og svar på det du spurgte om. Jeg har valgt at gøre det på en lidt anden måde p.g.a begrænsninger i ord.

Du skriver, at du gerne vil have oplyst udgifter inden for specifikke områder. Her kan jeg oplyse dig om kommunens fortrinlige hjemmeside. Du går ind under "Politik" og derefter under "Budget & Regnskab".  Her finder du alle de oplysninger, som måtte have din interesse.

At kommunen bruger rigtig mange penge på kontanthjælp og førtidspension i forhold til  sammenligningskommuner er måske ikke helt rigtigt. Her spiller geografien også ind, og kan derfor ikke helt sammenlignes. 

Socialcentret, hvor de 2 store områder hører ind under, er under stor bevågenhed. Der er allerede ændret på strukturen og arbejdsgangene, og det forventer vi os meget af. Det vigtigste for mig og min kollega er, at vi overholder landes love og regler.

Du skriver også lidt om betalt frokost. Det laver man ikke så nemt om på. Det er en del af den overenskomst KL og fagforeningerne indgår.

Du beskylder også offentlige medarbejdere for at tilegne sig 3 ekstra ugers ferie p.g.a. sygefravær, store ord. Men for Holbæk kommunes ansatte kan jeg oplyse dig om, at sygefraværet siden efteråret 2009 og frem til nu er faldet med 20 % -  ikke så dårligt.

Dette sammen med de andre ting du spørger mig om, kan du og andre interesserede læse mere om inde på vores hjemmeside som har adressen: www.df-holbaek.dk 

Klik blot på links. God læselyst.

Med venlig hilsen

John Harpøth31-01-2011

Kære Svend Aage Heitmann!


I Venstrebladet den 19. januar 2011 skriver du, at du ikke forstår hvorfor din / jeres affaldsafgift ser anderledes ud i dag end i den gamle affaldsordning. Det vil jeg selvfølgelig meget gerne svare på. 

Det er sådan, at affaldsordningen er fastlagt, så man som husstand betaler for de omkostninger, der rent faktisk er forbundet med at være med i en fælles affaldsordning. Efter min mening et retfærdigt og meget rimeligt krav.

Det er derfor ikke muligt at være med i en affaldsordning som kun får indsamlet affald i sommerhalvåret for 200 kr. som du skriver, at I tidligere har betalt. Du / I skal i øvrigt for 2010 betale 513,18 kr. pr kolonihave, og ikke 750 kr. 

At du / I samtidig betaler for at deltage i en ordning på jeres faste bopæl er derfor sagen uvedkommende. Det er ikke anderledes end for de borgere, der har sommerhus. De må også betale for deltagelse i en affaldsordning både på deres faste bopæl og i deres sommerhus. 

Bor man i et kolonihavehus og har fast bopæl i samme kommune, er det rimeligt, at du / I som benytter kolonihaverne ikke betaler gebyr for brug af genbrugspladser og storskraldsordningen, idet I allerede har betalt for dette en gang på jeres faste bopæl. 

Med hensyn til storskrald, er det korrekt, at du / I betaler ekstra for opsamling og afhentning af jeres storskrald. Det skyldes, at du / I har valgt at leje en container til opsamling af jeres storskrald. 

Som jeg kan se, er det en ordning, som du / I selv har lavet med en vognmand, og det har derfor i princippet ikke noget med Holbæk Forsyning at gøre. Løsningen kunne være hvis du / I stedet benytter jer af den samme storskraldsordning, som bliver tilbudt alle andre husstande i Holbæk Kommune 2 gange om året. På den måde kan der spares på udgifterne.

I forhold til jeres biobeholder, så fastlægger affaldsregulativet, der for øvrigt er vedtaget af Byrådet, at affaldet skal sorteres i rest- og bioaffald.  Som forberedelse til den vægtbaserede afhentning har Holbæk Forsyning gennem et langt stykke tid vejet alt affald, der er indsamlet. Oplysningerne fortæller mig, at I også har grønt affald, godt nok ikke så meget. Det skyldes med al sikkerhed, at kolonihaverne i høj grad benytter sig af kompostbeholdere på hver matrikel. Mere hjemmekompostering giver en god mulighed for yderligere at spare penge, nu hvor den vægtbaserede afhentning er startet op.

Med vægtbaseret afregning er der at mulig grund til at sætte sig godt ind i sorteringsanvisningerne, der løbende bliver udleveret. Rigtig mange ting kan afleveres på genbrugspladsen til genbrug. På den måde undgår du / I at betale for affald som ikke hører til i containeren. 

