Links

http://www.danskfolkeparti.dk/

 


 
Bemærk at skemaet er sat op således, at der er opgjort udgiften pr. borger i alderen 17-64 år vedr. førtidspension og kontanthjælp.
I gruppen 17- 64 årige var der i Holbæk kommune pr. 1.10 2010 i alt: 43.147 - fordelt således
 
17 årige    973 personer
18-29     8.073 personer
30-39     8.797 personer
40-49   10.735 personer
50-59     9.622 personer
60-64     4.947 personer
Sum    43.147 i aldersgruppe
Andelen af førtidspensionister er 7,7% =  3.020 personer
 
 


 

 
 
 
Dansk Folkeparti Holbæk

Designed By DotcomWebdesign.com