Hvis du / I har yderligere spørgsmål, så er du / I altid velkommen til at henvende dig direkte hos Holbæk Forsyning A/S på tlf. 70 11 12 50 eller kundeservice@holfor.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsformand for Holbæk Forsyning A/S

John Harpøth31-01-2011

Succes eller ej

Kære Preben Jahnsen

Om Holbæk Forsynings ekstraordinære indsamling af affald den 15/1 var en succes eller ej, afhænger som alt andet af de øjne, der kigger på det.

Jeg kan oplyse, at vi har fået mange positive tilbagemeldinger på den ekstraordinære service, som  er blevet tilbudt.

Mange har valgt at benytte Holbæk Forsynings andet tilbud i denne periode og er kørt på genbrugspladsen med deres affald. Dette tilbud, ophører i øvrigt den 30/1, idet vejret og dermed affaldsindsamlingen er normaliseret igen.

Vejrforholdene ændrede sig heldigvis positivt i ugen hvor brevet om den ekstraordinære affaldsindsamling blev meldt ud til de godt 6000 borgere, der ikke havde fået tømt i flere uger, og derfor fik flere i stedet afhentet affaldet normalt.

Hvis renovatøren har oplyst dig om, at man blot kan transportere sin affaldsbeholder til nærmeste ryddede vej i tilfælde af en ny periode med meget sne, så er det ikke noget Holbæk Forsyning har kendskab til. Det må renovatøren selv rode sig ud af. 

Holbæk Forsyning har som sagt haft stillet en række muligheder til rådighed for vores kunder, og disse er løbende blevet udvidet i takt med at perioden med sne og is fortsatte.

1. Mulighed for at sætte ekstra sæk ved siden af sin affaldsbeholder 

2. Udskydelse af den vægtbaserede afregning for afhentning af affaldet til 17. januar 2011 

3. Løbende aftaler med husstande om at sætte affaldet til afhentning på lokaliteter, hvor vi ved, at renovationsbilen kan komme frem 

4. Fået tilladelse til midlertidigt at modtage bio og restaffald på vores genbrugspladser 

5. Og senest den ekstraordinære indsats for at de husstande, der ikke havde fået hentet affald i lang tid, kunne komme af med deres affald lørdag den 15. januar.

Disse ekstraordinære tilbud er nu ophørt, og alt er inde i faste rammer igen.


Holbæk Forsyning er kede af, at der ikke var en beredskabsplan klar til denne ekstraordinære vejrsituation. Erfaringerne fra perioden vil dog blive brugt til at få lavet den nu. Jeg vil dog gerne slå fast, at denne beredskabsplan ikke træder i kraft, fordi der blot falder sne, som bliver liggende en dag eller to. 

I de tilfælde hvor renovatøren ikke kan gennemføre deres ruter pga. vejret, er den generelle beredskabsplan, at de forsøger at indhente det tabte i de efterfølgende dage, og hvis det ikke kan lade sig gøre, må man vente til næste gang der er ordinær tømning. Det er altså kun sidste vinter og i år, at det har været nødvendigt med en større beredskabsplan. Og lad mig så lige minde om, at skal en beredskabsplan fungere optimalt, så skal Holbæk kommunes Park & Vej ind over, men det arbejder vi videre med.

Du spørger også om D-vejs borgere får rabat på ejendomsskatten. Hertil kan jeg sige, det gør I ikke.

Byrådet har fastsat regulativet for vinterberedskabet 2010 – 2011 og det bliver der ikke ændret ved på nuværende. Når vinteren er slut, evalueres hele processen, måske kan der her bliver ændret på de nuværende regler og principper.

Med venlig hilsen

John Harpøth

Bestyrelsfornand for Holbæk Forsyning & Formand for Klima & Miljø


19-01-2011

Dansk Folkepartis politik er stadig den samme.

 

Kære Benny! Det kan godt være at du opfatter Dansk Folkepartis politik som værende forandret, men sådan er det ikke. Inge og jeg arbejder stadig ud fra Dansk Folkepartis politik, og det vil vi blive ved med, så længe vi er inden for det politiske.

Med hensyn til det arbejdsgrundlag som du nævner at du har været med til at udarbejde, så kan jeg kun sige at det løbende bliver kikket efter sømmene, ydermere er det jo også tilladt at justere og ændre i et sådant.

Men jeg bliver nødt til at sige til dig, at vi 5 partier, som har flertallet i Byrådet, har et arbejdsprogram som er lagt allerede fra starten, og det er primært dette vi arbejder ud fra. Men når 5 partier, som spænder fra det yderste venstre til det yderste højre, meget gerne alle sammen vil have gennemført netop deres politik, så ved du også at det umuligt kan lade sig gøre. Det handler om kompromiser, hvor alle må give og tage, men det vigtigste er trods alt, at vi står sammen, så vi kan løse de store økonomiske udfordringer som det tidligere byråd har givet os med i rygsækken.

Dansk Folkeparti er slet ikke utilfreds med det resultat flertalsgruppen tilsammen har været med til at forhandle sig frem til i forbindelse med budget 2011.

Skal jeg nævne et par ting, som du selv kommer ind på, og hvor DF har fået afgørende indflydelse, så er det en pulje til genoptræning på 1 mill. Kr. Vi har også været med til at sikre, at vi stadig kan være en grøn kommune, hvor vi kan beholde en miljømedarbejder, der skal være med til at holde styr på de mange tiltag som der rent faktisk er iværksat i kommunen.

Bæredygtighedsindsatsen i Holbæk kommune er stadig prioteret meget højt. Og så mener vi rent faktisk, at vi har været med til at sikre, at der i fremtiden kommer mere styring og planlægning inden for det økonomiske.

Omkring indvandring så lader vi Christiansborg tage sig af dette anliggende. Men vi kan tale om modersmålsundervisning, her er DF det eneste parti i Byrådet som meget gerne ville afskaffe denne service, men hvad nytter det, når ingen andre ønsker dette.

Du nævner også mine ”gode ben”, ja rønnebærrene kan være sure, men i mit tilfælde har det ikke ændret på den politik, der bliver ført, og jeg kan forsikre dig at jeg stadig vil være den selvsamme person, selvom det til tider kunne friste at udnytte den position jeg bestrider.

Og hvordan går det, jo vi mener rent faktisk at de sorte skyer er ved at fortage sig. Vi kan begynde at se lyset forude -  det tager tid, men målet er i sigte.

John Harpøth

 

 

Meddelelse fra Holbæk Forsyning den 4.1.2011:

Ekstreme vejrforhold betyder udskydelse af  vægtafregning på affald.

En del borgere i Holbæk Kommune har ikke fået hentet affald mellem jul og nytår. Derfor udskyder Holbæk Forsyning den såkaldte vægtafregning af affald fra den planlagte startdato den 1. januar til den 17. januar. Det sker for at undgå dobbeltbetaling på affald fra 2010.

Sneen har gjort det umuligt at hente affald flere steder i Holbæk Kommune. Det betyder at affaldet fra de sidste uger af 2010 stadig står uafhentet flere steder.  For at undgå dobbeltbetaling har Holbæk Forsyning derfor udskudt den såkaldte vægtafregning af affaldet.

”Vi har haft en helt ekstraordinær situation, hvor sneen har gjort det umuligt for vores entreprenør at hente affald mange steder – til stor gene for kunderne. Samtidig gik vi med årsskiftet over til at afregne affaldet efter vægt, hvilket ville betyde at de kunder, der har affald fra 2010 stående uafhentet ville komme til at betale dobbelt for det affald. Det er naturligvis uacceptabelt og derfor udskyder vi starten på vægtafregningen til den 17. januar, hvor vi er sikre på at alt affald fra 2010 er hentet,” siger bestyrelsesformand i Holbæk Forsyning, John Harpøth. Bestyrelsesformanden tilføjer at kunder, der ikke kan få hentet affald stadigvæk kan stille affald ud i klare sække (bemærk at affaldet skal være sorteret) ved siden af de fyldte affaldscontainere. Desuden henviser han til genbrugspladsen i Holbæk.

Udover problemerne med at hente affaldet har kunder, der har ringet eller mailet til Holbæk Forsyning mellem jul og nytår ikke fået svar på deres henvendelser, blandt andet på grund af problemer med et nyt telefonsystem.  Det får Holbæk Forsyning til at ændre på sit lukketidsberedskab.

”Vi har både mails og telefonhenvendelser, der ikke er blevet besvaret og det er simpelt hen ikke godt nok. Derfor ændrer vi vores procedurer omkring ferielukning, så vi sikrer at henvendelser bliver besvaret. Desuden vil vi fremover sørge for at aktuel information om problemer med at få hentet affald fremgår af vores nye hjemmeside www.holfor.dk,” siger Susan Münster.

Kontakt: Susan Münster, tlf. 59 480 200 / 72364647Budget 2011

Nå DF kikker tilbage i den nye kommunes historie har vi ikke på noget tidspunkt oplevet at have indflydelse på kommunes økonomi.
4 år er gået hvor der efter DFs mening ikke er blevet foretaget de korrekte prioriteringer når der skulle udarbejdes budget. Det har derfor været nemt at komme med ændringsbudgetter og dermed stemme nej til det som flertalsgruppen i den tidligere periode lagde frem.
Du står DF i en anden situation, vi er en del af flertallet og dermed ansvarlig for kommunens økonomi. Det er selvfølgelig aldrig rart at være med til at få rettet op på de mange ting som vi ikke har været enige om i den forgangne periode. Men DF har aldrig lagt skjul på at vi er et ansvarlig parti som gerne vil tage ansvar. Når man begynder at tale om ansvar er det selvfølgelig forbundet med Politisk mod og vilje, det skal man være parat til for den opgave vi står over for er bestemt ikke særlig sjov for os politikere og vores mange borgere som bliver berørt af de mange service forringelser som vi må se er en konsekvens for at opfylde de krav vi er stillet over for.
Her tænker jeg selvfølgelig på regerings o løsning ikke mindst skattestoppet.
De krav som vi er nødt til i kommunerne at rette ind efter giver os ikke særlig mange muligheder for krumspring.

Det nemmeste er selvfølgelig at hæve skatten i kommunen men hvis vi havde valgt at gøre dette, ville vi gøre grin med vores borgere, der går mange år før vi får valuta for pengene.
Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på det rigtige gode samarbejde der er i KL regi
Kommunernes sammenhold er vigtigt, der er indgået aftale med regeringen om at overholde de indgåede aftaler, det er lykkedes, jeg forstår godt Socialdemokraten Jan Trøjborg som er formand for KL at han er tilfreds med årets budgetter i landets kommuner. Værd at tænke over i vores Socialdemokratiske gruppe, skatteforhøjelser er ikke vejen frem.

Når man er mange partier om at lave et budget handler det selvfølgelig om kompromiser, ikke alle kan få deres ønsker gennemført, DF vil alligevel vove den påstand at vi har trukket det længste strå.


DF er godt tilfreds med at der ikke tages 4,1 mill fra pleje og omsorg som efter vores mening hører til vores allersvageste. Det er også vigtig at fremhæve den pulje som er blevet indarbejdet for vores frivillige ildsjæle, nu er der mulighed for at de kan benytte ressourcer som gør det interessant at være med til at gøre en forskel for vores svage medborgere.

DF har været meget skeptisk over for forslaget som handler om at forlænge tidsrummet fra kl.10 – 11 hvor der er tale om påklædning. Vi er gået med til denne aftale , fordi vi er blevet overbevist om at der er mange svage borgere som gerne vil vente med at komme i tøjet, der er kommet lidt mere fleksibilitet /  mulighed for den enkelte borgere til selv at kunne til at bestemme hvornår de vil have tøj på. DF er også helt sikker på at Formanden for ældre vil have en finger på pulsen, fungere det ikke så laver vi det om.
Der er også blevet talt meget om at vi skulle til at bruge pesticider i stedet for afbrænding, pest eller kolera, i denne omgang blev det til kolera. Vi fortsætter indtil videre med afbrænding.


Bibliotekerne har også været et stort samtale emne, men her er det vigtigt at slå fast at der bliver betjening på vores lokalbiblioteker, besparelserne ramme også central biblioteket i Holbæk skal være med til at løse opgaven.

Jeg kunne blive ved men blot lige nogle af de ting som er værd at nævne.
Der er selvfølgelig en lang række andre som kommer til at mærke besparelserne, jeg kan nævne børnefamilierne, nedlæggelser af børnehuse er aldrig rart, men her er der for det meste tale om ressource- stærke personer som er i stand til at være med til at løfte den store opgave som vi står over for i kommunen.
Tiden hvor vi kun tænker på os selv er forældet, vi skal løfte i flok ellers bliver det langt værre end det er i dag.
Vi skal have ryddet op nu een gang for alle så vi igen kan begynde at se fremad.
DF er stolt af at tage ansvar, når vi ved at det til sidst vil give resultat.
Med disse ord siger vi ok til det fremlagte budget. 
Tak for ordet
 
13.10.2010
John Harpøth 

 
 
 
Dansk Folkeparti Holbæk

Designed By DotcomWebdesign.com